0110

Tot ziens, beste lezers, medewerkers, collega’s en vrienden

maandag 1 juli 2013 07:31


doc

Het zal velen misschien verbazen en anderen dan weer helemaal niet, maar ik vertrek bij DeWereldMorgen.be.  Ik wil de komende jaren helpen om de PVDA mee uit te bouwen, omdat ik denk dat het nodig is. 


Genua, 2001

Toen we in 1999 aan Indymedia.be begonnen, durfden we enkel in onze stoutste dromen te hopen dat we ooit zouden realiseren waar we vandaag staan met DeWereldMorgen.be.   Een website die dagelijks door meer dan 10.000 mensen wordt geraadpleegd en een bereik heeft van 200.000 mensen op maandbasis.  Een project dat de steun krijgt van alle vakbonden en bijna het hele middenveld.  Delegees, vredesactivisten, mensenrechtenactivisten, tiërmondisten en milieu-activisten die de informatie van DeWereldMorgen.be gebruiken om hun acties inhoudelijk te onderbouwen.

En ik zou zo nog wel even kunnen doorgaan met het opsommen van de verwezenlijkingen van DeWereldMorgen.be.  Ik ben echt trots en dat ik deel mocht uitmaken van dit project.


Steenokkerzeel, dentiecentrum 127 bis, 2004

Waarom naar de PVDA ?

Ik zou een lang politiek pamflet kunnen schrijven waarin ik aangeef hoe de wereld sinds 1999 in een stroomversnelling is terecht gekomen.  En om eerlijk te zijn, daar was ik aan begonnen; maar het begon steeds meer op een slecht geschreven boek te gelijken.  Weet je wat? Ik geef onderdaan gewoon een lectuurlijst mee van interessante boeken die mij het afgelopen jaar inzicht verschaften in die stroomversnelling.

Al moet ik er eerlijkheidshalve aan toevoegen dat elke dag DeWereldMorgen.be lezen ook goed aangeeft wat er met deze wereld aan de hand is.


Staking bij AGC automotive, 2004 – 2005

Tegelijkertijd begon ik met steeds meer bewondering te kijken naar hoe de PVDA zich weet te vernieuwen en daardoor aansluiting vindt bij steeds meer mensen.  

Ik denk echt dat we een stevige linkse oppositiepartij nodig hebben, zoals de PVDA.  Natuurlijk zijn er nog andere politieke krachten die goed werk verrichten, maar ik zie er geen enkele die zo consequent de kant van het werkvolk kiest. 

Nu in de peilingen blijkt dat de strijd om verkozenen niet eens bij voorbaat verloren is, wil ik graag meehelpen om een linkse oppositie in de parlementen te krijgen.  Dat zou een wereld van verschil maken.  Dan zou er terug een stem zijn die het opneemt voor het werkvolk en de verzuchtingen van de sociale bewegingen. 

Ik denk niet dat die andere wereld er alleen zal komen via parlementair werk, maar een aantal linkse parlementairen kan ons al flink op weg helpen.  Als ik zie hoe belangrijk de PVDA maatschappelijk actie blijft vinden en hoe ze de verzuchtingen van sociale bewegingen echt tot de hare maakt, dan weet ik dat we op dezelfde golflengte zitten.


Bush niet welkom in Brussel, 2005

Ik ga mee mijn schouders zetten onder de communicatie van de PVDA.

Ik had al enkele gesprekken met de ploeg van Solidair en de PVDA- website.  We maakten al een aantal plannen voor een nieuwe website, waarmee we in 2014 naar de verkiezingen kunnen trekken.   De laatste 15 jaar heb ik wel wat expertise opgebouwd inzake media maken op internet. Ik hoop dat ik een aanvulling kan zijn op de bestaande ploeg.   Ik weet dat de communicatieploeg reeds veel knap werk heeft verricht, anders zou het de PVDA niet gelukt zijn om zo te groeien de laatste jaren.

Ik verloor vooral mijn hart aan Solidair, het weekblad van de PVDA. Het zal nog wat zoeken worden hoe we een weekblad kunnen vertalen naar de 21ste eeuw en het internet, maar de eerste gesprekken vind ik alvast zeer constructief.

Ik ontdekte een partij met duizenden leden die allemaal op één of andere manier sociaal actief zijn en een verhaal te vertellen hebben.  Het wordt een hele opdracht om al die inzichten, acties en vragen een plek te geven. Dat is de taak waar we met de ploeg van Solidair voor staan.  En ik kijk er echt naar uit.

Een paar spoormannen vroegen me via Facebook of ik wilde meewerken met de pas opgerichte lokale afdeling en daar ga ik ook erg graag op in. 


0110 Antwerpen, 2006

En wat met DeWereldMorgen.be ?

Als ik vandaag nieuwe wegen durf te bewandelen, is dat omdat ik vertrouwen heb in de ploeg achter DeWereldMorgen.be.  Ik denk immers dat een project als DeWereldMorgen.be broodnodig blijft in Vlaanderen en wellicht ook in Wallonië.  In een democratie hebben we immers goed geïnformeerde burgers nodig: mensen die begrijpen dat er verschillende manieren zijn om naar de wereld te kijken; mensen die durven kant te kiezen en mensen die willen ageren en meebouwen aan een betere wereld.  Dat is onmogelijk zonder goede media en daarom is het goed dat DeWereldMorgen.be blijft groeien.


Actie tegen Generatiepact, Charleroi, 2005

Nog één ding wil ik u vragen. Stop met karig te zijn met jullie steun aan DeWereldMorgen.be.  Ik heb het niet over de honderden steungevers zoals Joris, Annemie en Jera. Ik richt me hier even tot de vele organisaties en mensen die twijfelen of amper over de brug komen.  Media maken doe je niet alleen met veel goede wil. Media maken kost ook handenvol geld. Elke euro die jullie spenderen aan DeWereldMorgen.be wordt door de medewerkers en vrijwilligers omgezet in een veelvoud aan inhoudelijk en maatschappelijk kapitaal. 

DeWereldMorgen.be slaagt er in met een jaarbudget van amper € 400.000 elke dag 10 tot 15.000 lezers te bereiken.  Er is een nieuwsbrief die elke dag naar meer dan 40.000 mensen vertrekt; er zijn meer dan 15.500 Facebookfans en elke maand wordt de website door meer dan 200.000 mensen geraadpleegd.  Er is niemand in België die de ploeg van DeWereldMorgen.be nadoet.

DeWereldMorgen.be is jullie steun waard. Aarzel niet langer en stort vandaag nog een (verhoogde)bijdrage.


Nato Game Over, Evere, 20012

Rest me nog afscheid te nemen van de vaste ploeg en de meer dan 300 vrijwilligers die van DeWereldMorgen.be maken wat het vandaag is.

Ik zal jullie missen… .

Beste vrienden, ik ben niet goed in afscheid nemen.  Maar dat komt ook omdat ik weet dat we elkaar sneller dan verwacht terug zullen ontmoeten.

Het ga je goed, DeWereldMorgen.be

Tot ziens.

 

De boeken die mij aanzetten om deze stap te zetten

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!