Emancipatie van jongeren: het breakdance project Oeganda

Emancipatie van jongeren: het breakdance project Oeganda

dinsdag 27 augustus 2013 15:30
Spread the love

Het breakdance project Oeganda is project van jongeren met een verschillende sociale status in Oeganda. De doelstelling is om de jongeren door het bijbrengen van elementen van de hiphop cultuur, verantwoordelijkheidszin aan te kweken en hun leiderschap aan te leren. Het wordt gebruikt als een middel om jongeren te engageren en te emanciperen. Willemjan Vandenplas trok enkele dagen met hen op en kreeg toegang tot hun workshops en activiteiten in het ‘Youth Sharing Center’ in Nsambya in Kampala, hoofdstad van Oeganda.

Volgens de Wereldbank leeft meer dan 30% van de Oegandese populatie onder de armoedegrens. Oeganda is een snel groeiende natie met een zeer jonge populatie waarvan ongeveer 50% jonger zijn dan 14 jaar. Na het invoeren van het universele lagereschoolonderwijs in 1997 liepen 82% van de kinderen school, maar slechts 20% maakte het middelbaar af. De ontwikkeling van Oeganda werd ernstig verstoord door het conflict in het noorden tussen de Lords Resistance Army (LRA) en de Oegandese overheid. Deze rebellie had negatieve gevolgen voor de ontplooiingskansen van de jeugd, met hoge werkloosheid voor jongeren tussen 14 en 24 jaar. Deze wordt geschat op 83% .

Ontstaan

Het Breakdance Project Oeganda (BPO) is ontstaan in 2006. Het project is op dit moment een geregistreerde Ngo. Ze hebben al meer dan 1000 leden over heel Oeganda, ze hebben aftakkingen in Kampala, Gulu en Mbale. De oprichter van het project is Abraham (Abramz) Tekya, hij is 30 jaar oude rapper en breakdancer. Hij werd op 7-jarige leeftijd een aidswees. Daarna kwam hij op straat terecht waar hij een schelmenbestaan leefde. Hij ging regelmatig eens aankloppen bij familie om hem uit de nood te helpen. Abraham vond echter een weg om zich zelf uit te drukken en andere jongeren te emanciperen aan de hand van rap. Hij werd leraar in de sloppenwijken en in de steden rond Kampala. Wanneer hij anderen rap leerde zag hij een verandering bij hen: in de plaats van terug te grijpen naar geweld konden deze jongeren hun problemen ventileren in hun raps. Op die manier vonden ze vrijheid door hun raps. Deze sociale verandering wou hij dan op grotere schaal creëren. Dus besloot hij gratis breakdance lessen te geven. Het BPO werd geboren, zijn mantra is dat iedereen een leerling en een leerkracht is, daardoor is iedereen die betrokken is bij het project in staat om iets terug te geven aan de anderen. Zijn filosofie is niet alleen wederzijds respect en gelijkheid, maar dat het project zich ook kan onderhouden met nieuwe fondsen. Van het prille begin, was de doelstelling sociale verandering te waarmaken.

Abramz aan het woord

Volgens de oprichter van het Breakdance Project, Abraham Tekya, wordt aan de nieuwkomers eerst de doelstelling van de organisatie uitgelegd en worden ze daarna in de familie verwelkomd. BPO heeft leden van uit alle lagen van de bevolking en dat is hét grote verschil met al de Ngo’s die daar actief zijn. Deze laatsten werken alleen voor de armere lagen van de bevolking in tegenstelling tot BPO dat opkomt voor een mix van sociale klassen. Iedereen heeft immers noden! Hierdoor wil BPO de kloof tussen rijk en arm verkleinen.

Hij vertelt dat er in hun beweging verschillende succesverhalen zijn. Zo konden enkele mensen doorgroeien en echte professionelen worden in hun vak. Tegelijkertijd blijven ze lid van BPO en geven les of leren zelf nog van andere jongeren die elke keer de zaken een beetje anders zien als zij en dit is voor de anciens een bron van inspiratie. Zo helpen ze elkaar uit de nood en is er ook geen van jaloezie.

Wij zijn echt meer dan een grote gemeenschap, zegt Abraham, hier leren jongeren wat ze thuis niet meer leren. BPO heeft daklozen aan een huis geholpen en aan de armste leden worden er voortdurend kleren bezorgd.

”Onze gemeenschap heeft ons geleerd dat als je een probleem hebt andere mensen vaak een antwoord hebben op dat probleem. Dat je dus oplossingen moet zoeken binnen onze gemeenschap”. Abraham die zelf zijn school niet af maakte zegt dat hier meer geleerd te hebben dan op eender welk ander moment van zijn leven. Op dit moment maakt Abraham deel uit van de wereld bekende Rock Steady Crew.

