Stadslandbouw, nieuwe impuls voor leven in de stad
Nieuws, Wereld, Milieu, Samenleving, Biologische landbouw, Activeringsbeleid, Stadslandbouw -

Stadslandbouw, nieuwe impuls voor leven in de stad

Verschillende grote steden ondersteunen sinds enkele jaren de opzet van stadslandbouw. Deze vorm van agricultuur omvat meer dan een kweekbak op het balkon. Het is de professioneel geplande benutting van verwaarloosde of tijdelijk braakliggende terreinen in de stad. 'Farming the City' wil de ontwikkeling van stadslandbouw stimuleren.

donderdag 8 augustus 2013 18:13
Spread the love

“Stadslandbouw is een heuse industrie, geen hobby of tijdverdrijf”, menen dr. Jan-Willem van der Schans en prof. dr. Han Wiskerke van het Wageningen University & Research Centre. Het doel van deze lokale voedselproductie is om mensen opnieuw bewust te maken van waar onze voeding vandaan komt en hoeveel ruimte, energie en water nodig zijn voor zowel productie, verwerking als verkoop ervan.

Belang van de regionale voedselketen

Stadslandbouw kan een stad veel voordelen bieden. Zo kan het de sociale cohesie, de buurtveiligheid en de zelfredzaamheid van inwoners bevorderen. Dankzij de korteketenproductie kan stadslandbouw bovendien ook helpen om de CO2-uitstoot van internationaal transport te verminderen, de lokale economie te stimuleren en verse voedselproducten binnen handbereik aan te bieden.

“Het ongelooflijke potentieel van lokale voedselsystemen om onze stedelijke bevolking meer onderling te socialiseren mag absoluut niet onderschat worden”, zegt Francesca Miazzo, directrice van onderzoeksorganisatie CITIES.

De drempel tot succes zit vooral in de duurzame realisatie van projecten. Dat is geen evidente kwestie in een tijd waarin weinig financiële middelen beschikbaar zijn. Hoe houden stadsbestuur en burgers hun stadslandbouw in stand als de hype in een sisser afloopt? Hoe zorgen ze voor een rendabele investering in plaats van verkwisting van schaarse middelen voor een tijdelijk fenomeen?

Implementatieproblemen, politieke steun en levensvatbaarheid

Uit kosten-batenanalyses in Tilburg en Rotterdam blijkt dat stadslandbouw wel degelijk geld kan opleveren. De voornaamste baten in Tilburg zijn de aantrekkelijkere woonomgeving en de extra werkgelegenheid. In Rotterdam zijn de belangrijkste baten de gezondheidstoename door een gezonder leefpatroon, de toename van de sociale controle en de reactivering van langdurig werklozen. De maatschappelijke baten van stadslandbouw zouden volgens deze analyses zwaarder doorwegen dan de maatschappelijke kosten.

Voor het zover is, moeten wel enkele hindernissen overwonnen worden. Om de levensvatbaarheid van stadslandbouwprojecten te garanderen, is namelijk een consistente politieke en economische ondersteuning en een breed maatschappelijk draagvlak nodig.

De werkgroep stadslandbouw van Gent ziet de onderneming in ieder geval wel zitten. Uit Amerikaans voorbeeld leiden zij af dat een stad voor meer dan 50 procent van de voedselbehoefte van haar inwoners kan instaan. Als de stadslandbouw ecologisch geteelde, verse en betrouwbare producten aanlevert, is het bovendien mogelijk een hogere prijs aan te rekenen.

Als de lokale producenten samenwerken, kunnen ze deze producten verkopen met een Gents label – een onderscheidend kenmerk waar ook horcazaken en restaurants op zouden kunnen inspelen.

Beleidsmakers die strategiën voor de implementatie van stadslandbouw overwegen, kunnen onderbouwde inspiratie opdoen in het nieuwe boek Farming the City van Francesca Miazzo en Mark Minkjan, beiden verbonden aan de onderzoeksorganisatie CITIES.

Publicatie van wereldwijd onderzoek stadslandbouw

Het boek Farming the City bundelt de resultaten van drie jaar onderzoek naar stadslandbouw. Dit verzamelwerk richt zich tot beleidsmakers en burgers die op zoek zijn naar suggesties om hun initiatief te laten slagen. Centraal in de bundel staat het idee hoe lokale voedselproductie een positieve impact kan hebben op onze directe stedelijke omgeving.

Zo wordt aan de hand van reële voorbeelden geanalyseerd wat de toegevoegde waarde is van stadslandbouw voor o.a. het lokale ondernemerschap, de plaatselijke werkgelegenheid, een hechte gemeenschapsvorming, vergroening en de vooruitgang in het streven naar een klimaatneutrale stad.

Auteur Francesca Miazzo tilt een tipje van de sluier op over hun advies aan gemeenteraden om stadslandbouw duurzaam te maken. “Elke stad kan in theorie voorzien in haar eigen lokale voedselketen. De uitdaging zit hem in de duurzaamheid van het operationele kader. Het transport, de verpakking en verwerking van producten kunnen ook allemaal gelokaliseerd worden, met behulp van een innovatieve aanpak.”

De hamvraag luidt volgens de auteur: hoe kunnen deze voedselinitiatieven bijdragen tot een andere manier van leven in de stad op economisch, sociaal en technologisch vlak? Dit vraagt volgens Miazzo om de herpositionering – het zichzelf opnieuw uitvinden – van lokale economieën, gemeenschappen en kleine boeren binnen het kader van lokale voedselproductie. Samenwerking is daarin de sleutel om levensvatbare strategieën uit te werken die het pad effenen voor een levenswijze met een beperkte CO2-uitstoot.

Miazzo stelt ook dat er nog een lange leercurve van vallen en opstaan aan een succesvolle stadslandbouw voorafgaat.We hopen dat dit boek meer stedelijke gemeenschappen zal inspireren om deze uitdaging aan te gaan. Goed leven in stedelijke gemeenschappen is een ongelooflijk complexe onderneming en we moeten streven naar meer flexibele, aanpasbare en resistente manieren om in onze vele behoeften te voorzien.”

Kortom, CITIES hoopt met Farming the City een nieuwe stimulans te geven aan de verdere ontwikkeling van stadslandbouw.

take down
the paywall
steun ons nu!