Denderleeuw: om ter Vlaamscht door GAS-boetes

donderdag 27 juni 2013 16:18
Spread the love

De gemeenteraad van Denderleeuw stemt donderdagavond over een verregaand ‘Vlaams Manifest’.  Het wordt een cocktail (mengeling) van alle ‘Vlaamse blikvangers’ die de laatste maanden in een aantal gemeenten de revue (het overzicht) passeerden.  Denderleeuw zet daarmee het meest extreme manifest op kaart. Nieuw is dat men ook GAS-boetes aanwendt om de naleving van het manifest te controleren.

In Denderleeuw kwam na lange discussie een N-VA-CD&V-Open VLD coalitie aan de macht. Op het nippertje werd gedoogsteun van het Vlaams Belang vermeden. Deze coalitie legt nu vanavond een ‘Vlaams Manifest’ voor aan de gemeenteraad. In Het Nieuwsblad licht N-VA burgemeester Jan De Dier het manifest al toe. Net zoals in Beverenen Aalst komen er leeuwenvlaggen in het straatbeeld. De gemeenteborden worden vervangen door nieuwe borden ‘Denderleeuw, Vlaamse Gemeente’.  Reclameborden mogen niet in een andere taal en winkels zullen aangespoord worden om de mensen in het Nederlands te bedienen.

De Dier wil evenwel volgens Het Nieuwsblad nog een stap verder gaan: “We gaan alle verenigingen aanschrijven om het manifest na te leven. Dat kan bijvoorbeeld op voetbaltrainingen waar we lesgevers zullen vragen om alle lessen in het Nederlands te geven. Ook voor publicaties wordt best het Nederlands gebruikt. We gaan ons ook tot de handelaars richten met de vraag om hun klanten steeds in het Nederlands aan te spreken en Nederlandstalige namen voor initiatieven te gebruiken. We zullen handelaars ook aanmoedigen om nieuwe winkels een Nederlandstalige naam te geven” De gemeentelijke adviesraden moeten waken over de toepassing van het Manifest. Over de kostprijs is nog niets bekend.

Het gemeentebestuur onderzoekt ook of men de voorgestelde maatregelen niet kan afdwingen: “Wat vb. verkeerssignalisatie betreft, zouden we de maatregel kunnen ondersteunen met GAS-boetes.” Er wordt een gemeentelijke dienst opgericht die alle taalklachten van nabij moet opvolgen en overtreders tegen het Manifest moet aanporren om zich in regel te stellen.

Op die manier zou men voor de eerste keer in Vlaanderen GAS-boetes gebruiken om het nederlandstalig karakter van een gemeente te onderstrepen.

Ico Maly, auteur van een boek over de N-VA vindt dit er in elk geval over: “Hier zie je enerzijds terug heel die antiverlichtingsideologie van die partij in actie komen. Niet de grondwet, de vrijheid en de gelijkheid van alle burgers is het doel, maar de constructie van een banaal nationalisme. Om wat wettelijk niet afdwingbaar is toch af te dwingen zet men de Gasboetes in. Hier zien we de slippery slope in werking van die Gasboetes: ze ondermijnen de rechtstaat en worden ad hoc ingezet om het doel van die nationalistische partij te realiseren. Ze ondermijnen zo de vrijheid van de burgers en de rechtstaat om hun homogene Vlaamse natie te realiseren.”

Filosoof Bleri Leshhi is geschokt: “Als dit goedgekeurd wordt, heel waarschijnlijk wel, dan heeft N-VA en de rest van het bestuur de twee belangrijke punten van VB gerealiseerd. “

AALST

Ook Aalst werkte zich deze week opnieuw in de actualiteit. N-VA voorzitter Sarah Smeyers heeft er in het OCMW een fraudecel opgericht is die evenveel ambtenaren telt als die van grote steden als Antwerpen en Gent. GROEN!-raadslidAndreas Verleysen bracht de zaak op de gemeenteraad en kreeg er bijval van ex-OCMW-voorzitter Patrick De Smedt(SP.a): “Van kleine muggen worden olifanten gemaakt. Een groeiende groep van hulpbehoevenden wordt opnieuw en onnodig gestigmatiseerd. Het warme imago van het open en toegankelijk omgevormde sociaal huis dreigt door de oprichting van deze anti-fraudecel schade op te lopen.

take down
the paywall
steun ons nu!