Open antwoord aan Joke Schauvliege, Re: kappen Ferrarisbos
Bosbeheer, vlaanderen, ferrarisbos, wilrijk, bossen, bos+ -

Open antwoord aan Joke Schauvliege, Re: kappen Ferrarisbos

vrijdag 13 september 2013 17:44
Spread the love

Beste,

Een ‘zonevreemd bos’ is een belachelijke term. Wat was er eerst? Het bos of de industriezone? En die ‘dubbele compensatieplicht’ is al even belachelijk, een eeuwenoud bos kappen ‘compenseer’ je niet.

Het is makkelijk zich verschuilen achter decreet na decreet, de nummertjes mogen dan misschien wel kloppen in de spreadsheets maar het blijft een schande. En, gezien de toestand van de klimaatsverandering, mag dat ondertussen zelfs een misdaad tegen de mensheid genoemd worden.

Tip voor Bos+en Natuurpunt: Iemand moest Vlaanderen daarvoor maar eens gaan aanklagen bij het internationaal gerechtshof in Den Haag.

oh, en trouwens, voortaan onderaan uw emails misschien best aanpassen met:

Denk aan het milieu vooraleer je een bos kapt

—-

Hieronder de email die Joke Schauvliege stuurde aan ondertekenaars van de open brief:

Geachte,

Het ontruimen van het Ferrarisbos in Wilrijk is het gevolg van een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de Stad Antwerpen (5 april 2013) voor een nieuwbouwproject dat invulling geeft aan het BPA Fotografielaan van de Stad Antwerpen. Deze BPA duidde de betrokken zone aan als industriezone. Er is dus geen beslissing genomen door de Vlaamse Regering of door mezelf tot kappen van bomen.

De kap van 1.74 hectare kon dus niet worden tegengehouden omdat het bos zonevreemd is, waardoor geen toelating nodig is om af te wijken van het Bosdecreet (de zgn. ontheffing). De dubbele compensatieplicht is echter van toepassing waardoor er een bebossing wordt aangelegd van 31900m² ter hoogte van de Klaverbladdreef en de ontwikkelaar ongeveer 6000€ betaalt als bosbehoudsbijdrage.

In 2011 heb ik reeds de expliciete vraag gesteld aan het Agentschap voor Natuur en Bos om zonevreemde bossen in kaart te brengt en te analyseren. Onder begeleiding van het studiebureau Grontmij, in overleg met diverse administraties en middenveldsorganisaties (Bos+, Ruimte Vlaanderen, de Vereniging van Vlaamse Provincies, Boerenbond, Landelijk Vlaanderen, ABS, Agentschap natuur en bos, Natuurpunt, het Agentschap Ondernemen, de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling en vertegenwoordigers van de Minaraad) werd een rapport opgesteld dat begin deze week aan het kabinet is bezorgd.

Men komt tot een opdeling in 3 categorieën:

1. zeer waardevolle zonevreemde bossen – daar zou volgens de studie het Vlaams Gewest een initiatief nemen;

2. waardevolle zonevreemde bossen, maar niet onmiddellijk bedreigd worden – daar wordt verwacht dat provincies of gemeenten een initiatief (specifiek lokaal oplossen) nemen waarbij het Gewest faciliteert (begeleiden);

3. zonevreemde bossen die niet bedreigd zijn (bijv. bossen op terreinen van defensie, in eigendom van natuurverenigingen, van het agentschap…) – hier is geen directe actie nodig.

Bij het bepalen van de categorieën worden meerdere criteria gebruikt o.m. kwetsbaarheid, ecolog. waarde, bereikbaarheid, recreatie,…)

Het is voor de eerste categorie dat het Vlaamse Gewest op basis van het rapport een dringend initiatief zal nemen. Op basis van het rapport, zal een concrete actie worden ondernomen. Het zal onder andere gaan om initiatieven op het vlak van ruimtelijke ordening (waarvoor mijn collega Philippe Muyters bevoegd is).

Met vriendelijke groeten,

Joke SCHAUVLIEGE
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur

www.jokeschauvliege.be

Koolstraat 35, 1000 Brussel

telefoon 02/552.63.00

“Dit bericht met zijn eventuele bijlage(n) verbindt de minister op geen enkele wijze. Enkel officieel ondertekende briefwisseling kan dat. De minister kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan en zijn eventuele bijlage(n). De afzender kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige wijziging van zijn bericht tijdens de elektronische transmissie.”

P Denk aan het milieu vooraleer je dit bericht uitprint

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!