Het Kiel (Creative Commons)
Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Antwerpen, Antwerpen, Bart de wever, Syrië, Leefloon -

Syrië geen element in schorsing leefloon Antwerps gezin

Afgelopen weekend kopten de kranten dat Antwerps burgemeester Bart De Wever het leefloon introk van een vrouw, omdat haar echtgenoot in Syrië is gaan strijden, een beslissing waarvoor hij de eer wil opstrijken. Bij het OCMW blijkt dit echter een routinebeslissing te zijn die geen verband houdt met de aanwezigheid van haar man in Syrië.

maandag 19 augustus 2013 18:00
Spread the love

De vrouw heeft drie kinderen en kreeg een leefloon van 1.000 euro per maand. De werkloosheidsuitkering van haar man werd al eerder stopgezet. Het leefloon van de vrouw moet nu herbekeken worden, niet omdat haar man in Syrië strijdt, maar omdat hij financieel niet meer bijdraagt aan het gezin. Zolang een rechter hierover geen uitspraak doet, blokkeert het OCMW het leefloon.

Het OCMW bepaalt het leefloon van gezinnen op basis van het gezinsinkomen op het ogenblik van de aanvraag. In dit geval vorderde de man een werkloosheidsvergoeding die lager was dan het leefloon. Het OCMW paste het verschil bij, zodat het gezin de eindjes aan elkaar kon knopen. Wanneer de partner verdwijnt of om diverse reden geen financiële bijdrage meer kan leveren, moet de uitkering herzien worden.

Er zijn een aantal gevallen waarin het OCMW een leefloon kan weigeren, onder andere wanneer de partner(s) zich niet meer op het grondgebied van de gemeente en van België verblijven. Ook kan het OCMW redeneren dat man en vrouw in elkaars onderhoud moeten voorzien. Het argument dat de echtgenoot van de vrouw in Syrië is gaan vechten, is dus irrelevant voor deze beslissing.

Het leefloon van deze vrouw werd dus geschorst omwille van dezelfde redenen die ook voor andere aanvragers of trekkers van een leefloon gelden.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!