Homeopathie: alternatief is niet altijd naïef of onwetenschappelijk
Opinie, Nieuws, Samenleving, België, Homeopathie - Johan Van de Kerckhove

Homeopathie: alternatief is niet altijd naïef of onwetenschappelijk

De Belgische regering heeft een ontwerp koninklijk besluit klaar over homeopathie. Zodra dit besluit van kracht wordt mogen alleen artsen, tandartsen en vroedvrouwen hun patiënten nog homeopathisch behandelen. Emeritus professor sociologie Johan Van de Kerckhove vindt dit een gemiste kans voor de komende generaties.

maandag 15 juli 2013 16:00

Het blijft me verbazen hoe de vertegenwoordigers van de klassieke geneeskunde hun grote gelijk  blijven halen met reeds lang achterhaalde argumenten tegen de alternatieve geneeswijzen. Het is alsof er geen waardevolle studies zouden bestaan die de werking van onder meer homeopathie overduidelijk aantonen. Hier gaat het blijkbaar niet zozeer om wetenschappelijke argumentaties, maar om macht, beroeps- en andere belangen en vooral ook om vooringenomenheid en vastgeroeste overtuigingen.

Het is vanzelfsprekend dat bekwame en ethisch gemotiveerde artsen een kritische houding aannemen en de gezondheid van hun patiënten  ten volle willen behartigen. We zouden dan wel graag echt valabele en genuanceerde argumenten willen horen of  lezen. Deze zouden dan wel de bevindingen moeten tegenspreken van Nobelprijswinnaars als Luc Montagnier en Brian Josephson en de vele andere academici die aantoonden dat homeopathie wél werkt.

Uit onderzoek komt steeds duidelijker naar voor dat deze behandeling niet alleen effectief is maar daarenboven veilig en kostenbesparend. Voor de patiënten en voor de financiering van de gezondheidszorg zouden hier alleen maar voordelen aan verbonden zijn. De grote vraag is dan ook wie er wel nadeel zou ondervinden bij een systeem waarbij alternatieve geneeswijzen met de nodige kwaliteitsgaranties zouden erkend worden ?

Hier ligt het antwoord op de vraag waarom deze niet worden erkend ! Blijkbaar zijn bepaalde lobby’s in ons land sterker vertegenwoordigd in ons politiek besluitvormingssysteem dan in andere landen waar dit probleemloos blijkt te kunnen. Ook hier zijn we weer een arm klein landje zonder visie op de toekomst van onze gezondheid, op onze gezondheidszorg en op de financiering er van. Ook de politieke besluitvorming gebeurt op basis van kortzichtige machtsspelletjes zonder enige visie.

Wetenschappelijk gezien houdt de  moderne kwantumwereld  effectief niet op na het getal van Avogadro. Naast de materiële buitenkant bestaat er ook een energetische binnenkant. Het is niet omdat dit in een ander paradigma thuishoort, dat ook om een andere benadering vraagt dat dit in onze wereld van 2013 onwetenschappelijk zou zijn. Traditionele wetenschappers beseffen niet dat ze (ook) vastgeroest zitten in een geloofssysteem en daar op een weinig open en alles behalve wetenschappelijke manier op doorredeneren, laat staan dat ze open staan voor empirische feiten die niet kloppen met hun vooringenomen standpunten.

De beste manier om de groeiende groep van tevreden cliënten van alternatieve geneeswijzen te helpen is niet door achterhoedegevechten of machtspelletjes. Het is door te zorgen voor een degelijke erkenningsprocedure en wetenschappelijk onderbouwde opleidingen. De wet Colla van 1999 wou in deze zin een houvast bieden aan de velen die de positieve effecten van degelijke alternatieve benaderingen mogen ondervinden.

Wat nu voorligt aan nieuwe wetgeving is een gemiste kans waarvan de( chaotische)  nadelen nog niet te overzien zijn. De komende generaties zullen de rekening weer maar eens gepresenteerd krijgen zowel op het vlak van de gezondheid zelf als wat betreft de gevolgen voor de financiering.

Em. Prof. dr. Johan Van de Kerckhove                                       

www.kernkracht.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!