Vrouwenraad steunt de betoging ‘Rise against rape’
Opinie, Nieuws, Samenleving, België, Vrouwenrechten, Verkrachtingen, Vrouwenraad, Stop de Verkrachters, Victim blaming - Magda De Meyer

Vrouwenraad steunt de betoging ‘Rise against rape’

De Vrouwenraad steunt de betoging 'Rise against rape' van de organisatie Fightback op het Albertinaplein in Brussel op zaterdag 31 augustus. Deze manifestatie wil het lakse politioneel en justitieel beleid inzake verkrachtingen aan de kaak stellen.

donderdag 29 augustus 2013 17:40
Spread the love

Samen willen wij een duidelijk signaal sturen aan het beleid dat dit geweld moet stoppen. Wij eisen dat politie en gerecht krachtdadig optreden tegen deze meest brutale vorm van seksueel geweld tegen vrouwen. En dat slachtoffers er nooit meer van beschuldigd worden dat ze het zelf uitgelokt hebben. De enige schuldige is de verkrachter, nooit het slachtoffer.

Samen met het taboe dat nog altijd rond verkrachtingen hangt, is deze victim blaming één van de voornaamste redenen waarom slachtoffers geen klacht durven indienen. Volgens sommige onderzoeken doen zelfs 9 op de 10 slachtoffers geen aangifte. Omdat het zo’n enorm trauma is. Omdat verkrachting een enorm taboe blijft in onze samenleving.

“Samen met het taboe dat nog altijd rond verkrachtingen hangt, is deze victim blaming één van de voornaamste redenen waarom slachtoffers geen klacht durven indienen”

Die stilte wil de Vrouwenraad doorbreken. Voor een betere opvang, meer steun en begrip en vooral meer gerechtigheid voor de slachtoffers.

Om die zogenaamde ‘dark numbers’ zichtbaar te maken, een stem te geven. Daarom willen wij slachtoffers van verkrachting een forum geven op onze website www.stopdeverkrachters.be. Wij roepen hen op om hun verhaal te vertellen, anoniem, in vertrouwen. Om ons te helpen in de strijd tegen dit weerzinwekkende geweld.

Fightback en de Vrouwenraad eisen dat dringend werk gemaakt wordt van de voornaamste knelpunten in het beleid van Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Justitie wat betreft de opvang, de begeleiding en de rechten van de slachtoffers van verkrachting.

In onze petitie ‘Rise against rape’, specifiek gericht aan de bevoegde ministers Joëlle Milquet (CDH), Laurette Onkelinx (PS) en Annemie Turtelboom (Open VLD), geven wij een aanzet met onze aanbevelingen voor een efficiënt beleid tegen verkrachting.

De petitie zal tijdens de protestactie van zaterdag verder verspreid worden, maar staat nu al online op avaaz.org en op de website ‘Stop de verkrachters’. 

Magda De Meyer

Magda De Meyer is voorzitter van de Vrouwenraad.

take down
the paywall
steun ons nu!