Hoe durven ze? – Inleiding Jan Blommaert Gentse Feestendebatten
Opinie, Nieuws, Politiek, Cultuur, België, Gent, Hoe durven ze -

Hoe durven ze? – Inleiding Jan Blommaert Gentse Feestendebatten

Donderdag 25 juli leidde Jan Blommaert het debat 'Hoe durven ze' op de Gentse Feesten in. De tekst van zijn inleiding vind je hier.

zondag 28 juli 2013 17:00
Spread the love

Ik wil me bij wijze van inleiding op dit debat beperken tot een nieuwsoverzicht en ik zal dat overzicht op z’n beurt beperken tot de maanden mei en juni van dit jaar.

1 mei: Eurostat verklaart dat de werkloosheid in Europa hoger is dan ooit: 26,5 miljoen mensen zitten zonder werk

1 mei: sp.a en ABVV scharen zich achter loonlastenverlaging op voorwaarde dat er fraudebestrijding aan gekoppeld wordt. Trends-baas Van Overtveldt vindt dat laatste nutteloos omdat het niet te begroten is. Een belastingverlaging voor bedrijven zou een beter instrument zijn

3 mei: Fons Leroy (VDAB) herhaalt zijn standpunt dat jongeren meer toekomstgerichte studiekeuzes moeten maken, desnoods op straffe van verlies van uitkeringen

4 mei: de Portugese regering kondigt aan dat 40.000 overheidsbanen zullen geschrapt worden; de pensioenleeftijd wordt er verhoogd en de werkweek verlengd van 35 naar 40 uur. Bijna 18% van de bevolking is er werkloos.

4 mei: de Dow Jones stijgt boven de 15.000 punten. De speculanten verdienen beter dan ooit in de geschiedenis.

4 mei: offshoreleaks: Belgische bedrijven worden vermeld op een lijst van belastingontwijkende vermogens. Prominent daarbij: baggergigant De Nul.

6 mei: het IMF prijst de vooruitgang in Griekenland, dat prima op weg lijkt uit de crisis.

6 mei: Fons Leroy vindt dat vakbonden zich met loopbaanbegeleiding moeten bezig houden en dus de taak van de VDAB moeten mee uitvoeren, eerder dan op arbeidsbeleid te willen wegen.

7 mei: het gerecht sluit een deal met Antwerpse diamanthandelaars die 3,5 miljard Euro bewezen fraude hebben gepleegd. De staatskas ontvangt 160 miljoen en men steekt de loftrompet over deze budgettaire meevaller.

7 mei: de OESO vindt bij monde van Leterme dat ons openbaar vervoer veel te goedkoop is. Onze loonlasten zijn natuurlijk ook te hoog en de index is een hinderpaal voor groei, volgens dezelfde bron. Mensen verdienen te veel en betalen te weinig om erop vooruit te gaan, zo luidt de logica.

7 mei: een rapport meldt dat er in dit land duizenden onbetaalde stagiairs werken bij de internationale instellingen. Jammer genoeg zijn die onschendbaar en kan de overheid dus niet ingrijpen tegen slavernij.

7 mei: John Crombez, fel bejubeld, verdedigt het beginsel van willekeurige minnelijke schikkingen bij grote fraudedossiers. In ruil voor een maagdelijk strafblad betalen fraudeurs een fractie van hun belastingen.

9 mei: studenten, ouders en onderwijzend personeel komen massaal op straat in Spanje tegen de afbouw van het publieke onderwijs. In Spanje ligt de werkloosheid op 26%.

9 mei: het Griekse Bureau voor Statistiek meldt dat twee op drie jongeren in Griekenland werkloos zijn. De totale werkloosheid staat op 27%. Enkele dagen later verhoogt Fitch de Griekse ratings, zeggend dat er een “beter gevoel” heerst in Griekenland.

11 mei: Geens wil het fiscaal voordeel op het spaarboekje aanpakken want er is te weinig risicokapitaal op de markten.

12 mei: In Griekenland breekt een grote staking uit in het onderwijs.

12 mei: de werknemers van Swissport op Zaventem leggen het werk neer

15 mei: stakende Griekse leerkrachten vliegen de cel in

16 mei: Monica De Coninck stelt voor de loonmarges vast te leggen in een Koninklijk Besluit, de afwijkers te bestraffen en de goeie te belonen met een ‘competitiviteitsbonus’.

16 mei: Melchior Wathelet kondigt aan dat hij de stakende Swissport-arbeiders op Zaventem de toegang tot de site wil ontzeggen via gerechtelijke weg.

16 mei: Luc Bertrand van Ackermans & Van Haaren stelt voor iedereen een half uur per dag langer gratis te laten werken.

16 mei: een aantal multinationals waarschuwen Di Rupo dat het ondernemingsklimaat in dit land onhoudbaar wordt.

16 mei: in Duitsland staken de industriearbeiders voor een loonsverhoging van 5,5%.

21 mei: een Brits rapport toont aan de Apple in dat land geen duit belastingen betaalt.

22 mei: Offshoreleaks begroot het volume geld in belastingparadijzen op 14.000 miljard Euro. Daaronder ook het geld van De Nul

22 mei: De Nul krijgt een staatsgarantie van de belastingbetaler om met Gazprom boringen op de Noordpool uit te voeren.

22 mei: de Eurotop over fraudebestrijding levert geen resultaat op.

23 mei: een Amerikaans onderzoek laat zien hoe de belastingbijdrage van grote bedrijven in een halve eeuw zowat is gehalveerd terwijl de belasting uit arbeid zowat verdrievoudigd is.

24 mei: Gwendolyn Rutten pleit voor mini-jobs naar Duits model.

