Syrië: misschien moeten we wat meer luisteren?

Syrië: misschien moeten we wat meer luisteren?

woensdag 4 september 2013 00:11
Spread the love

Waarom zijn sommige mensen in het Westen zo graag bereid te geloven dat de recente aanval met chemische wapens door de “rebellen” werd uitgevoerd?

Zij houden voet bij stuk aan dit verhaal ongeacht het feit dat Assad al eerder chemische wapens heeft gebruikt en ongeacht het feit dat alleen het Assad regime de faciliteiten bezit om die wapens te maken.
Waarom worden de getuigenissen van het Syrische volk, mensen die in de buurt van Ghouta wonen en werken en die zeggen dat het alleen Assad kon zijn geweest, compleet genegeerd?  Waarom worden de stemmen van de locale bevolking niet in aanmerking genomen? Getuigt dit niet van een verschrikkelijke arrogantie als we denken dat we het beter weten dan de Syrische bevolking?

“Het Vrije Syrische Leger werd geboren toen de soldaten van Assad weigerden hun eigen mensen te vermoorden en in plaats daarvan zichzelf en hun wapens ten dienste van het volk stelden.”

Neem bijvoorbeeld deze verklaring van een ooggetuigenis:
“Ik zal u één waarheid vertellen. … Waarom werden de VN inspecteurs beschoten door sluipschutters? Ik kan je vertellen waarom, want we hebben een spion onder de inspecteurs die ons vertelde wat er precies gebeurde.  De chauffeurs van het regime die de inspecteurs naar het geteisterde gebied moesten voeren reden hen naar ergens anders.  Gelukkig begonnen de inspecteurs te roepen dat ze hen naar de juiste plaats moesten brengen nadat hun GPS sytemen hen van dit feit op de hoogte hadden gebracht.  Toen begon de paniek binnen het regime.   Wat moesten ze nu doen?  De inspecteurs naar het juiste gebied brengen kon niet want dan hadden die de bewijzen gevonden dat de aanslag door het Assad regime was gepleegd.  Toen de auto’s zich omdraaiden om naar het juiste gebied te rijden besloot het regime om de sluipschutters hun werk te laten doen.  Gelukkig lukte het niet en daarenboven zou het daadwerkelijk vermoorden van VN inspecteurs  een grove fout zijn….en dit is de zuivere waarheid die mij door verschillende contacten werd verteld maar voornamelijk door degene die het weet.

Dus diegenen onder jullie met jullie complottheorieën … Ik was daar, zag het allemaal, zag de start, was de hele tijd samen met de demonstranten in Homs….keek hoe ze stierven, zag wie hen doodde, was getuige van de plannen van de gewone mensen die in eerste instantie niet konden geloven dat het regime hen daadwerkelijk zou vermoorden maar die uiteindelijk toch de waarheid onder ogen moesten zien en zich moesten zien te verdedigen…en dan de anderen…die alleen werden achtergelaten om te sterven terwijl het Westen toekeek…dus als er van een samenzwering sprake was dan was het dat…ons te zien sterven…niets meer en niets minder…en trouwens …ze hadden liever gewillen dat Assad bleef, hem nog een kans geven….maar het volk bleek sterker!!!  En nu moeten ze het feit onder ogen zien dat het Assad regime verleden tijd is en zullen ze proberen een marionette president te plaatsen maar ook dat zal niet lukken want we hebben al teveel verloren.  ISIS * zullen worden behandeld als de regime spionnen die ze zijn, en JAN * zal stevig onder de loep genomen worden en op het juiste pad gebracht of ze mogen gaan…de meerderheid van JAN bestaat trouwens uit lokale mensen en dat is een feit!  De grootste verandering zal plaatsvinden wanneer de vluchtelingen terugkeren,… de lege gebieden verschaften de ellendelingen een opening om te proberen onze revolutie te kapen, maar als de mensen terugkomen zullen de dingen veranderen en zal aan hun eisen worden voldaan.”

* Opmerking:
ISIS is Islamitische Staat van Irak en de Levant, de opvolger van Al Qaeda In Irak

JAN is Jubhat Al Nosra

Toegegeven, het beeldmateriaal dat circuleert van de wreedheden die door de”rebellen” wordt gedaan  valt niet te ontkennen, maar precies wie is de oppositie die door de media graag als een bende ‘terroristen’ wordt aangewezen?
Grotendeels worden het Vrije Syrische Leger en de vrijheidsstrijders op één hoop gegooid met met Al Qaeda, Moslim Broederschap en de Islamitische Brigades en dat is onzin. Daarenboven is het Vrije Syrische Leger zelf geen homogene groep maar een brede coalitie van Syriërs waaronder Assad overlopers, Syrische christenen, Syrische Koerden en ga zo maar door. 

“Het demoniseren van activisten is een propagandastrategie dat gebruikt wordt door een systeem dat zich bedreigd voelt door een volk dat in opstand komt.” 

Het Syrische volk was op vreedzame wijze in opstand gekomen tegen de dictatuur van Assad, die daarop een golf van onwaarschijnlijke terreur deed neerdalen op zijn burgers. Het Vrije Syrische Leger werd geboren toen de soldaten van Assad weigerden hun eigen mensen te vermoorden en in plaats daarvan zichzelf en hun wapens ten dienste van het volk stelden.

