Europese moslims vervallen in collectief stilzwijgen

Europese moslims vervallen in collectief stilzwijgen

woensdag 21 augustus 2013 13:00
Spread the love

Moslims in Europa zijn vervallen in een collectief stilzwijgen. We lijken maar moeilijk kritiek te kunnen geven op de daden van een medegelovige, of praten er ons eenvoudigweg uit door te stellen: “Jamaar, dat zijn geen echte moslims.” Ik ben ook niet van mening dat het bijster goede moslims zijn, maar dat zeggen alleen verandert weinig aan de zaak.

Waarom zwijgen we? Uit goedkeuring? Uit schaamte? Ik denk eerder dat laatste. Waarom kunnen we luid roepen wanneer een Deense cartoonist onze profeet op een weinig neutrale wijze afbeeldt, maar zwijgen we wanneer Talibanstrijders imams ontvoeren, vrouwen het recht op school ontzeggen en de laatste rustplaatsen van bekende overleden zangers schenden, door met geweren te schieten op hun graf ? Want éénmaal sterven is niet genoeg ?

De moslim heeft niet het recht hierop te reageren, hij heeft de plicht. De Koran stelt dat een moslim een medegelovige moet waarschuwen en beschermen van mogelijke zonden die hij begaat. Is grafschennis dan geen zonde? Waar staat geschreven dat een vrouw niet mag studeren of werken?

Naar mijn mening zijn de misdaden die worden gepleegd door extremisten, en dat in de naam van onze godsdienst, een veel grotere belediging voor de Islam en de moslimgemeenschap dan een Deense cartoonist, of een Amerikaanse amateur-documentairemaker, die wat aandacht tekortschieten.

De extremistische tak binnen de Islam is onvoorstelbaar hypocriet. In Mali bestraffen de islamitische rebellen diegenen die luisteren naar ‘ketterse’ muziek. De inkomsten van diezelfde rebellen echter komen vooral uit de drugshandel. Jaja, zéér islamitisch. Waarom wijzen we niet op de hypocrisie van de extremisten ? Zijn we gewoon niet zo religieus ingesteld en kan het ons bijgevolg niet schelen ?

Lang heb ik gedacht dat moslims wereldwijd niet geïnteresseerd leken in een georganiseerde tegenreactie op het extremisme. Maar niets blijkt minder waar. In Groot-Brittanie en de VS zijn er talloze organisaties die, vanuit een islamitische invalshoek, het extremisme bestrijden. Waarom zijn wij niet zo geëngageerd? Waarom zetten wij ons niet zodanig in? Buiten de Britten, kijken Europese moslims passief toe.

Het is niet islamofoob om tot die conclusie te komen. Het is gewoon de realiteit. In Europa kennen we twee reacties op islamofobie. Of we worden woest wanneer we geconfronteerd worden met kritiek en worden agressief. Of we likken het achterste van de persoon die tegenover ons staat en knikken ‘ja’ op alles wat die zegt en proberen, tevergeefs, alles uit de kast te halen om toch maar te worden aanvaard.

“Neenee, u bent geen racist.” “Ik heb Marokkanen ook niet graag !” VTM-journalist Farouk Ozgunes, van Turkse afkomst, zei eens in een interview met Dag Allemaal : “Ik eet soms zelfs een stukje varkensvlees! Ik ben dus helemaal geïntegreerd.” Wat het eten van varkensvlees met integratie te maken heeft, I have no idea. Vegetarische moslims kunnen dus bijgevolg nooit geïntegreerd zijn.

Ons ontbreekt het aan welbespraakte vertegenwoordigers binnen de gemeenschap. Met Mohammed Achaïbi van de Moslim Executieve hebben we een goede man, iemand die de problemen durft te benoemen. Maar helaas, niet al te sterk in een debat. Ik hekel het feit dat maar weinig vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap in dit land hun verantwoordelijkheid opnemen.

Imams, leerkrachten en ouders moeten dringend een werkgroep oprichten en bediscussiëren hoe we onze jeugd kunnen beschermen tegen slechte invloeden van buitenaf. Er is een algemene tendens merkbaar van jongeren die zich wat betreft hun interpretatie van de Islam, volledig betrouwen op de mening van één bepaalde geleerde.

De rijkdom van onze religie is net dat het geen hiërachische godsdienst is. Eén bepaalde geleerde heeft niet de volledige waarheid, of de juiste interpretatie in handen. Wij hebben geen paus. Het is iedere moslim vrij het eens of oneens te zijn met meningen van moefti’s, imam’s, ‘ulama’, e.a.

Gelovige moslimouders die vijfmaal daags bidden, vasten en hun armenbelasting betalen worden plots geconfronteerd met een zoon of dochter die stelt dat ze verkeerd bezig zijn. Ze worden terechtgewezen door hun eigen kinderen. Ouders – die immer netjes de regels van de Islam hebben opgevolgd – krijgen plotseling te horen dat hun doen en laten ‘ketters’ is. Alles is zondig. Niets mag.

De bekende moslimgeleerde Nouman Ali Khan zei het treffend, in één van zijn lezingen op Youtube : “For some people in our community, everything is a sin (…) what is next ? Is breathing a sin ?” Via sociale media, youtube e.a. snelle informatiesites wordt onze jeugd een veelheid aan ideeën opgedrongen, dit via videoboodschappen, blogs, etc. Vaak spelen die filmpjes en artikels in op schuldgevoelens.

Een tijdje geleden kwam ik mijn islamleerkracht van het middelbaar nog eens tegen. Een aangename man, eigenlijk één van de beste mensen die ik ken. Hij zei me : “Voor onze jeugd heeft het rationeel denken plaats geruimd voor blindelings volgen.” Ik vrees dat hij gelijk heeft.

take down
the paywall
steun ons nu!