Betoging, Lokaal, Extreem rechts, Vlaams-nationalisme, Faciliteitengemeenten, Ronse, Taalfaciliteiten, Voorpost -

Ronse Vlaams of Nederlands?

De extreem-rechtse groepering Voorpost betoogde gisteren in Ronse voor de afschaffing van de taalfaciliteiten in die gemeente of hoe Vlaams-nationalisten op familie uitstap gaan in de Vlaamse Ardennen naar een Guldensporenbetoging met slogans als 'Ronse Vlaamse stad!", "Franse ratten, rol uw matten".

maandag 8 juli 2013 11:07
Spread the love

Met 4 bussen die niet allemaal vol zaten kwamen de betogers van over heel Vlaanderen. Aangevuld met een minderheid uit de omgeving van Ronse en een delegatie uit Nederland kwam men zo aan iets meer dan 200 betogers. Naast de achterban van Voorpost waren er ook mensen van het NSV en zelfs enkele NSA’ers.

Het thema van de betoging was een oproep om de faciliteiten af te schaffen omdat dit alleen maar voor verfransing zorgt en een aantrekkingskracht uitoefent op mensen van allochtone origine. Het vorig bestuur wou een besluit goedkeuren tegen die faciliteiten maar werd tegengehouden door de anti-democratische socialisten, aldus Voorpost. Nu NVA in het bestuur zit, hopen ze dat het wel kan lukken. NVA-Ronse distantiëerde zich echter uitdrukkelijk van de Guldensporenbetoging.

Voorpost noemt zichzelf Vlaams-nationalistisch, maar tegelijk zijn ze voor een vereniging van Vlaanderen en Nederland. Vlaamse onafhankelijkheid is voor hen slechts een tussenstap om van de Franstaligen af te geraken en zo te kunnen opgaan in een Heel-Nederland. Vraag is hoeveel van de Flaminganten die gefrustreerd en geradicaliseerd zijn door de jarenlange herhaling van clichés dit doorhebben. De vereniging met Nederland is een idee dat veel zogezegd Vlaams-nationalistische bewegingen genegen zijn. Voorpost is één van de weinigen die er zo openlijk voor uit komt.

Het is dus niet zozeer de strijd naar onafhankelijkheid dat Voorpost drijft (want dat is niet het doel dat ze nastreven), maar een afkeer voor anderstaligen en vreemdelingen. Vandaar de slogan ‘Franse ratten, rol uw matten’, waar Franse ratten staat voor Walen en Franstalige allochtonen. Het is ook een feit dat Voorpost in Frans-Vlaanderen niet blijft bestaan; het zijn misschien wel Vlamingen, maar de mensen die nog Vlaams spreken in het noorden van Frankrijk zijn aan het uitsterven.

Men roept nu dan wel ‘Ronse Vlaams!’ en iedereen komt daar achterlopen met zijn Vlaamse Leeuw; maar Voorpost bedoelt in feite ‘Ronse (Heel-)Nederlands!’.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!