“…de overtuiging dat iedereen in Syrië per definitie een gewelddadige misdadiger is en in staat tot onstelbare wreedheden (is)op zich racisme en deze manier van denken sluit aan bij de alomtegenwoordige Islamofobie die door het Westen waait.”

Waarom is het voor Westerlingen toch zo ondenkbaar dat ook in andere landen vreedzame opstanden kunnen plaatsvinden in het aanschijns van zware onderdrukking?

Occupy zelf is bijvoorbeeld geclassificeerd als een terroristische organisatie. Stel je voor dat de rest van de wereld de Occupiers als echte terroristen zou zien.  Dat zou nog geen klein beetje belachelijk zijn. Het demoniseren van activisten is een propagandastrategie dat gebruikt wordt door een systeem dat zich bedreigd voelt door een volk dat in opstand komt. 

Daarenboven is de overtuiging dat iedereen in Syrië per definitie een gewelddadige misdadiger is en in staat tot onstelbare wreedheden op zich racisme en deze manier van denken sluit aan bij de alomtegenwoordige Islamofobie die door het Westen waait.

“Obama had eerder verklaard dat bij het gebruik van chemische wapens het regime een rode lijn zou overschrijden, hierbij volledig voorbijgaand aan het feit dat die rode lijn al lang geleden was overschreden, zelfs door henzelf.Was deze verklaring een waarschuwing of was het in feite een uitnodiging?”

Zelfs wanneer men beseft dat niet alle anti-Assad groepen hetzelfde zijn, is men blijkbaar toch nog overtuigd van de schuld van de “rebellen”, wie dat dan ook mogen zijn. Waarom zijn mensen zo overtuigd dat het niet Assad was?

Een mogelijke verklaring is dat het past in de theorie dat de VS een excuus zochten om een oorlog met Syrië te beginnen. Het wantrouwen in de Amerikaanse overheid is gerechtvaardigd als we bijvoorbeeld denken aan de leugens rond de Irak oorlog.

De VS waren inderdaad op zoek naar een manier om zich te kunnen mengen en dit om verschillende redenen: om hun almaar groter winstbejag te bevredigen moeten ze in een voortdurende staat van oorlog zijn, want oorlog betekent winst, ze willen graag de controle hebben over het gebied en hun uiteindelijke doel is Iran, want die vormen een bedreiging voor de oliedollar en Syrië is een eerste stap in die richting.  Dit zijn maar enkele redenen maar er zijn er ongetwijfeld nog.
Wanneer men echter ten oorlog trekt dan moet men de officiële instantie bevechten die aan de macht is en aangezien dit nog steeds Assad is moetn de VS de aanval wel aan hem toeschrijven of zo luidt de theorie.

“Je vraagt je af of deze zelfde mensen ook Hitler zouden verdedigd hebben moest dat nodig blijken om hun theorie te doen kloppen?”

Obama had eerder verklaard dat bij het gebruik van chemische wapens het regime een rode lijn zou overschrijden, hierbij volledig voorbijgaand aan het feit dat die rode lijn al lang geleden was overschreden, zelfs door henzelf.

Was deze verklaring een waarschuwing of was het in feite een uitnodiging? En wie ging er in op deze uitnodiging?

De lokale bevolking beweert dat al het bewijsmateriaal in de richting van het Assadregime wijst.  Jammer genoeg past dit dan weer niet in de “ de-Amerikaanse-overheid-wil-ons-doen-geloven-dat-een-oorlog-noodzakelijk-is-door-de-schuld-van-de-aanslag-in-de-schoenen-van-Assad-te-schuiven” complottheorie.  Willen we dat het plaatje blijft kloppen dan moeten we dus de schuld bij de “rebellen” leggen.  Maar bestaat er geen andere mogelijkheid?  Er worden meldingen gedaan dat men binnen het regime elkaar met de vinger wijst wat zou kunnen betekenen dat zich daar verraders of infiltranten bevinden.

“Amerikanen en Europeanen hebben meer gemeen met de mensen van Syrië dan met hun eigen heersende klasse en het wordt tijd dat we dat beginnen te beseffen.”

Zoals gebruikelijk zijn de dingen niet zo eenvoudig zoals buitenstaanders ze zien of zoals de diverse media en samenzweringskanalen ons willen doen geloven, namelijk dat de aanvallen door ofwel Assad ofwel door de “rebellen” werden uitgevoerd.  Het is niet zwart of wit. De oppositie is geen homogene beweging zoals zovelen schijnen te denken maar een eerder los fenomeen waarbij verschillende groepen elkaar bevechten, terwijl er binnen het Assad-regime zelf verscheidene fracties schijnen te bestaan.

Sommige mensen, in hun ijver om hun theorie toch maar te kunnen bewijzen, beweren nu zelfs dat Assad,  die in Syrië heel toepasselijk “De Slager” wordt genoemd, wel slecht is, maar niet zo slecht.  Je vraagt je af of deze zelfde mensen ook Hitler zouden verdedigd hebben moest dat nodig blijken om hun theorie te doen kloppen?

Eén ding is wel heel duidelijk en dat is dat in elke oorlogs- en conflictsituatie het de rijken zijn die geld verdienen terwijl de armen moeten lijden. Dit is de enige waarheid en die waarheid bestaat over de hele wereld en in elk land. Amerikanen en Europeanen hebben meer gemeen met de mensen van Syrië dan met hun eigen heersende klasse en het wordt tijd dat we dat beginnen te beseffen.

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!