Bling Bling

Tegen woordig is de hip hop cultuur hervallen in oppevlakkige uitdrukking van rijkdom, maar Abraham houdt het graag simpel, maar ook hij heeft momenten gehad dat hij bling bling bewonderde. De grote vraag is hoe je omgaat met bling bling in de sloppenwijken van Kampala. “Wij willen hier niet dat jongeren beginnen te stelen om hun bling bling te kopen, daarom is onze filosofie dat hiphop een levenstijl is. Wij proberen jongeren zo veel mogelijk te stimuleren om te rappen over hun leven en hun levenswandel. Natuurlijk is elkeen vrij om te doen wat hij wil. Wij zijn open geesten. Als je bling bling bent dan ben je dat, maar ik hou het liefst ‘underground’, de meeste mensen hier praten over de ‘struggle for life’. Zo leren jongeren zichzelf te appreciëren en van zichzelf te houden, zonder dat onbereikbare idealen achter na te lopen. Wij worden ook in het buitenland uitgenodigd omdat mensen door onze raps het leven in Oeganda leren kennen.”

Enkele leden aan het woord

Peter Emma vertelt dat BPO een platform is voor verschillende artiesten. “ Wij hebben niet alleen breakdancer, maar ook Beat Boxers, rappers, fotografen, graffiti artiesten, … Zelf is hij ‘into’ graffiti en fotografie. Hij toont mij zijn werk en legt mij het verschil uit tussen tags (handtekening), bombing (handtekeningen met een ‘body’), ‘throw ups’ (letters zoals zeepbellen) en de verschillende manieren van spuiten met blokletters, ‘thow ups’, brede stijl (onleesbare tekst). Hij vertelt dat zijn tag ‘sparrow’ is. Dat is zijn artiestennaam.

Zelf heeft hij veel aan zelfvertrouwen gewonnen door het project omdat hij Engels leerde spreken en mensen leerde toespreken. Hij voelt zich verantwoordelijk voor zijn gemeenschap en is tegelijkertijd leraar en leerling. Wat hij leert bij BPO geeft hij door aan zijn gemeenschap. Zelf probeert hij met zijn graffiti en fotografie positieve beelden over te brengen. Hij werkt rond huishoudelijk geweld, kindermishandeling, alcohol misbruik en onveiligheid. Het oplossen van conflicten is de rode draad geworden in zijn leven.

Bij de rappers ontmoet ik Julius Sentengo, hij vertelt dat ze elke maandag na school samenkomen om rond een onderwerp rapteksten te improviseren. Ze schrijven rond verschillende onderwerpen zoals hun haartooi, schoenen of Afrikaanse vrouwen. De leden putten hun inspiratie uit hun verscheidenheid in status, religies, tribale afkomst en sociale achtergrond. Julius zegt dat ze een groep creatieve geesten bij elkaar zijn die een positieve boodschap hebben. Op het einde van de sessie gaan ze in een 

Het leven in Oeganda is zoals eender welk leven in Afrika.

Ze sporen je aan: ” wie het hards werkt zal geld verdienen”, op die manier komen er projecten van de grond om mensen te verenigen.”

Er is echt een grote kloof tussen rijk en arm. Veel hard werk!

BPO werkt hard om de burgers te verenigen en de kloof tussen rijk en arm kleiner te maken.

Het leven in Oeganda is zo hard, dat wanneer je het gewoon bent het normaal is.

Iedereen heeft het recht om te spreken, op godsdienst en beweging.

Een rapper,

Julius Sentengo

AKA

Jay Sentino

Volgens Mozes Mukalazi, leraar beat boxing, bestaan er oneindig veel geluiden om te beat boxen. Zijn klas stond nog maar twee lessen ver en de leerlingen konden al een aardig deuntje over de lippen krijgen. Volgens hem kan iedereen het leren, maar je moet wel elke dag oefenen. Beat Boxing heeft hem een toekomst gegeven, hij is nu in staat om in heel Oeganda te reizen en verdient er geld mee. Voldoende om te leven in Oeganda.

Auteur is Willemjan Vandenplas schreef dit artikel op vrijwillige basis voor het Break Dance Project Uganda, bekijk meer foto’s van Oeganda op www.facebook.com/photo.willemjan, voor elke like van zijn pagina gaat 1 euro naar de 1212 campagne ten voordele van de Syrische vluchtelingen!

Bekijk de bekroonde promotie film over Abrahamz en zijn Breakdance Project Uganda, http://vimeo.com/56406342

 

take down
the paywall
steun ons nu!