Is het “Kortrijk Vlaandert” of “Kortrijk Vaandelt”?
Opinie, België, Kortrijk, Tentoonstellingen -

Is het “Kortrijk Vlaandert” of “Kortrijk Vaandelt”?

Dit is wat kunstenaar Peter Puype zich afvraagt in zijn opiniestuk naar aanleiding van de tentoonstelling 'Kortrijk Vlaandert' die op 4 juli start in Kortrijk.

woensdag 3 juli 2013 12:04
Spread the love

Peter Puype’ s opinie

Op dit moment zien we verandering. Mede door de crisis, de globalisering en de religieuze twisten verschuiven de democratische gedachten in West-Europa opnieuw naar rechts. Het neoliberale karakter van de kunst heeft daar voorlopig weinig problemen mee. Net doordat het product dat kunst heet geen belang hecht aan politieke verschuivingen. Maar wat als de rechtse regeringen het culturele apparaat willen gebruiken om hun ideologie te verkondingen? Zullen de kunstenaars, die subsidies van overheidswege ontvangen, hun werken dan ‘aanpassen’ aan die rechtse ideologie?

Mijn antwoord hierop is helaas volmondig: “Ja!” Het zullen dezelfde kunstenaars en dezelfde ambtenaren zijn die de scène gaan bevolken.

Op 4 juli start in Kortrijk de tentoonstelling ‘Kortrijk Vlaandert’. Bij het horen van deze titel kreeg ik al koude rillingen.

Ik stel me vragen bij de ideologie van vzw Kortrijk Vlaandert. Bij het bekijken van de sponsors zag ik ‘Marnixring Serviceclub’ staan. Een vereniging die de belangen van de Nederlandse taal verdedigt en deel uitmaakt van de Vlaamse Beweging. Zeg maar het TAK voor bejaarden. Tevens hoofdsponsor van het Vlaams Zangfeest. Het is namelijk niet de Stad Kortrijk die deze tentoonstelling organiseert maar een obscure VZW, waarvan de leden lid zijn van de ‘serviceclub’.

Op de website zie ik niets anders dan de typische separatistische manier van werken van extreem rechts: het integreren van hedendaagse kunst in hun ideologie om ze uiteindelijk uit te schakelen en monddood te maken: ‘eliminate the enemy’. Hoe ‘legaal’ hun werkwijze ook mag zijn, gaat het hier enkel over een manipulatieve vorm van macht. Het spelletje waar altijd een ‘maar’ aan vast hangt, het weinig transparante: ‘Je mag wel deelnemen, maar wij bepalen de spelregels en ons doel is het belangrijkste’. Verdeel en heers, dat klinkt zeer ‘democratisch’. Zo komen we weer bij de ideologie van rechts: het doel heiligt de middelen. Een hypocriet spel waar alles en iedereen gebruikt en ingezet kan worden om het hoogste doel te bereiken: de rechtse separatistische ideologie. Dit gedrag wordt gestuurd door wraak. De Vlaamse Beweging is nog steeds niet over de nederlaag van hun collaborerende vaders of grootvaders heen.

Waarom staat er geen duidelijke visie over de tentoonstelling op de website? Wat is de relatie van de gekozen kunstenaars met de inhoud en de titel van de tentoonstelling?

Hoewel de Stad Kortrijk de tentoonstelling niet zelf organiseert, investeert zij er wel € 60.000 in. Dit is allerminst uit liefde voor de kunst.  Het rechtse gedachtengoed verfoeit de hedendaagse kunst. Het hoge bedrag heeft enkel tot doel het Vlaamse karakter van de stad Kortrijk te bevestigen. Kunst is hier louter een middel om, via de obscure vzw ‘Kortrijk Vlaandert’, een rechtse ideologie te verkondigen.

Jammer dat het gros van de kunstenaars zich daar geen zorgen over maakt. Jammer dat er niet méér gereageerd wordt in de traditie van kunstenaars als Courbet en Duchamp.

Het is beangstigend dat rechts op deze manier zijn gedachtengoed naar buiten brengt. De iconoclastische beelden van Bart De Wever die met zijn bende de triomftocht naar het stadhuis van Antwerpen maakt, zijn niet van mijn netvlies te branden.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!