De flagrante leugens van Liesbeth Homans

De flagrante leugens van Liesbeth Homans

zondag 30 juni 2013 10:06
Spread the love

“Het gebrek aan eerlijkheid stoort me het meest” zegt Liesbeth Homans in het weekendinterview van de GVA van 29 juni 2013. En ze verwijst naar “Groen, sp.a en PVDA  die allerlei onwaarheden vertellen”. “Yasmine Kherbache vertelt flagrante leugens”, aldus Homans.

In februari kloegen Dirk Avonts (Groen) en mezelf als artsen en als OCMW-raadsleden aan dat het Antwerps OCMW weigerde dringende medische hulp, zoals aidsremmers voor HIV patiënten of medische bijstand voor kwetsbare zwangere vrouwen, aan mensen zonder verblijfsstatuut terug te betalen.  OCMW-voorzitster Liesbeth Homans verweerde zich toen door te stellen dat Antwerpen meestal soepeler en humaner is dan de regels voorschrijven: ’Vorig jaar betaalde het OCMW 250.000 euro uit eigen zak voor dringende medische hulp aan vreemdelingen. Dat bewijst dat Antwerpen vaak soepeler optreedt dan de federale regels voorschrijven. ‘  (GVA 19 februari 2013) Deze bewering bleef Homans steevast herhalen. In De Standaard beweerde ze: ‘Vorig jaar betaalde het Antwerpse OCMW meer dan 250.000 euro uit eigen budget voor dringende medische hulpverlening aan illegale vreemdelingen’ en in een brief van 19 februari 2013 aan de middenveldorganisaties ‘Overleg Antwerpse Sociale Ondernemingen’ schreef ze zelf:  “Indien wij in het OCMW-Antwerpen toestaan dat illegalen toch medische zorgen krijgen toegediend zonder dat er een attest van een dokter is waarmee het dringend karakter bewezen wordt, dan betaalt de federale overheid dit NIET terug aan het OCMW. Het afgelopen jaar heeft het OCMW zo zelf meer dan 250.000 euro betaald aan medische zorgen voor illegalen die volgens de federale wetgeving hier GEEN recht op hadden. Wij zijn dus soepeler en humaner.”  

Op 11 juni 2013 heb ik gebruik kunnen maken van mijn inzagerecht als OCMW-raadslid om de redenen te kennen waarom de Federale overheid (POD Maatschappelijke Integratie) deze dringende medische hulp niet zou terugbetaald hebben. Daaruit blijkt dat Liesbeth Homans driemaal flagrant liegt.  Vooreerst had deze terugvordering, op een paar duizend euro na, niets te maken met dringende hulp aan illegalen. Integendeel, het ging om de medische waarborg die verleend was aan Belgen of mensen die legaal in het land waren. Ten tweede had deze terugvordering niets te maken met een ‘te soepel optreden van het OCMW’. Integendeel, enkele  grote dossiers van soms tienduizenden euro’s medische kosten werden niet terugbetaald omdat het OCMW nagelaten had deze bedragen terug te vorderen van het ziekenfonds waarbij de patiënt was aangesloten. Ofwel omdat het OCMW nagelaten had de klant te helpen zich aan te sluiten bij een ziekenfonds waarop die recht zou gehad hebben. Verder waren er vele andere redenen van onzorgvuldigheid vanwege het OCMW in het behandelen van deze dossiers zoals ‘ontbreken van de factuur’, ‘ongeldige facturen’, ‘dubbel aangerekend’, ‘verkeerde boeking’, ‘gebrekkige beschrijving sociaal verslag’ enz. Ten derde ging dit over een terugvordering na een controle in 2012 van 256.596 euro op een totaal bedrag van 5.833.235 euro, die door de federale overheid in 2009 aan medische waarborg voor alle behoeftigen, Belgen, legale en illegale mensen werd terugbetaald.

Dr. Dirk Van Duppen, OCMW-raadslid voor PVDA+

take down
the paywall
steun ons nu!