Aldi NL verkoopt opnieuw producten uit kolonies in bezette gebieden

Aldi NL verkoopt opnieuw producten uit kolonies in bezette gebieden

donderdag 25 juli 2013 10:30

Aldi noemt boycot nederzettingen “Vergissing”

VOORAF

Geachte Redactie en lezers,

Aangezien de EU nieuwe richtlijnen heeft ingevoerd [1] [in werking tredend in 2014], waarbij geen zaken meer wordt gedaan met Israelische personen, organisaties en instellingen, die aanwezig zijn in de bezette Palestijnse gebieden, is de discussie over het al dan niet verkopen van producten uit de illegale Israelische nederzettingen [2] weer opgelaaid.

Hierbij hebben de supermarkten Aldi en Hoogvliet verklaard, geen producten meer te verkopen uit de nederzettingen. Jumbo verklaarde ze sowieso al niet te verkopen.[3] Aangezien Aldi kort na deze toezegging hierop teruggekomen is en sprak van een ”vergissing” [4] heb ik Aldi aangeschreven. Zie hieronder de brief. Eerder schreef ik Albert Heijn reeds aan over de gecontinueerde verkoop van Israelische producten [5], waarmee economisch het Israelische bezettingsregime wordt gesteund.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

[1] GUIDELINES ON THE ELIGIBILITY OF ISRAELI ENTITIES  AND THEIR ACTIVITIES IN THE TERRITORIES OCCUPIED BY ISRAEL SINCE JUNE 1967 FOR GRANTS, PRIZES AND FINANCIAL INSTRUMENTS FUNDED BY THE EU FROM 2014 ONWARDS

[2] SETTLEMENTS AND LAND: LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW

[3] SUPERMARKTEN BOYCOTTEN PRODUCTEN UIT DE BEZETTE GEBIEDEN

[4] ALDI NOEMT BOYCOT JOODSE NEDERZETTINGEN ”VERGISSING”

[5] BOYCOT ISRAEL/BRIEF AAN ALBERT HEIJN OVER VERKOOP ISRAELISCHE PRODUCTEN

Brief aan ALDI Nederland

AAN DE DIRECTIE VAN ALDI NEDERLAND

ONDERWERP: UW HERZIENE STANDPUNT OVER UW BESLUIT, AF TE ZIEN VAN DE VERKOOP VAN PRODUCTEN UIT DE ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN

Geachte Directie,

Geacht Management,

Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende: Als geregelde Aldi klant heeft het mij buitengewoon teleurgesteld, dat u kennelijk bent teruggekomen op uw besluit, geen producten meer te verkopen, die afkomstig zijn uit de in bezet Palestijns gebied aanwezige Israelische nederzettingen [1], dit ondanks uw eerder gedane toezeggingen [2].

Ik citeer Trouw: ”Aldi eist van zijn leveranciers, dat ze niets meer aanbieden uit de nederzettingen. Als reden geeft een woordvoerster op, dat Aldi niet wil, dat zijn producten op enigerlei wijze ter discussie komen te staan” [3]. Hiermee was u een eind op de goede weg, maar wie schetst mijn verbazing, dat u hierop al korte tijd later terug zou komen en uw aanvankelijke toezegging  ”een vergissing” zou noemen.[4]

Dit klinkt niet alleen buitengewoon zwak en, met alle respect, onbetrouwbaar, erger is, dat u met deze zwenking impliciet de aanwezigheid van de nederzettingen in bezet Palestijns gebied  en de eventuele verkoop van producten uit die contreien, blijft legitimeren, terwijl de producten uit die nederzettingen net zo illegaal zijn als die nederzettingen zelf