27 mei: Volgens een Indische krant heeft Lakshmi Mittal een moeilijk jaar. Zo moest hij zijn Londonse optrekje verkopen voor zowat 150 miljoen Euro, wat hem ruim 10 miljoen Euro verlies opleverde. Ex-buurman Tony Blair had daarentegen een redelijk goed jaar, met inkomsten rond de 30 miljoen en belastingen rond het half miljoen.

30 mei: de Duitse vakbonden eisen de afschaffing van de mini-jobs.

30 mei: een Amerikaanse krant maakt bekend dat de CEO van Goldman Sachs vorig jaar 26 miljoen dollar opstreek, een loonsverhoging van 73 percent.

30 mei: een Amerikaanse studie laat weten dat het aantal dollarmiljonairs in Belgie afgelopen jaar fors gestegen is, waardoor ons land na Zwitserland de hoogste dichtheid qua miljonairs in Europa telt.

30 mei: Volgens Forbes is Apple er in de VS in geslaagd om via fiscale spitstechnologie 44 miljard dollar aan belastingen te ontwijken.

31 mei: Monica De Coninck is van oordeel dat vakbonden meer werk moeten maken van het opsporen van valse werklozen.

1 juni: in Ierland laat de regering weten dat ze geen zaak wil maken van de belastingen die daar door Apple worden betaald. Te weten: vrijwel niets.

1 juni: recente cijfers laten een spectaculaire toename in de jeugdwerkloosheid in Italie zien.

5 juni: het IMF geeft toe dat er grote vergissingen zijn gemaakt in het aanpakken van de crisis in Griekenland; het effect van de besparingen op de Griekse economie is onderschat.

11 juni: de bouwnijverheid laat weten dat het opheffen van het onderscheid arbeiders-bedienden de bouw 50.000 banen zal kosten, en dat aannemers verplicht zullen zijn goedkope Zuid- en Oost-Europese arbeidskrachten aan te trekken.

12 juni: Offshoreleaks meldt dat de 50 grootste bedrijven in de EU 6000 filialen hebben in belastingparadijzen.

13 juni: een Amerikaans onderzoek laat zien dat activeringsmaatregelen geen bevorderend effect hebben op tewerkstelling.

13 juni: staatssecretaris Hendrik Bogaert stelt voor om overuren fiscaal vrij te stellen.

13 juni: De Griekse regering sluit de nationale omroep; het omroepgebouw wordt door militairen ingenomen. Er breekt een staking uit, en Democratisch Links verlaat de Griekse regering.

7 juni: nationale betoging in Brussel van de vakbonden in verband met het eenheidsstatuut.

15 juni: Gewendolyn Rutten hekelt de heksenjacht van de fiscus op ondernemers.

15 juni: De NVA houdt een economische studiedag. Ben Weyts  laat weten dat cao’s moeten afgeschaft worden, samen met de index, en dat mini-jobs een goed idee zijn.

16 juni: Jan Jambon legt dit nog duidelijker uit: Vlaanderen heeft een loonkloof, we verdienen te veel. Om erop vooruit te gaan moeten we minder verdienen.

16 juni: astronomische ontslagvergoedingen voor NMBS toplui halen het nieuws.

20 juni: Duitsland, Oostenrijk en Nederland verzetten zich binnen de Eurogroep tegen een versoepeling van de voorwaarden voor steun aan Cyprus. De werkloosheid in Cyprus bedraagt ruim 15%.

21 juni: Jan De Nul geeft in een speech lucht aan zijn diepste overtuigingen: dit is een apenland vol idiote politici en mensen die niet willen werken. Bedrijven worden hier doodbelast. Hij ziet het niet zitten dat een hardwerkend deel van de bevolking, hijzelf op kop, de luie meerderheid moet financieren.

21 juni: in het zog van deze verklaringen roepen kritische stemmen in herinnering dat De Nul tien jaar terug veroordeeld werd voor grootschalige fraude. In hoger beroep werd de straf opgeschort wegens het grote belang van Jan De Nul. Andere critici wijzen fijntjes op de prominente plaats die De Nul innam op de lijsten van Offshoreleaks.

23 juni: in Spaanse steden komen tienduizenden mensen op straat tegen bezuinigingen in de gezondheidzorg.

24 juni: uit een onderzoek blijkt dat Duitsland ruim 1,3 miljoen werkende armen telt.

25 juni: de Duitse politie onderzoekt de inzet van grote aantallen Oost-Europese loonslaven in de Duitse vleesindustrie.

27 juni: de Brusselse rechtbank spreekt een aantal beklaagden vrij die jarenlang miljarden aan BTW hebben ontdoken. De feiten zijn verjaard.

27 juni: TRENDS legt z’n oor te luisteren bij een prominent Frans ondernemer die er zeker van is dat 8 op de 10 Fransen geen belastingen betalen. Geen wonder dat zij die wel belastingen betalen – denk aan Gerard Depardieu – Frankrijk de rug toekeren.

27 juni: Een Amerikaans onderzoek laat zien dat de gemiddelde CEO 273 keer meer verdient dan z’n gemiddelde werknemer. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 5% van de bevolking 74% van de rijkdom bezit.

27 juni: een onderzoek van de EU meldt dat de luie Belgen gemiddeld ruim 1700 uren per jaar werken, overuren niet meegerekend. Dat is meer dan al onze buurlanden, en de toename van arbeidsuren in de EU is in Belgie het hoogst van de hele Unie. Duitsland is marktleider inzake verlofdagen.

28 juni: Johan Van Overtveldt stelt voor het minimumloon af te schaffen. Het is een rem op de groei.

Hoe durven ze.

BELUISTER HET VOLLEDIGE DEBAT HIER

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!