BNP Fortis: 13,2% meer nettowinst, 1.800 banen minder

BNP Fortis: 13,2% meer nettowinst, 1.800 banen minder

maandag 2 september 2013 12:45
Spread the love

Het is maar een fait-divers-tje in de financiële berichten.

De halfjaar nettowinst van de vroegere Fortisbank is 617 miljoen. De omzetgroei in Turkije was zeer groot, in België was er weinig groei (hoe zou dàt nu toch komen?). De inkomsten stegen van 2,9 miljard naar 3,344 miljard. De gestegen winst is ook het gevolg van verschuivingen in de portefeuille, zeg maar boekhoudkundig (overmorgen kan er dan weer verlies zijn, en minder belastingen, bijvoorbeeld). Een jaar geleden was de nettowinst 545 miljoen (halfjaar). De klantendeposito’s (spaargelden) stegen met 4,1% tot 104 miljard. De bank verstrekte leningen voor 86 miljard, ook een stijging van 2,4%.

Tegelijk is een afslankingsprogramma aan het lopen. Er sluiten 150 kantoren over de termijn van 3 jaar, en er verdwijnen 1.800 banen. “Op een zachte manier” schrijft de journalist. Dat zijn o.m. pensioneringen zonder vervanging (gelukkig toch dat mensen op pensioen gaan!).

Als reden voor de afbouw, ook genoemd “een paar tandjes bijsteken” (let op de newspeak!), lezen we: de slappe economie (maar die dus niet blijkt uit de eigen cijfers van de bank), èn: “het groeiende succes van het digitaal bankieren”. Het zijn dus de klanten, de bank kan niet anders. Een goed voorbeeld hoe de communicatie de zaken op zijn kop zet: klanten hebben nooit gevraagd om minder kantoren, terwijl de digitale techniek aan de bank toelaat personeel uit te sparen en de winst te verhogen.

Hoe ethisch?

Is het ethisch van méér winst te maken, en toch arbeidsplaatsen te schrappen? Want het betekent zoveel gezinnen met een lager inkomen. Antwoord: het is de ethiek van de vrije markt. Bedrijven hebben de plicht winst te maken, niet minder winst. Als er nog banen overblijven, is dat voor die mensen mooi meegenomen; maar het is niet de prioriteit van de vrije onderneming. Zodra mogelijk, zullen we alle personeel door machines vervangen. De vooruitgang staat immers niet stil !  Zo zullen we de mensen kunnen bevrijden van de drukkende plicht van de arbeid, en kunnen ze volop genieten van creativiteit, van hun zwembad en villa in Toscane. 

Of klopt hier iets niet?

De bevrijding van verplichte stressvolle en/of zware lichamelijke arbeid is natuurlijk een vooruitgang voor elke mens. Maar gestegen winst en productiviteit moeten onder alle burgers verdeeld worden, in plaats van naar een steeds kleiner percentage te gaan. De manier die in het verleden is toegepast is vermindering van de arbeidsduur, zodat het krimpend aantal banen over meer werkzoekenden wordt verspreid.  De nettowinsten daarentegen mogen niet stijgen, want ze gaan tenkoste van de werkenden. Het enige probleem is dat noch de media, noch de meerderheid van de parlementaire wetgevers de kant kiezen van de werkenden; maar de kant kiezen van de winsten.

Natuurlijk is BNP Fortis een klein visje, in vergelijking met bijvoorbeeld Verizon communications: die doen een terugkoop van 130 MILJARD dollar aandelen. Die zijn nu nog in het bezit van Vodafone. Verizon krijgt zo controle over het grootste deel van de draadloze communicatie in de VS. Hoe ze aan 130 miljard komen? Van hun klanten zeker (cash) en verder eigen aandelen die naar Vodafone gaan. Zo’n deal wordt als een investering geboekt; maar levert natuurlijk geen werkgelegenheid op, noch een productiestijging. De beurskoers van het Vodafone aandeel stijgt op één dag met 3,8%; zij krijgen immers die 130 miljard binnen. De koers van Verizon zakt 0,9% (op 2/9).        

http://www.bloomberg.com/news/2013-09-01/verizon-vodafone-agree-to-130-billion-deal-wsj-reports-1-.html

take down
the paywall
steun ons nu!