TE UWER INFORMATIE: ISRAELISCHE BEZETTING EN ILLEGALITEIT NEDERZETTINGEN

Ik ga ervan uit, dat u ervan op de hoogte bent, dat Israel sinds 1967  bezettende macht is in de Palestijnse gebieden [Westelijke Jordaanoever, Gaza [5] en Oost Jeruzalem] en de Syrische Golan Hoogte. Dit ondanks de unaniem in 1967 aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242, waarin Israel werd opgeroepen, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog in 1967 veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse. Dat die bezetting heeft geleid tot onderdrukking, mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden veronderstel ik bij u als bekend. [6]

Nu terug naar die nederzettingen. De vanaf eind zestiger jaren in Palestijns bezet gebied gebouwde Israelische nederzettingen zijn een direct, onzalig bijproduct van die bezetting en illegaal volgens het Internationaal Recht, namelijk artikel 49 van de 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag dd 1907 [7]. Daarbij zijn de nederzettingen ook nogeens veroordeeld middels twee VN-Veiligheidsraadsresoluties, 446 en 452 [8].

Ondanks dit bouwt Israel toch vrolijk door aan die illegale nederzettingen, wat vorig jaar nog si veroordeeld door de minister van Buitenlandse Zaken Timmermans [9]. Behalve die illegaliteit heeft de nederzettingenbouw ook geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen. Naar schatting meer dan honderdduizend Palestijnen zijn hierdoor in de loop der jaren zonder enige compenastie hun land kwijtgeraakt. Populair gezegd:van hun land afgegooid. In gewoon Nederlands noemen wij dat diefstal.

U ziet dus, dat er alle reden is, producten uit dergelijke oorden, die door roof en diefstal tot stand zijn gekomen ten koste van een nu al 46 jaar bezette bevolking, niet te verkopen en daar ook actief stelling tegen te nemen, zoals u aanvankelijk deed. Tenslotte wil ik u nog wijzen op de nieuwe EU richtlijnen, waarbij  met alle personen, organisaties etc, die afkomstig zijn uit bezet Palestijns gebied, geen zaken meer wordt gedaan [10].

Geachte Directie, met uw aanvankelijke besluit, geen producten uit de illegale nederzettingen te verkopen, was u op de goede weg. Bedenk wel, dat u met uw ”vergissing” statement, niet alleen verwarring zaait en niet betrouwbaar overkomt, maar vooral nederzettingen blijft steunen, die alleen maar tot stand konden komen door bezetting en onderdrukking en de levens van duizenden Palestijnen kapot gemaakt hebben en nog steeds doen.

Maak daarom de juiste keuze en zie af van verdere verkoop van producten, waaraan ellende en onrecht kleeft.

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

[1] ALDI NOEMT BOYCOT JOODSE NEDERZETTINGEN VERGISSING

[2] SUPERMARKTEN BOYCOTTEN PRODUCTEN UIT BEZETTE GEBIEDEN en SUPERMARKTEN BOYCOTTEN PRODUCTEN UIT NEDERZETTINGEN

[3] SUPERMARKTEN BOYCOTTEN PRODUCTEN UIT BEZETTE GEBIEDEN

[4] ALDI NOEMT BOYCOT JOODSE NEDERZETTINGEN VERGISSING

[5] ”12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève? Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht.  Zie ook http://www.politics.be/duiding/596/#12. Bron: VRAAG EN ANTWOORD,  ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK, BRIGITTE HERREMANS 

[6] Zweedse fotograaf wint World Press Photo 2012: Misdaden Israëlische politiek in beeld gebracht

[7] Settlements and Land: Land Expropriation and Settlementes in the International Law

[8] VN Veiligheidsraad Resolutie 446 en VN Veiligheidsraad Resolutie 452

[9] Timmermans veroordeelt bouwplan

[10] GUIDELINES ON THE ELIGIBILITY OF ISRAELI ENTITIES  AND THEIR ACTIVITIES IN THE TERRITORIES OCCUPIED BY ISRAEL SINCE JUNE 1967 FOR GRANTS, PRIZES AND FINANCIAL INSTRUMENTS FUNDED BY THE EU FROM  2014 ONWARDS. Zie ook Astrid Essed

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!