Edward Snowden spreekt de pers toe op de luchthaven van Moskou (foto Tanya Lokshina/Human Rights Watch)
Verslag, Nieuws, Wereld, Politiek, Israël, VS, NSA, The Guardian, Edward Snowden -

NSA deelt persoonlijke gegevens met Israël

De documenten die Edward Snowden doorspeelde aan The Guardian blijven ophef veroorzaken. In een van de memo's kan men lezen hoe de Amerikaanse inlichtingendienst NSA persoonlijke gegevens van de Amerikaanse burger doorspeelt aan Israël.

vrijdag 13 september 2013 14:22
Spread the love

Volgens één van die documenten deelt de VS “routineus” gevoelige data met Israel. Het gaat hier om rauwe data, dat wil zeggen data die door de National Security Agency (NSA) nog niet gefilterd werden op het bevatten van specifieke gegevens of informatie over Amerikaanse burgers.

In het document, een “memorandum of understanding”, leggen de NSA en de INSU (Israeli Sigint National Unit, de Israelische tegenhanger van de NSA) vast hoe ze zullen ageren wanneer de Israeli’s zulke gegevens of informatie tegenkomen in de data die ze ontvangen.

Het document benadrukt verscheidene keren de grondwettelijke rechten van de Amerikaanse burger en beroept zich erop dat die burger zich geen zorgen zou moeten maken.

Geen verplichting

Niet dat de grondwettelijke rechten van die burger niet met de voeten worden getreden, aangezien de INSU zich op geen enkele manier verplicht ziet de informatie te vernietigen. Ze wordt opgedragen om, wanneer ze de bekomen informatie verspreidt naar derden, de identiteit van de betrokken burger te beschermen.

Enkel wanneer Israël in de data die de NSA haar overhandigt, data vindt die afkomstig zijn van de Amerikaanse overheid moet ze dit aangeven en de informatie vernietigen.

Blijft nog de vraag in hoeverre Israel zich aan deze overeenkomst houdt, aangezien het document stelt dat: ” … deze overeenkomst niet de bedoeling heeft wettelijke rechten en plichten te creëren en zal niet gebruikt worden als een internationale overeenkomst of een wettelijk bindend instrument volgens het internationaal recht.”

In een geheim document uit 2007 stond al te lezen dat de uitwisseling van ruwe gecodeerde communicatiedataverkeer tussen de VS en Israel zeer eenzijdig verloopt. 

Banden tussen VS en Israël gespannen

Israel is niet alleen een bondgenoot van de VS, het is bij tijd en wijlen ook een tegenstander. In de budgettaire documenten van de NSA voor 2013, die eerder dit jaar door The Washington Post werden vrijgegeven, stond al te lezen hoe Israël naast China en Iran op de lijst van cyberdoelwitten van de VS staan. 

De NSA beschouwt Israël  daarnaast ook als de derde meest agressieve inlichtingendienst tegenover de VS. De NSA weigerde in te gaan op de openbaring van deze documenten en meldde  The Guardian alleen dat ze altijd volgens de wet handelden.

take down
the paywall
steun ons nu!