Johannes Gijsen, oud-bisschop van Roermond.
Jo Gijsen, Roermond -

Oud-bisschop Jo Gijsen van Roermond overleden

maandag 24 juni 2013 18:55
Spread the love

Het bisdom Roermond heeft bekend gemaakt dat vandaag in Sittard is overleden, Joannes (Jo) Baptist Matthijs Gijsen (Oeffelt, 7 oktober 1932), een Nederlands bisschop-emeritus van de katholieke kerk en doctor in de kerkgeschiedenis.

Gijsen was van 1972 tot 1993 van het bisdom Roermond, van 1993 tot 1996 titulair bisschop van Maastricht en van 1996 tot 2007 bisschop van het bisdom Reykjavik in IJsland. Zijn bisschoppelijk motto was Parate viam Domini (Bereid de weg des Heren, een uitspraak van Johannes de Doper).

Jo Gijsen werd op 20 januari 1972 door paus Paulus VI benoemd tot bisschop van het bisdom Roermond. Op 13 februari 1972 werd hij in het Vaticaan tot bisschop gewijd door de paus zelf. Paulus VI dwong bij die gelegenheid kardinaal Bernardus Alfrink, aartsbisschop van Utrecht, Gijsen in Rome de ‘handen op te leggen’, wat gezien werd als Alfrinks zwaarste gang naar Rome. Op 4 maart 1972 vond de inbezitneming van de zetel in de Roermondse kathedraal plaats.

Zijn benoeming tot bisschop werd gezien als een maatregel van paus Paulus VI om de onrustige Nederlandse kerkprovincie weer meer in het midden van de wereldkerk te krijgen. Net als de benoeming in 1970 van Ad Simonis tot bisschop van Rotterdam veroorzaakte ook zijn benoeming hevig protest van met name overtuigd modernistische geestelijken en leken.

In 1974 richtte Gijsen het grootseminarie Rolduc op. Tot die tijd was dit Rolduc een kleinseminarie. Zeven jaar eerder hadden de Nederlandse bisschoppen en de priesterordes hun samen ongeveer vijftig seminaries gesloten en vervangen door vijf theologische hogescholen. Nieuwe priesters leverden deze vijf opleidingen echter nauwelijks op. Rolduc verschafte in de periode tussen haar ontstaan en 2004, dertig jaar later, de opleiding aan 180, over het algemeen conservatieve, priesters.

Gijsen werd gekenschetst als een autoritair optredende ‘herder’ die zo veel mogelijk discussies met ‘onderhorigen’ uit de weg zou gaan, geen enkele tegenspraak zou hebben geduld tegen zijn “orthodoxe” beleid en die zelfs eens met een asbak gegooid zou hebben naar een voormalig priester tijdens een oplopend meningsverschil.

Gijsen is op 30 oktober 2007, de maand waarin hij 75 is geworden, met emeritaat gegaan als bisschop van Reykjavík. Gijsen keerde terug naar Nederland, en nam in Sittard de zielzorg van de zusters karmelietessen aan de Kollenberg op zich. Vandaag, 24 juni 2013 overleed hij op tachtigjarige leeftijd te Sittard.

take down
the paywall
steun ons nu!