Een sniper schoot deze Syrische jongen in de rug toen hij probeerde te vluchten. Hij wordt nu opgevangen in een hulpcentrum van Handicap International in Libanon (foto: Layla Aerts - Handicap International).
Opinie, Nieuws, Politiek, Libanon, Clustermunitie, Vluchtelingen, Syrië, Mensen met een handicap, Handicap International, Jordanie, Humanitaire hulpverlening, Burgeroorlog Syrië, Militaire interventie Syrië - Damien Kremer

Syrië: vermijden dat militaire interventie humanitaire actie bemoeilijkt

Terwijl de discussies over een militaire interventie in Syrië oplaaien, onderstreept Handicap International het prioritaire belang van humanitaire hulp. De organisatie, die zich engageert voor Syrische vluchtelingen in Jordanië, Libanon en in Syrië zelf, stelt vast dat de internationale gemeenschap veel te weinig middelen inzet om tegemoet te komen aan de noden van de bevolking, die al twee jaar en half door het conflict wordt geteisterd.

donderdag 29 augustus 2013 14:55
Spread the love

Meerdere westerse staten hebben aangekondigd dat ze een militaire interventie willen starten in Syrië. Al enkele dagen wordt hevig overlegd over de draagwijdte daarvan.

Handicap International wijst erop dat in de eerste plaats moet worden gedacht aan de bescherming van de burgers en dat de nodige hulp hen moet bereiken. De organisatie roept alle conflictpartijen ook op het verbod op clustermunitie en andere wapens die willekeurig burgers treffen, te respecteren.

“De organisatie roept alle conflictpartijen op het verbod op clustermunitie en andere wapens die willekeurig burgers treffen, te respecteren”

De krachtdadige taal van de voorbije dagen mag de zwakheid van de internationale gemeenschap niet maskeren. Die slaagt er immers niet in de financiële middelen te vinden om slachtoffers die al sinds maart 2011 onder het conflict lijden afdoende humanitaire hulp te bieden. Meer dan 100.000 mensen zijn gestorven.

“De internationale gemeenschap slaagt er niet in de financiële middelen te vinden om slachtoffers die al sinds maart 2011 onder het conflict lijden afdoende humanitaire hulp te bieden”

En volgens Unicef zijn een miljoen kinderen op de vlucht. Cijfers die geen rekening houden met slachtoffers die niet in de statistieken zijn opgenomen omdat onderzoek in Syrië zelf onmogelijk is.

“De oorlog is tot het dagelijkse leven van de Syriërs gaan behoren”, zegt Thierry-Mehdi Benlahsen, regionaal coördinator van de noodhulpactie van Handicap International.

“Onze teams en partners die vluchtelingen in Libanon, Jordanië en Syrië zelf helpen, worden voortdurend geconfronteerd met de lijdensweg van wanhopige families. Vooral de meest kwetsbaren – mensen met een handicap, ouderen, zwangere vrouwen – hebben het moeilijk wegens het gebrek aan humanitaire hulp, waarvoor onvoldoende financiële middelen zijn.”

Veel Syriërs raken gewond wanneer ze proberen te vluchten. Najah bijvoorbeeld, een Syrische van zestien jaar, die in een kogelregen terechtkwam toen ze naar Libanon probeerde te vluchten. Het meisje is nu verlamd aan de onderste ledematen. De teams van Handicap International volgen haar op.

Handicap International helpt de slachtoffers van het conflict in Syrië sinds de zomer van 2012. Dat doet ze in Libanon, Jordanië en in Syrië zelf. De organisatie engageert zich in het bijzonder voor de meest kwetsbaren die specifieke hulp nodig hebben en zorgt er zo voor dat ook met hen rekening wordt gehouden.

De organisatie sensibiliseert de bevolking over de gevaren van achtergebleven explosieven en verzorgt gewonden.

Damien Kremer

Damien Kremer is coördinator communicatie en persattaché bij Handicap International vzw in Brussel. Handicap International maakt deel uit van het Consortium 12-12, Belgisch Consortium voor noodhulpsituaties.
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!