Edward Snowden spreekt de pers toe op de luchthaven van Moskou (foto Tanya Lokshina/Human Rights Watch)
Nieuws, Wereld, Politiek, WikiLeaks, Edward Snowden -

Edward Snowden: “Ik heb juist gehandeld.”

De volledige verklaring van Edward Snowden op vrijdag 12 juli in de luchthaven Sheremetyevo van Moskou. “Het is de plicht van individuele burgers nationale wetten te overtreden, als zo misdaden tegen mens en vrede verhinderd kunnen worden.”

zaterdag 13 juli 2013 00:54
Spread the love

“Hallo, mijn naam is Ed Snowden. Iets meer dan een maand geleden had ik familie, een thuis in het paradijs en een comfortabel leven. Ook had ik de mogelijkheid om zonder uw toestemming uw communicatie te doorzoeken, in beslag te nemen en te lezen. Van om het even wie, om het even wanneer. Dat is een macht die de levensloop van mensen kan veranderen.”

“Het is ook een ernstige overtreding van de wet. Het 4de en 5de Amendement van de Amerikaanse Grondwet, Artikel 12 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en talloze statuten en verdragen verbieden dergelijke massale, doordringende afluistersystemen. Hoewel de Amerikaanse Grondwet zulke systemen als illegaal beschouwt, stelt mijn regering dat geheime rechtsbesluiten, die de wereld niet mag zien, deze onwettige zaak op één of andere manier legitimeren. Deze besluiten corrumperen gewoon de meest fundamentele notie van rechtspraak namelijk dat er niet alleen recht moet worden gesproken, maar dat dit ook zichtbaar moet gebeuren. Het immorele kan niet moreel worden gemaakt door middel van geheime wetten.”

“Ik geloof in het volgende principe dat in 1945 werd vastgelegd in Nuremberg: “Individuen hebben internationale verplichtingen die nationale verplichtingen tot gehoorzaamheid overstijgen. Daarom hebben individuele burgers de plicht nationale wetten te overtreden om zo misdaden tegen de vrede en de mensheid te verhinderen.”

Daarom deed ik wat ik juist achtte: ik startte een campagne om al deze wandaden recht te zetten. Ik streefde er niet naar mezelf te verrijken. Ik probeerde geen Amerikaanse geheimen te verkopen. Integendeel, ik bracht wat ik wist naar het publiek, zodat bij vol daglicht door ons allen kan besproken worden wat ons allen aangaat. Ik vroeg de wereld om rechtvaardigheid.”

“Deze morele beslissing, om het publiek te vertellen over spionagepraktijken die ons allen aanbelangen, droeg een zware prijs, maar ik deed wat juist was en heb nergens spijt van.”

“Sindsdien hebben de regering en de inlichtingendiensten van de Verenigde Staten van Amerika geprobeerd van mij een voorbeeld te maken, een verwittiging aan al zij die zich zouden kunnen uitspreken zoals ik heb gedaan. Ik werd statenloos gemaakt en vervolgd voor een daad van politieke meningsuiting. De regering van de Verenigde Staten heeft me op een no-flylijst geplaatst.”

“Ze eiste van Hongkong om me terug te zenden, buiten elk wettelijk kader, in directe overtreding van het principe van non-refoulement (het internationaal rechtsprincipe dat men een vervolgd persoon niet naar zijn vervolger, meestal een staat, mag terugsturen, nvdr) en de Law of Nations (een referentie naar het gelijknamige boek van George Washington, de eerste president van de VS waarin een aantal rechtsprincipes voor de betrekkingen tussen staten worden uitgewerkt, nvdr).”

“Ze heeft met sancties gedreigd tegen landen die opkwamen voor mijn mensenrechten en voor het asielsysteem van de VN. De regering gaf zijn militaire bondgenoten zelfs het nooit eerder vertoonde bevel het vliegtuig van een Latijns-Amerikaanse president aan de grond te zetten om naar een politiek vluchteling te zoeken. Deze gevaarlijke escalatie bedreigt niet alleen de waardigheid van Latijns-Amerika, maar ook de fundamentele rechten van elke persoon, van elke natie, om vrij van vervolging te leven en asiel te zoeken en te genieten.

Ondanks deze historisch ongeziene uiting van agressie  hebben landen over heel de wereld mij steun en asiel verleend. Deze landen, waaronder Rusland, Venezuela, Bolivia, Nicaragua en Ecuador, waren de eersten om op te komen tegen de schending van de mensenrechten door de machtigen der aarde, eerder dan door de machtelozen. Ik dank en respecteer hen daarvoor.

Zij lieten zich niet intimideren en weigerden hun principes aan de kant te schuiven. Daarom verdienen ze wereldwijd respect. Het is mijn intentie om naar al deze landen te reizen om  hun volk en hun leiders persoonlijk te bedanken.

 “Ik verklaar bij deze dat ik elk aanbod voor steun of asiel – reeds aangeboden of toekomstig – formeel aanvaard. Doordat onder andere de Venezolaanse president Maduro mijn asielaanvraag heeft goedgekeurd, heb ik nu formeel het statuut van asielzoeker. Geen enkele staat heeft dus nog een wettelijke grond om mij te verhinderen van het asielrecht gebruik te maken.”

 “Zoals we konden zien, hebben een aantal West-Europese en Noord-Amerikaanse regeringen er echter geen probleem mee buiten de wet om te handelen. Tot nu toe hebben zij hun bedreigende houding niet aangepast. Daardoor kan ik onmogelijk naar Latijns-Amerika reizen om er, in overeenstemming met de mensenrechten, gebruik te maken van het aan mij verleende asiel.”

 “De bereidwilligheid van machtige staten tot onwettelijke acties vormt een bedreiging voor ons allemaal. We mogen dit niet langer toelaten. Daarom vraag ik uw medewerking. Aan de betrokken landen vraag ik garanties voor een veilige doortocht, zodat ik naar Latijns-Amerika kan reizen. Totdat deze staten besluiten naar de wet te handelen en mijn reis toe te staan, verzoek ik de Russische regering mij asiel te verlenen. Vandaag nog leg ik mijn verzoek voor aan Rusland. Ik hoop dat het gunstig wordt onthaald.”

Edward Snowden

Vertaling Lode Vanoost/eindredactie Karen Van Crombrugge

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!