Van 12 tot 16 augustus 2013 ontmoetten vertegenwoordigers van AFSA elkaar in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba om een ??actieplan op te stellen dat de voedselsoevereiniteit van Afrika zou moeten veiligstellen. Soevereiniteit over voedsel, zaden en natuurlijke rijkdommen komt immers in toenemende mate onder druk te staan van aanvallen door grote multinationale bedrijven die uit zijn op superwinsten en exclusieve rechten op zaden (foto: AFSA).
Opinie, Nieuws, Afrika, Economie, Milieu, Honger, GGO's, Mijnbouw, VN-Millenniumdoelstellingen, Landroof, Biodiversiteit, Agrobusiness, Katoen, Zaden, Biobrandstoffen, Voedselsoevereiniteit, Recht op voedsel, Ecologische landbouw, Familiale landbouw, Kleine boeren, Addis Abeba, Landbouwchemicaliën, Alliance for Food Sovereignty in Africa (AFSA), Biofortificatie, Alliantie voor een Groene Revolutie in Afrika (AGRA), G8 'Nieuwe Alliantie voor Voedselveiligheid', Elizabeth Mpofu, Bernard Guri, COMPAS Afrika, Fatou Batta -

Belangen grote bedrijven ondermijnen Afrikaanse voedselsoevereiniteit

De Alliantie voor Voedselsoevereiniteit in Afrika (Alliance for Food Sovereignty in Africa, AFSA) is een pan-Afrikaanse coalitie van netwerken en boerenorganisaties die kleine boeren, herders, jagers/verzamelaars, inheemse volkeren, geëngageerde burgers en milieuactivisten uit heel Afrika vertegenwoordigen. Van 12 tot 16 augustus 2013 ontmoetten vertegenwoordigers van AFSA elkaar in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba.

vrijdag 13 september 2013 18:05
Spread the love

AFSA komt op voor de rechten van gemeenschappen, de familiale landbouw, de bevordering van de traditionele landbouwkennis en kennissystemen, het milieu en het duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen.

AFSA telt leden in ruim 50 Afrikaanse landen en vertegenwoordigt in de eerste plaats kleine boeren, inheemse bevolkingsgroepen en organisaties van het maatschappelijk middenveld.

In Addis Abeba kwamen ze in augustus samen om een ??actieplan op te stellen dat de voedselsoevereiniteit van Afrika zou moeten veiligstellen. Soevereiniteit over voedsel, zaden en natuurlijke rijkdommen komt immers in toenemende mate onder druk te staan van aanvallen door grote multinationale bedrijven die uit zijn op superwinsten en exclusieve rechten op zaden.

Afrika’s enorme diversiteit aan zaden en kennissystemen over traditionele landbouwmethodes wordt bedreigd door het veralgemeende gebruik van genetisch gemodificeerde zaden (GGO’s), landbouwchemicaliën, landroof en wetten die boeren ervan weerhouden om vrij gebruik te maken van hun zaden of hun zaden te verkopen of te delen met andere boeren.

Deze bedreigingen komen onder meer van de Alliantie voor een Groene Revolutie in Afrika (AGRA) en de G8 ‘Nieuwe Alliantie voor Voedselveiligheid’, die sterk inzetten op de belangen van grote multinationale ondernemingen die zaden, meststoffen en landbouwchemicaliën promoten ten koste van de rechten en de fundamentele belangen van kleine boeren.

“Deze bedreigingen komen onder meer van de Alliantie voor een Groene Revolutie in Afrika (AGRA) en de G8 ‘Nieuwe Alliantie voor Voedselveiligheid’, die sterk inzetten op de belangen van grote multinationale ondernemingen”

Momenteel wordt 80 procent van de zaden in Afrika geteeld door kleine boeren, die vrijelijk zaden kunnen bewaren en delen, wat resulteert in een grote diversiteit aan landbouwgewassen en een goed vangnet vormt voor de voedselzekerheid.

