Van links naar rechts: Werner Van Mieghem (Brusselse Bond voor het Recht op Wonen), Joeri Willekens (Beweging Recht op Wonen Gent) en Frederic Vanhauwaert (Netwerk Tegen Armoede) (Foto: Frederik Sadones)
Nieuws, Samenleving, België, Prijs voor de Democratie, Prijs Jaap Kruithof, Gent, Netwerk tegen Armoede, Manuel Chiguero, Brusselse Bond voor het Recht op Wonen, Beweging Recht op Wonen Gent, Gentsefeesten2013 -

Uitreiking Prijs voor de Democratie en Prijs Jaap Kruithof

Naar jaarlijkse gewoonte werd op 21 juli, de nationale feestdag, het Groot Podium bij Sint-Jacobs in Gent even vrijgemaakt voor de uitreiking van de Prijs voor de Democratie en de Prijs Jaap Kruithof. De 22e Prijs voor de Democratie ging naar Netwerk Tegen Armoede en Manuel Chiguero. De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen en de Beweging Recht op Wonen Gent werden gelauwerd met de vijfde Prijs Jaap Kruithof.

maandag 22 juli 2013 14:21

Prijs voor de Democratie

De Prijs voor de Democratie, een initiatief van Democratie 2000 en vzw Trefpunt, wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die heeft bijgedragen tot de verdediging van de democratie. Dit jaar waren dat Netwerk Tegen Armoede en Manuel Chiguero.

Netwerk Tegen Armoede, dat dit jaar zijn tiende verjaardag viert, brengt 58 verenigingen samen waar mensen in armoede het woord nemen. “Ze hebben intussen meer guts gekregen, maken regelmatig een stevige vuist en zijn actief op alle fronten waar het ertoe doet voor de armen”, aldus Eric Goeman, voorzitter van Democratie 2000. Goeman stelt dat het, na 20 jaar Prijs voor de Democratie, tijd werd dat de strijd tegen armoede gelauwerd werd.

Als 15% van de bevolking van de bevolking sociaal, economisch en cultureel uitgesloten is, bestaat er geen sociale democratie, zo zegt hij in zijn speech. “Het Netwerk Tegen Armoede verleent aan de uitgeslotenen een politieke en sociale stem.” Goeman hoopt dat de bekroning met de Prijs voor Democratie die stem luider zal doen weerklinken.

Netwerk Tegen Armoede deelt de prijs met Manuel Chiguero, die o.a. ex-bestuurslid is van het Vlaams Netwerk Tegen Armoede en mede-oprichter van het Brussels Platform Armoede. Chiguero kon op de uitreiking niet aanwezig zijn.

De prijs, een bronzen beeld ontworpen door beeldhouwer/zanger Walter De Buck, werd overhandigd door Guido Deckers van het Financieel Actie Netwerk, dat vorig jaar laureaat was en strijd voert voor rechtvaardigde belastingen. In een vlammende speech benadrukte Deckers dat armoede niet kan bestreden worden zonder de bestrijding van de ongelijke verdeling van rijkdom.

Hij overhandigde de prijs graag aan Netwerk Tegen Armoede, zo besloot hij zijn betoog, omdat volgens hem beide organisaties dezelfde doelstelling hebben, namelijk “een rechtvaardig systeem dat alle mensen van de wereld recht op leven geeft”.

Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator van Netwerk Tegen Armoede, nam het bronzen beeldje in ontvangst namens het Netwerk en Manuel Chiguero. De organisatie ervaart de prijs als een teken van erkenning, zo zei hij, een duw om de strijd tegen armoede verder te zetten.

In zijn speech bedankte hij de vele vrijwilligers van de organisatie. “Deze prijs is vooral voor hen”, aldus Vanhauwaert. Ook richtte hij zich tot de politici, die hij opriep niet te besparen in de strijd tegen armoede, bijvoorbeeld door de sluiting van werkwinkels, en werk te maken van reeds goedgekeurde plannen.

Prijs Jaap Kruithof

De Prijs Jaap Kruithof huldigt een persoon of organisatie die zich via radicaal denken en/of doen inzet voor een rechtvaardige wereld. De laureaten van 2013 zijn de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen en de Beweging Recht op Wonen Gent.

Voor de zwakkeren in onze samenleving wordt het steeds moeilijker een woning te vinden, zo stelde juryvoorzitter Eric Goeman in zijn betoog. De laureaten bekritiseren de vrije woningmarkt, verdedigen het recht op kraken als tijdelijke oplossing en werken samen met de zwakken en rechtlozen. Op die manier, aldus Goeman, “geven ze op exemplarische wijze gestalte aan de denkbeelden van Jaap Kruithof”.

Peter Mertens, die vorig jaar gehuldigd werd voor zijn boek Hoe durven ze?, overhandigde het beeldje. In zijn speech nam Mertens het marktdenken op de korrel en riep hij op het recht op wonen terug in handen te nemen. Over de keuze van de jury was hij zeer tevreden. “Dit jaar wordt de prijs uitgereikt aan doeners. Daar kunnen we alleen maar content mee zijn”, aldus Mertens.

Joeri Willekens (Beweging Recht op Wonen Gent) en Werner Van Mieghem (Brusselse Bond voor het Recht op Wonen) namen het beeldje in ontvangst. Willekens droeg de prijs onder andere op aan de Gentse burgemeester en schepenen met de ironische boodschap dat ze niet alleen in woord, maar ook in daad alles doen om van Gent een echte woonstad te maken, en in het bijzonder bedankte hij schepen van Wonen Tom Balthazar, die “steeds prioritair inzet op het creëren van woningen voor lagere inkomens”.

Van Mieghem zei de prijs te zien als een erkenning van hun werk, ondermeer bij het bezetten van leegstaande woningen, met toestemming van de eigenaars. Hij ervaart de prijs als een positief signaal om dat werk verder te zetten.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!