Het cordon sanitaire is een werkwoord
Opinie, Nieuws -

Het cordon sanitaire is een werkwoord

Sinds het Vlaams Belang zware electorale verliezen is gaan lijden, lijkt de aandacht voor het cordon sanitaire wat verzwakt. Als progressieven vinden we dat een zorgwekkende ontwikkeling, in de eerste plaats omdat het cordon sanitaire een belangrijk principe instelde.

dinsdag 6 augustus 2013 19:11
Spread the love

Met name dat er een verschil bestaat tussen democratische en niet-democratische partijen, en dat elke vorm van politieke samenwerking met deze laatste door de eerste wordt uitgesloten. Vandaag moeten we in de (lokale) politieke praktijk vaststellen dat die grens, die destijds door nagenoeg alle democratische partijen werd getrokken, systematisch opschuift. Of soms ronduit met de voeten wordt getreden. Nochtans is de rol van het Vlaams Belang nog lang niet uitgespeeld. Het rechts extremisme blijft een gevaar voor onze democratie op alle niveaus, van het parlement tot de gemeenteraad.

In de gemeenteraad van Sint-Niklaas waren we onlangs nog de verbijsterde getuige van een inbreuk op het cordon door de verenigde oppositie. Zowel in de voorbereiding van en tijdens de bijzondere gemeenteraad van 30 juli moesten we toekijken hoe de democratische oppositiepartijen CD&V, Open Vld en SOS 2012 één fractie vormden met de gemeenteraadsleden van het Vlaams Belang. Niet alleen werd de aanvraag voor de bijzondere gemeenteraad gemeenschappelijk ingediend met het Vlaams Belang, er was ook sprake van een gemeenschappelijke voorbereiding in aanwezigheid van Vlaams Belang fractieleider Frans Wymeersch. En tijdens de gemeenteraadszitting zelf werd publiek overleg gepleegd tussen de fracties van Vlaams Belang, CD&V, Open Vld en SOS 2012 over het al dan niet aanvaarden van het voorstel van de meerderheidsfracties om voor de gemeenteraadszitting geen zitpenning toe te kennen.

Sp.a-Groen Sint-Niklaas vindt dat de democratische oppositiepartijen hiermee een bepaalde grens hebben overschreden. Temeer omdat het incident het zoveelste is in een rij van herhaaldelijk politiek overleg en samenwerking met de Vlaams Belang fractie. Wat denkt de top van het ACW, de christelijke arbeidersbeweging, over het gedrag van hun lokale afdeling? Hoe reageert Karel De Gucht op de vergadering van zijn Open Vld fractie met de zogenaamde ‘mestkevers’? En hoe kan SOS 2012 deze demarches met een racistische partij verantwoorden naar de Marokkaanse gemeenschap waarin het zijn wortels heeft? Het gedrag van de democratische oppositiepartijen is de schaamte voorbij.

Ongetwijfeld is het Sint-Niklase voorval lang niet het enige van waar de politieke hygiëne zoek is geraakt. De verzwakte aandacht voor een correcte toepassing van het cordon leidt allicht op heel veel plaatsen tot scheurtjes of zelfs breuken in de dijk die werd opgetrokken tegen extreem-rechts.  Sp.a-Groen Sint-Niklaas vraagt daarom alle lokale partijvoorzitters om hun nationale instanties in te lichten over inbreuken op het cordon, in welke vorm dan ook. Van nationale partijvoorzitters verwachten we dat de aandacht voor het cordon opnieuw wordt aangescherpt. Het cordon sanitaire is een werkwoord dat we elke dag moeten waarmaken in onze politieke actie. Sp.a-Groen Sint-Niklaas zal in elk geval niet aarzelen bij een herhaling van de samenwerking met het Vlaams Belang systematisch en openlijk het doorbreken van het cordon aan te klagen.

Willem De Klerck, voorzitter sp.a-Groen Sint-Niklaas (0474/48.57.60)

Bart De Bruyne, ondervoorzitter sp.a-Groen Sint-Niklaas (0474/37.71.93)

take down
the paywall
steun ons nu!