Maggie De Block is hot

Maggie De Block is hot

zaterdag 29 juni 2013 14:33
Spread the love

Maggie De Block is hot. Tenminste voor de overal in de peilingen van zijn pluimen latende Open-VLD is ze in 2014 de reddende engel. Voor uitgeprocedeerde asielzoekers in dit land, die jarenlang op een beslissing wachtten, is ze dat iets minder. Met Maggie is er voor het eerst sinds lang een hecht slot op de Belgische asieldeur. ,,We zijn niet langer de diepe, kuil in het Europese waterbed van het asielbeleid, waardoor al die gelukzoekers bijna automatisch naar hier stromen,’’ om de staatssecretaris even te parafraseren. Qua instroomcijfers – een positief gevolg van het ontradingseffect – zijn we gezakt van de numero uno naar de vijfde plaats in de Europese ranking. Dat is de verdienste van Maggie: met overtuigende cijfers en grafieken demonstreerde ze in Kortrijk vorige week een uur lang haar consequent volgehouden en vastberaden terugkeerbeleid. Intussen weten we ook dat het een kostenbesparing opleverde van 90 miljoen euro voor dit armlastige land.

Waarover de staatssecretaris wel zedig zweeg, was het persoonlijk pop-poll rapport dat ze kan voorleggen. Haar populariteitscurve in die Vlaamse opiniepeilingen stijgt recht evenredig met het stijgend aantal uitwijzingen. Eventjes werd er door een snuggere vragensteller, die van Q wel aan het woord mocht komen, naar gepeild, maar de verwachte, dieptepsychologische verklaring bleef uit. Van gedoodverfde risée bij het aantreden van di Rupo I met de minst benijdenswaardige portefeuilles van asiel en kansarmoede klom ze in een mum van tijd op tot de nummer 3, vlak achter de Grote Leider uit A’pen en de Ideale Schoonzoon met het tevlon-huidje. De rigide kordaatheid van het asielbeleid gaf Maggie electorale vleugels. Merkwaardig hoe een op angstgevoelens gebaseerd politiek beleid vandaag scoort. ,,Angst und Elend im dritten Reich? Nein, in Flandern, bitte: een politicus – en hij/zij mag nog bij de meest oubollige partij van het land zitten – die verzekert dat al die gelukzoekers onze welvaart niet komen inpalmen, – ,,want we sturen ze kordaat terug’’ -, weet zich verzekerd van een exponentieel stijgende populariteit.

Niet alleen de droge cijfers beheerst Maggie perfect, maar ook het sterk ontwikkeld buikgevoel legt haar deze dagen geen windeieren. Dat buikgevoel kun je omschrijven als weten wanneer je als politica moet inspelen op de nauwelijks verholen minachting voor hongerstakende uitgeprocedeerden, of voor die vervelende Roma die ons straatbeeld vervuilen; tegelijkertijd toon je bij de eerste winterprik meteen je hart en laat je winterbedden aanrukken en open je de kazernes voor de kartonslapers of sluite je de Brusselse verblijfhotels met matras voor gelukzoekers, waar toch alleen maar allochtone huisjesmelkers aan het Zuid rijker van worden. Overal waar de kraan wijd openstaat, gaat Maggie dweilen. Dat is het beeld van de staatssecretaris in de media. De Vlaamse kiezer weet dat te waarderen: wie zou zo’n poetsvrouw niet in huis nemen? Op het einde van de rit levert dit nog eens 90 miljoen euro op, bijna een vijfde van wat di Rupo moet zien te besparen op zijn begroting.

Minder overtuigend komt Maggie over, als er gepeild wordt naar de visie – zowel op korte als op lange termijn – achter die cijfers. Belgische cijfers in een globale context bvb.

Nu we toch de grenzen van België aan het ontstijgen zijn, is het interessant om het nationaal rapport van Maggie eventjes internationaal en ja waarom niet mondiaal te reflecteren. Puur cijfermatig is het om er schaamrood op je wangen van te krijgen. Het aantal asielaanvragen tot en met eind mei 2013 bedroeg dit jaar 7530 bij Dienst Vreemdelingenzaken. Hiervan stuurde deze er 4959 door naar het CGVS voor verder onderzoek. Tegelijk onderzocht het CGVS dit jaar al 7694 dossiers: dit is duidelijk meer dan de instroom, zodat we stilaan onze achterstand wegwerken. Daarvan geraakten er 1189 erkend, plus nog eens 928 kregen een erkend Vluchtelingenstatuut, via de subsidiaire beschermingsstatus.; 4791 werden geweigerd. (1)

Voorts bedraagt onze capaciteit aan opvangplaatsen 22.876, met een permanente bezetting van 18.191. Per 1000 inwoners komen we dus nog aan geen twee vluchtelingen per duizend. (2) Ter vergelijking: Zweden vangt tien vluchtelingen op per duizend inwoners; en Duitsland: zeven. Buiten Europa heb je koplopers zoals Jordanië: 49 vluchtelingen per duizend inwoners en het nog veel armere Tsjaad: 33! (3)

En om onze bijdrage op wereldvlak helemaal naar waarde te kunnen schatten, moet je ook nog weten dat bij benadering 7,6 miljoen mensen in 2012 moesten verhuizen vanwege een conflict of vervolging, 1,1 miljoen nieuwe vluchtelingen inbegrepen, het hoogste cijfer wat nieuwe aankomsten betreft sinds 1999. 6,5 miljoen zijn binnen hun land op de vlucht, dit is het tweede hoogste cijfer in de jongste tien jaar. In totaal bedraagt het aantal vluchtelingen wereldwijd nu 35,8 miljoen. De zogenaamde ,,ontwikkelingslanden’’ vangen 80% van al deze vluchtelingen op; tegenover 70% tien jaar geleden. Het moge duidelijk zijn dat Maggies asielbeleid haaks staat op de aan de gang zijnde tendensen op wereldschaal. (4)

lees voorts: http://patrickghyselen.wordpress.com/k-town-anytown/wat-ik-nog-aan-maggie-wou-vragen-maar-ik-kreeg-er-de-gelegenheid-niet-toe/

_________________________

(1) bron: http://www.cgvs.be/nl/binaries/Asielstatistieken_mei_2013_Extern_tcm127-226006.pdf

(2) http://www.fedasil.be/home/attachment/i/21163/

(3) http://www.unhcr.org/51b1d61f5.html

(4) http://unhcr.org/globaltrendsjune2013/UNHCR%20GLOBAL%20TRENDS%202012_V08_web.pdf

take down
the paywall
steun ons nu!