N VA
Nieuws, Politiek, België, Antwerpen, Antwerpen, Bart de wever, N-VA, Middenveld -

Reacties op Antwerpse besparingen: “Ontransparant en onbeleefd”

Vorige week kregen verschillende Antwerpse socio-culturele organisaties een brief of mail waarin de stedelijke administratie hen meedeelt dat hun werkingsmiddelen verminderd of geschrapt zullen worden. Sindsdien is onduidelijkheid troef. Er was immers geen inspraak, de beslissing werd niet gemotiveerd en zelfs leden van de oppositie weten niet waarin Antwerpen het vrijgekomen budget zal investeren. Wij vroegen enkele culturele organisaties om een reactie.

dinsdag 25 juni 2013 21:13
Spread the love

Ondanks het feit dat de begroting voor 2014 in evenwicht was, bespaart het stadsbestuur fors op het sociale en culturele veld. Zo ziet het Centrum Algemeen Welzijn (CAW) zijn subsidies met zestien procent dalen, moet het OCMW 8,6 miljoen euro besparen en wordt er beknibbeld op jeugd- en ouderenzorg.

Ook het Antwerpse artistieke veld kan van een aderlating spreken. Onder meer Het Paleis, de Vlaamse Opera, het Toneelhuis en de Filharmonie moeten inleveren. Net als het Minderhedenforum, de Unie van Turkse Verenigingen en de Federatie van Marokkaanse Verenigingen zien tien Antwerpse culturele organisaties hun stedelijke toelage zelfs tot nul gereduceerd.

Wrevel

Het ziet ernaar uit dat alle Vlaamse steden moeten besparen. Gisteren raakte alleszins bekend dat ook Gent de broekriem stevig moet aanhalen. Alleen is er in Antwerpen heel wat wrevel over de manier waarop het bestuur zijn beleid doorvoert.

Niemand weet immers waarop de beslissingen gebaseerd zijn, noch waar het geld dat bij de socio-culturele sector wordt weggehaald wel naartoe zal gaan. Bovendien hadden de gemeenteraadsleden geen weet van het collegebesluit toen de brief verstuurd werd en worden dit soort beslissingen normaal gezien pas genomen in november, op de Gemeenteraad die het meerjarenplan 2014-2019 behandelt.

Tabula rasa

Vanuit het culturele veld komen alvast gemengde reacties. Denis Van Laeken van Kultuurfaktorij Monty heeft er op zich niks op tegen wanneer de overheid tabula rasa maakt. “Ik vind dat zelfs een goede en moedige werkwijze. Dat kan pittige gesprekken opleveren over welke kunst dit land nodig heeft. Er kan dan eens echt nagedacht worden over wat we ontberen enerzijds en wat er teveel is anderzijds. Alleen worden sommige culturele huizen vandaag op nul gezet terwijl er in andere budgetten enkel geknipt wordt en is het dus geen echte tabula rasa.”

“Het gebrek aan helderheid over hoeveel geld er is en waar het naartoe moet vind ik niet correct”

“In de mail die we kregen stond ook dat we een nieuwe aanvraag kunnen indienen en dat er een nieuwe convenant komt. Het manco is alleen dat men zelfs op de administratie nog niet weet hoe dat nieuwe reglement eruit zal zien. We weten niet eens of het om project-, dan wel om structurele subsidies zal gaan. Nu moet ik een dossier schrijven zonder dat ik weet wat het reglement is. Daarbovenop weet men ook niet over hoeveel geld het zal gaan. Dat vind ik een vorm van slecht bestuur.”

“Kijk,” nuanceert Van Laeken nog, “iedereen zag de bui al hangen. We wisten dat er bespaard moet worden en daar kan ik ook begrip voor opbrengen. Het gebrek aan helderheid over hoeveel geld er is en waar het naartoe moet vind ik echter niet correct.”

Onbeleefd

Bij de artistiek-sociale werking Tutti Fratelli ziet artistiek leidster Reinhilde Decleir het met lede ogen aan. “We kregen
natuurlijk sowieso maar 7000 euro van de stad voor cultuur. Maar goed, ik wil er nog wel begrip voor hebben dat de stad Antwerpen meer culturele katjes te geselen heeft dan Gent bijvoorbeeld. Wat er nu gebeurt vind ik echter onaanvaardbaar.”

“De stad zou fier moeten zijn op ons”

“Ik hoor waaien dat de stad wel investeert in veiligheid, onder meer via dure veiligheidscamera’s. Alleen zijn het precies organisaties als de onze die de stad veiliger maken. We houden mensen van straat en zorgen voor minder geweld. De stad zou fier moeten zijn op ons. Ze volgen de omgekeerde weg met hun subsidiebeleid en onderschatten hoe hard en intensief er hier gewerkt wordt met een krap budget.”

Decleir ergert zich ook aan de manier waarop de stad gecommuniceerd heeft. “Je krijgt een onpersoonlijke brief in de bus waarin staat dat je subsidie geschrapt wordt zonder enige verdere motivatie. Je wordt zelfs niet als een autonoom iemand aangesproken. Ik gebruik misschien grove taal, maar ik vind dat echt grof en onbeleefd. En het tijdstip is al helemaal onbeleefd. Onze begroting is namelijk al gemaakt, we hebben afspraken met mensen. En nu kunnen we het gaan uitleggen.”

Besparen op buurtgebonden werk

Ook Stefan Gevaerts van het Borgerhoutse culturele huis Rataplan vindt de communicatie ongelukkig. “We kregen een mail waarin staat dat de betoelaging gestopt wordt. Ze hadden dat op zijn minst anders kunnen formuleren. Onze convenant met de stad liep sowieso af en er bestaat nog steeds de mogelijkheid dat dit vernieuwd wordt vanaf 2014. We vertrouwen erop dat de stad ons werk honoreert en dat we een deel van die subsidies terug zullen krijgen.”

“Als de besparing wel doorgaat is dat natuurlijk een ramp voor dat deel van onze werking dat ermee betaald wordt. Met onze Vlaamse subsidies betalen we namelijk onze werking als kunstencentrum. Het geld van de stad wordt specifiek gebruikt voor het scholen- en buurtgebonden werk.”

take down
the paywall
steun ons nu!