Belgische Bomspotters blokkeren een toegangsweg naar de kernwapenfabriek in Aldermaston (VK) (foto: Vredesactie).
Nieuws, Europa, Politiek, Vredesactie, NAVO, Bomspotting, Kernwapens, Kleine Brogel, B-61-kernwapens, Aldermaston, Atomic Weapons Establishments (AWE) -

Bomspotters blokkeren Britse kernwapenfabriek

Sinds 6 uur maandagochtend blokkeert een groepje van 6 Belgische Bomspotters een toegangsweg naar de kernwapenfabriek in Aldermaston in het Verenigd Koninkrijk. Samen met vredesactivisten uit Groot-Brittannië en heel Europa leggen ze de werking van de kerwapenfabriek maandag stil met geweldloze acties. Ze protesteren daarmee tegen de plannen van nucleaire machten om hun kernwapensarsenalen te moderniseren.

maandag 2 september 2013 09:53
Spread the love

Ook voor de Amerikaanse B61-tactische kernwapens in Kleine Brogel liggen moderniseringsplannen klaar. Terwijl in heel Europa drastisch bespaard wordt, investeren NAVO-landen miljarden euro in nutteloze en gevaarlijke wapensystemen. Dat is onverantwoord.

Vredesactivisten uit heel Europa verzamelen al vanaf 26 augustus in Burghfield. Samen plannen ze geweldloze acties tegen de Atomic Weapons Establishments (AWE) van Aldermaston en Burghfield, waar de Britse kernwapens ontwikkeld en onderhouden worden.

Het actiekamp past in het kader van de campagne Action AWE. Met die campagne willen Britse vredesorganisaties de regering overtuigen om af te zien van haar plannen om het Trident-kernwapensysteem te vernieuwen. De Trident is een intercontinentale ballistische raket uitgerust met kernkoppen en gestationeerd op atoomduikboten.

Het huidige systeem zou operationaal blijven tot 2028. Al jaren woedt een verhitte discussie over de vernieuwing van het systeem. Volgens het huidige plan wordt het systeem vervangen opdat Groot-Brittannië tot minstens 2060 over kernwapens kan beschikken.

Het Trident-kernwapensysteem vervangen en operationeel houden zou de komende tientallen jaren meer dan een miljard euro kosten. In 2016 wordt de uiteindelijke beslissing genomen.

Moderniseren of ontwapenen?

Ook voor de Amerikaanse B61-tactische kernwapens in Kleine Brogel liggen moderniseringsplannen klaar. De nieuwe generatie kernwapens krijgt daarnaast een nieuw staartdeel dat de precisie van het wapen moet vergroten. De geplande upgrade zal naar schatting minstens 10 miljard dollar gaan kosten. Ook voor ons land zal dat extra kosten met zich meebrengen.

De volgende regering zal moeten beslissen over de vervanging van de verouderde F-16-gevechtsvliegtuigen. Als het Belgische leger zijn nucleaire taken binnen de NAVO wil blijven uitvoeren, komt alleen de F-35 (Joint Strike Fighter) in aanmerking.

De ontwikkeling van dat toestel loopt door technische obstakels steeds meer vertraging op. Eén toestel zou naar schatting 150 miljoen euro gaan kosten. Terwijl in heel Europa drastisch bespaard wordt, investeren NAVO-landen miljarden euro in nutteloze en gevaarlijke wapensystemen. Dat is onverantwoord.

“De moderniseringsplannen van de nucleaire machten druisen in tegen alle pogingen om kernwapens de wereld uit te krijgen. De Belgische regering mag zich daar niet bij neerleggen, maar moet aan de VS een duidelijk signaal geven dat de kernwapens zo snel mogelijk van Belgische grondgebied verwijderd moeten worden”, zegt Roel Stynen van Vredesactie.

In een volgende fase moeten behalve Rusland en de VS, vandaag de grootste nucleaire machten, ook de andere kernwapenstaten betrokken worden bij onderhandelingen. Dat de Britse regering net nu plannen maakt om haar kernwapensysteem te moderniseren, is kortzichtig en onverantwoord.

Kernwapens de wereld uit

Daarom nemen Belgische Bomspotters deel aan de geweldloze acties in het Verenigd Koninkrijk.

“Met onze deelname aan het actiekamp versterken we het Europees netwerk van antimilitaristische organisaties”, licht Zoï Dethier van Agir pour la Paix toe. “We bereiden samen geweldloze acties voor en kijken op welke vlakken we op Europees niveau kunnen samenwerken.”

Op 20 oktober organiseren de Belgische vredesbewegingen in het Jubelpark in Brussel een grote manifestatie onder de naam ‘Time to Go’. Daarmee willen ze de Belgische regering een duidelijk signaal geven: de kernwapens moeten uit Kleine Brogel weg.

take down
the paywall
steun ons nu!