Is 50% overheid het maximum?

Is 50% overheid het maximum?

woensdag 7 augustus 2013 14:38
Spread the love

Het overheidsbeslag mag maar maximaal 50% bedragen van het nationaal inkomen. Dit statement wordt ons van alle kanten om de oren geslingerd.De liberale partijen zoals open VLD en NV-A vinden zelfs dat het nog veel lager moet. Het overheidsbeslag fnuikt immers onze creativiteit en onze ondernemingszin.

Wanneer ik de teksten van het Innestocongres van de Christendemocraten er op na lees dan gaan ook zij in deze denkrichting mee. De verslagenheid binnen het ACW heeft er duidelijk voor gezorgd dat de meer conservatieve krachten binnen de CD&V, die rond Kris Peeters cirkelen, van de gelegenheid gebruik gemaakt hebben om de pen vast te houden bij de ontwerpteksten van vernoemd congres.

De toenemende vergrijzing zal zeker handen volgeld kosten, de beperking van de overheid zal leiden tot groter wordende tekorten want we moeten immers binnen een paar jaar een sluitende begroting afgeven.

De tekorten in zorg zullen ervoor zorgen dat ”de markt” zal tussenkomen in deze sector. De gevolgen zullen navenant zijn. De gewone man komt terecht in de door de overheid ontoereikende gesubsidieerde zorg en zij die het kunnen betalen krijgen de beste private zorg.

Dit tweesporenbeleid is onaanvaardbaar , er moet dringend een discussie komen over : Wat willen we van de overheid? Een a-sociale maatschappij met weinig overheid of net het tegenovergestelde?

take down
the paywall
steun ons nu!