John Pilger: Morales’ toestel tegenhouden was piraterij
Opinie, Nieuws, Wereld, Politiek, WikiLeaks, Julian Assange, Bradley Manning, John Pilger, Edward Snowden -

John Pilger: Morales’ toestel tegenhouden was piraterij

Beeld je in dat het toestel van de Franse president gedwongen wordt te landen in Latijns-Amerika, omdat het ervan 'verdacht' wordt een politieke vluchteling in veiligheid te willen brengen. Niet zomaar een vluchteling, maar iemand die de bevolking bewijzen heeft geleverd van criminele activiteiten op epische schaal. Stel je de reactie voor van Parijs, laat staan van de ‘internationale gemeenschap’, zoals de westerse regeringen zichzelf graag noemen.

zaterdag 6 juli 2013 12:40
Spread the love

Van Londen tot Washington, van Brussel tot Madrid, zou een koor van verontwaardiging opklinken. Heldhaftige militaire commando’s zouden uitgestuurd worden om hun leider te redden en – puur voor de sport – de bron van dergelijk flagrant internationaal gangsterisme kort en klein te slaan. De editorialen zouden juichen en er de lezers misschien op wijzen dat dergelijke piraterij ook was vertoond door het Duitse Rijk in de jaren ’30.

De gedwongen landing van het vliegtuig van de Boliviaanse president Evo Morales, de weigering van toegang tot het luchtruim van Frankrijk, Spanje en Portugal, gevolgd door 14 uur blokkering door de Oostenrijkse autoriteiten, waren daden van piraterij en staatsterrorisme. Dit was niet alleen een metafoor voor het gangsterisme dat nu over de wereld heerst, maar ook voor de lafheid en schijnheiligheid van zij die er op toekijken en het niet bij naam durven noemen.

De Peetvader is boos

Morales was in Moskou voor een top van gasproducerende landen. Hij kreeg er vragen over Snowden die geblokkeerd zit op een Moskouse luchthaven: “Als er een verzoek zou zijn (voor politiek asiel), dan zouden wij uiteraard bereid zijn dat te bespreken en het idee te overwegen.” Dat was duidelijk genoeg provocatie voor de grote Peetvader. “We hebben contact gehad met een aantal landen die kans maakten om Snowden te zien landen of reizen over hun grondgebied”, zei een vertegenwoordiger van de Amerikaanse regering.

Aanvankelijk jammerden de Fransen over de spionage van Washington op hun doen en laten, die aan het licht werd gebracht door Snowden. Zij waren echter de eersten om netjes in het gelid te springen, daarbij gevolgd door de Portugezen. Ook de Spanjaarden deden hun duit in het zakje door Snowden de toegang tot hun luchtruim te ontzeggen. Ondertussen hadden de Weense huurlingen van de Peetvader genoeg tijd om uit te vissen of de Amerikaanse klokkenluider inderdaad beroep zou doen op Artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: “Iedereen heeft het recht om in andere landen asiel van vervolging te zoeken en te genieten.”

Vraag het aan Bradley Manning

Ook zij die betaald worden om het juiste beeld te schetsen, hebben hun rol(letje) gespeeld. Het kat-en-muisspel van de media versterkt de leugen van de Peetvader, die ons wilt doen geloven dat deze heldhaftige jongeman op de vlucht is voor een degelijk rechtssysteem, en niet voor een gevangenschap waar op voorhand al over is beslist. Een wraakzuchtige gevangenschap, die eigenlijk neerkomt op foltering: vraag het maar aan Bradley Manning en de levende geesten in Guantanamo.

Historici zijn het er blijkbaar over eens dat de opkomst van het fascisme in Europa vermeden had kunnen worden, als de liberale of de linkse politieke klasse de echte natuur van de vijand had doorgrond. Het zwaard van Damocles over Snowden, net als de ‘routineuze’ omleiding van de Boliviaanse president zou ons de echte natuur van de vijand moeten doen inzien.

De onthullingen van Snowden gaan niet zomaar over het recht op privéleven, niet over burgerlijke vrijheden, niet eens over massaspionage. Ze gaan over iets dat niet bij naam genoemd mag worden: dat de democratische façades van de VS nu nauwelijks nog het systematische gangsterisme verbergen dat historisch werd geïdentificeerd met fascisme, zonder daarom exact hetzelfde te zijn.

Onze heldendaden daarentegen

Donderdag 27 juni doodde een Amerikaanse drone 16 mensen in de Pakistaanse regio Noord-Waziristan “waar sommige van de gevaarlijkste militanten ter wereld leven”, volgens de enkele paragrafen die ik er over heb gelezen. Dat de met stip gevaarlijkste militanten ter wereld de drones hadden gelanceerd werd niet eens overwogen. President Obama zendt ze persoonlijk elke dinsdag.

In zijn aanvaardingsspeech voor de Nobelprijs literatuur 2005 verwees Harold Pinter naar “een enorm web van leugens waar we ons aan laven”. Hij vroeg waarom “de systematische brutaliteit, de wijdverbreide wreedheden” van de Sovjet-Unie zeer goed bekend waren in het westen, terwijl de Amerikaanse misdaden “slechts oppervlakkig werden besproken, laat staan gedocumenteerd, laat staan erkend”.

Onze misdaden zijn nooit gebeurd

De uitroeiing en verdrijving van talloze mensen door een wild om zich heen slaand Amerika en zijn agenten wordt omhuld door de hardnekkigste stilte ooit in deze moderne tijden. “Je zou het echter niet weten”, zei Harold Pinter. “Het is nooit gebeurd. Zelfs terwijl het aan het gebeuren is, is het nooit gebeurd. Het heeft geen belang. Het deert ons niet.”

Deze verborgen geschiedenis – niet echt verborgen, natuurlijk, maar ver weggehouden van het geweten van maatschappijen die gedrild zijn door Amerikaanse mythes en prioriteiten – was nooit kwetsbaarder voor ontmaskering dan nu. De onthullingen van Edward Snowden, net als die van Bradley Manning en Julian Assange van WikiLeaks, dreigen de door Pinter beschreven stilte te doorbreken.

Ze onthulden een wijds Orwelliaans staatsapparaat dat ten dienste staat van de grootste oorlogsmachine in de geschiedenis. Ze leggen het ware extremisme van de 21ste eeuw bloot. Het Duitse weekblad Der Spiegel omschreef de regering van Obama als ‘zacht totalitarisme’. Nooit eerder werd zulke taal gesproken over de de Amerikaanse regering.

Als onze euro eindelijk valt, dan doen we er goed aan ook dichter bij huis eens goed rond te kijken.

John Pilger

Vertaling Lode Vanoost, originele tekst zie weblink hieronder.

John PIlger is ook een boeiend spreker. Je vindt er een hele lijst op zijn YouTube-pagina. Hieronder een voorbeeld: zijn toespraak op een conferentie over socialisme in San Fransisco in 2009:

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!