(foto worldsocialism.org)
Nieuws, Europa, Politiek, Verenigd Koninkrijk, Groot-Brittannië, Labour, Jozef De Witte, Immigranten, Nigel farage, Immigratiebeleid, Antiracisme, racisme, discriminatie, UKIP, Britse conservatieven, #racistvan -

Controverse over Britse advertentie tegen illegale immigranten

'Ga naar huis of word gearresteerd!' Deze choquerende slogan doorkruiste afgelopen week op aanplakborden van busjes de straten van zes Londense gemeentes. De campagne is een publiciteitsstunt van het Britse ministerie van binnenlandse zaken, om te verkondigen dat de conservatief-liberaaldemocratische regering drastisch werk maakt van de immigratie problematiek in het Verenigd Koninkrijk.

woensdag 31 juli 2013 17:00
Spread the love

Politieke blikvanger moet kiezers ronselen

De volledige boodschap op de aanplakborden luidt: “Illegaal in het Verenigd Koninkrijk? Ga naar huis of word gearresteerd.” Daaronder staat het nummer van een hulplijn van het Britse ministerie van binnenlandse zaken waar illegale immigranten naar kunnen sms’en (veronderstellend dat ze over een GSM beschikken) voor hulp en advies over reisdocumenten. Naast de inzet van de advertentiebusjes, worden lokaal ook folders en affiches verspreid.

Al bij al lijkt de campagne een doorgeslagen, racistisch getinte klucht in het bredere kader van het Vrijwillige Terugkeer en Herintegratie programma (Voluntary Assisted Return and Reintegration Programme) van de regering.

De immigratieproblematiek in Groot-Brittannië zal een hot topic zijn bij de volgende verkiezingen. De centrum-rechtse conservatieven vrezen stemmen kwijt te raken aan de rechtse UK Independence Party, die campagne voert om de immigratie aan banden te leggen.

De gemeentes voor deze campagnetest – Hounslow, Barking, Dagenham, Ealing, Barnet, Brent en Redbridge – werden, volgens de regering, geselcteerd omdat ze een significant hoger of juist lager dan gemiddeld aantal vrijwillig terugkerende migranten tellen.

Minister van immigratie tevreden

Mark Harper, Brits Minister van immigratie, noemt de stunt, waarin mensen zonder papieren bedreigd worden met arrestatie, een succes. Hij wil de actie uitbreiden en de busjes met hun dreigement nationaal gaan inzetten. Hoe de minister dit zogenoemde succes, na de korte proefperiode van amper een week, hard wil maken, is onduidelijk.

De Gezamenlijke Raad voor het Welzijn van Immigranten (Joint Council for the Welfare of Immigrants, JCWI) stelt zich vragen bij Harper’s succesclaim. De busjes zijn nog maar zes dagen ingezet en meerdere berichten die naar het contactnummer van de campagne of rechtstreeks naar het ministerie van Binnenlandse Zaken verstuurd zijn, waren onserieuze meldingen of protestberichten. Om de proef op de som te nemen stuurde het JCWI zelf ook een reactie in. Puur het aantal ontvangen reacties kan dus niet gelden als bewijsmateriaal voor een succesvolle campagne.

Impact versus budget

Daar komt dan nog het kostenplaatje van deze PR-actie bij. Aangezien iedere reactie opgevolgd wordt door minstens één telefoontje van het ministerie van Binnenlandse Zaken, zijn de totale kosten nog niet gekend. Waarschijnlijk ligt de rekening veel hoger dan de door Harper geschatte 10.000 Britse pond.

Wil de minister echt de doeltreffendheid van zijn campagne aantonen, dan moet de regering niet alleen de volledige kostprijs van deze campagne bekendmaken. Anderzijds en vooral moet de som opgemaakt worden van het aantal mensen die in respons op het dreigement het land verlaten hebben. Dat kan na amper één week campagne onmogelijk ingeschat worden.

Extreem-rechts in opmars

De slogan “GO HOME” heeft in Groot-Brittannië allesbehalve een neutrale connotatie. Ze is het uithangbord van de extremistische fascistische kringen, zoals die op de folders en spandoeken van het Front National, British National Party (BNP) en de English Defence League (EDL) prijken.

Habib Rahman, hoofd van het JCWI veroordeelt de campagne en vraagt de stunt te stoppen. “In dit stadium is het onmogelijk om van het succes van deze weerzinwekkende operatie te spreken. Mark Harper gebruikt de taal van het racistische extreem-rechts, het Front National, BNP en EDL om de migranten angst in te boezemen. Zo’n verdeeldheid zaaiende campagne is niet welkom in een beschaafde multiraciale samenleving. Deze campagne moet gestopt worden, als voorwaarde om een redelijk en geïnformeerd debat over immigratie in het Verenigd Koninkrijk te kunnen aangaan.”