“We zijn verontwaardigd over de slaafse manier waarop diverse Afrikaanse regeringen draconische wetten goedkeuren die de dominantie van commerciële zaden mogelijk maken; zo geven onze regeringen een monopolie over zaden aan privébedrijven die de exclusieve rechten verwerven op zaden die eeuwenlang door Afrikaanse boeren zijn geteeld”, zegt Elizabeth Mpofu van het netwerk La Via Campesina-Afrika.

De toegangsdeur waarlangs de agrobusiness in Afrika voet aan de grond krijgt, is via commercieel waardevolle gewassen zoals katoen. Bt-katoen wordt nu al algemeen gepromoot als noodzakelijk voor de Afrikaanse boeren om te kunnen concurreren op de wereldmarkt van katoen.

“De productie van Bt-katoen in Burkina Faso en Zuid-Afrika slaagt er niet in om de beloftes van de agrobusiness te realiseren. Kleine boeren ondervinden er dat de opbrengst en de kwaliteit van Bt-katoen extreem laag is. Om deze reden is de aanplanting van Bt-katoen dit jaar teruggevallen van 400.000 hectare naar 200.000 hectare in Burkina Faso”, zegt Fatou Batta van de Association Nourrir Sans Détruire (‘Voeden zonder te schaden’) uit Burkina Faso.

De G8 New Alliance legt heel sterk de nadruk op voeding die zich bijna uitsluitend richt op de biofortificatie (nvdr: biofortificatie is een techniek om via veredeling het gehalte aan micronutriënten zoals ijzer, zink en vitamines van gewassen te verhogen, dit gebeurt door plantenveredeling en door genetische modificatie) van de belangrijkste gewassen.

Volgens Bernard Guri van COMPAS Afrika, “is biofortificatie een gevaarlijke misleiding die ons verder afleidt van de echte oplossingen voor voedingsproblemen, zoals de noodzakelijke diversiteit van gewassen. We mogen niet verblind worden door de toenemende afhankelijkheid van de zogenaamde ‘versterkte’ gewassen, terwijl we de échte sociaal-economische oorzaken van ondervoeding negeren.”

“We mogen niet verblind worden door de toenemende afhankelijkheid van de zogenaamde ‘versterkte’ gewassen, terwijl we de échte sociaal-economische oorzaken van ondervoeding negeren”

De vele pan-Afrikaanse netwerken die tot AFSA behoren, toonden zich uitermate bezorgd door de toenemende overname van grote delen van Afrikaanse landbouwgronden door mijnbouwconglomeraten en commerciële bedrijven die in de sector van biobrandstoffen actief zijn. Kleine boeren raken ontheemd door deze landroof. Toch zijn het deze kleine boeren die 70 procent van de wereldbevolking voeden.

“Het model gebaseerd op ecologische familiale landbouw is nochtans het meest efficiënte en het productiefste landbouwmodel ter wereld. We moeten kleine boeren ondersteunen in plaats van hun kennis en landbouwpraktijken te ondermijnen”, zei Million Belay, de coördinator van AFSA op de slotdag van de conferentie in Addis Abeba.

(AFSA-verklaring opgesteld in Addis Abeba op 18 augustus 2013)

De Alliance for Food Sovereignty in Africa (AFSA) is een pan-Afrikaanse coalitie van netwerken en boerenorganisaties. Volgende netwerken zijn lid: African Biodiversity network (ABN), Coalition for the Protection of African Genetic Heritage (COPAGEN), Comparing and Supporting Endogenous Development (COMPAS) Africa, Friends of the Earth-Africa, Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee (IPACC), Participatory Ecological Land Use Management (PELUM) Association, Eastern and Southern African Small Scale Farmers’ Forum (ESAFF), La Via Campesina Africa, FAHAMU, World Neighbours, Network of Farmers’ and Agricultural Producers’ Organizations of West Africa (ROPPA), Community Knowledge Systems (CKS) en Plateforme Sous-régionale des Organisations Paysannes d’Afrique Centrale (PROPAC).

(vertaling uit het Engels: Jan Van Criekinge)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!