Verontwaardigde reacties

Dave Garratt, hoofd van de liefdadigheidsinstelling en vluchtelingenbelangenorganisatie Refugee Action, reageert verontwaardigd op stunt. “We zijn geschokt dat binnenlandse zaken voor deze bedreigende benadering gekozen heeft. Waar is het bewijs dat dergelijke vijandige aanpak de vrijwillige terugkeer zal verhogen?

Terugkeer naar het land van herkomst is voor vele immigranten geen evidente keuze, legt Dave uit. “Veel van deze mensen zijn zeer kwetsbaar, omdat ze marteling of vervolging in eigen land ontvlucht zijn. Sommige van hen leven hier in het Verenigd Koninkrijk in armoede, zonder kans op zelfredzaamheid. De beslissing om naar eigen land terug te keren is één van de moeilijkste en meest traumatische keuzes uit hun leven. Daarom is het zo belangrijk dat ze een veilige en ondersteunende omgeving krijgen om hun toekomst te overwegen.”

Via de sociale media, onder Twitter hashtag #racistvan, stromen continu reacties binnen van zowel voor- als tegenstanders van de voor opschudding zorgende campagne. Uitingen van verontwaardiging, beschuldigingen van racisme en laconieke reacties of positieve ontvangst van de actie leven zij aan zij op het web. Zo ontstond er al snel verhitte discussies tussen de twee uiterste opvattingen en wint de campagne aan (sociale) media-aandacht.

Labour, de grootste oppositiepartij is niet te spreken over de campagne. Yvette Cooper, de woordvoerster van Labour voor binnenlandse zaken, beklaagde zich de verwarring die de stunt schept: of de advertentie nu wel of geen onderdeel uitmaakt van het overheidsbeleid. “Zoals we al enige tijd duidelijk maken, gaat het hier om een cynische stunt van een regering die zich mispakt aan de basisbeginselen van immigratie.” Cooper berispt de advertenties en wijst op de nood aan een serieuze discussie om het immigratiebeleid voor iedereen in goede banen te leiden. “In plaats daarvan hebben we belachelijk affiches en een ministerie van binnenlandse zaken dat op een domme manier politiek beoefend.”

Ook Vince Cable, lid van de liberaal-democratische partij, coalitiepartner van eerste Minister David Cameron’s conservatieve partij is niet opgezet met de actie. Hij noemde de campagne “stom en beledigend”.

Nigel Farage, hoofd van de rechtse UK Independence Party (UKIP), voorspelt dat de advertentie de etnische minderheden hoogstwaarschijnlijk in het verkeerde keelgat zal schieten. Hij vergelijkt de actie van de overheid met de Oost-Duitse propaganda uit de jaren ’80.

De Minister van immigratie mag dan wel zijn handen dichtknijpen, feit blijft dat zijn dreigcampagne onder een groot deel van overheid en bevolking niet op een warm onthaal hoeft te rekenen. De stemmen die zijn conservatieve partij met deze actie eventueel sprokkelt, zullen zeker niet uit de gematigde kringen komen.

Gelijkaardige aanpak in België?

Nieuwe voorstellen in verband met het immigratiebeleid in Vlaanderen zijn een federale aangelegenheid. De vraag of dergelijke advertentie in ons land ingezet zou mogen worden, hangt af van het oordeel van de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame.

Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijke Kansen en voor Racisme Bestrijding, schat de kans echter zeer klein dat onze overheid een gelijkaardige stunt zal uithalen. “Dit is geen verstandig beleid. Ik ben ook benieuwd of ze hiermee werkelijk het aantal illegale immigranten verminderen. Bovendien veronderstel je dat alle immigranten de Engelse boodschap zowel kunnen lezen als verstaan. De advertentie lijkt me meer gericht op de goedkeuring van de achterban van de partij.”

Wel waarschuwt De Witte dat bepaalde politieke partijen deze aanpak als inspirerend idee voor hun achterban kunnen beschouwen. Er moet bij de opzet van een immigratiebeleid echter constant een afweging plaatsvinden tussen de rechten van de overheid en die van de vreemdelingen, zo vindt hij.

Over het algemeen heeft de staat het recht om te weten wie er op haar grondgebied verblijft, vandaar de verplichting van gemeentelijke registratie in het volksregister bij een langdurig verblijf. De staat mag iedere illegaal toegang tot haar grondgebied weigeren. Uiteraard moeten we er wel over waken dat men respect heeft voor de mensenrechten van vreemdelingen op ons grondgebied.”

Mochten rechtse partijen in ons land dus ideeën krijgen, denken ze toch maar beter tweemaal na voor ze iets gelijkaardig uithalen.

take down
the paywall
steun ons nu!