Jo Vandeurzen: "Een goed preventiebeleid veronderstelt eigenlijk dat we heel close zijn met wereld waarin jongeren leven."
Nieuws, België, Politiek, Jongeren, Stampmedia, Drugs, Drugsbeleid, Pidmag -

Jo Vandeurzen over drugs: “Voorkomen is beter dan genezen”

Meer inzetten op preventie dan op bestraffing. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin, geeft de prioriteiten van het drugbeleid weer. Samen met de andere overheden zijn er gezamenlijke afspraken gemaakt om het druggebruik in België terug te dringen.

maandag 24 juni 2013 10:04
Spread the love

Wat is de basis van het samenwerkingsakkoord dat door alle overheidsniveaus in 2001 ondertekend is?

Jo Vandeurzen: Wij hebben gekozen om in te zetten op ‘het voorkomen van’, eerder dan op ‘het genezen van’. We zeggen dus dat je er beter niet mee begint en als je er dan toch mee begint, moet je er zeer verstandig mee leren omgaan. We moeten echter ook de verslaafde de mogelijkheid geven om af te kicken.

Waarom wordt er eerder op preventie dan op bestraffing ingezet?

Omdat de Vlaamse Gemeenschap voor gezondheidspromotie en ziektepreventie bevoegd is. Wij hebben bijvoorbeeld niets te zeggen over de manier waarop Justitie op illegale drugfeiten moet reageren.

Met concrete actieplannen willen we tegen 2015 het illegale druggebruik bij jongeren terugdringen tot 14% is. Tijdens het schooljaar 2004-2005 bedroeg dat 19%. Het gaat hier dan wel enkel over jongeren die ooit cannabis of andere illegale drugs gebruikt hebben.

Denkt u de vooropgestelde doelstellingen te kunnen halen?

Uit een leerlingenbevraging is gebleken dat het experimenteel gedrag blijft, maar het gebruik wel daalt. Diezelfde daling zien we trouwens ook wanneer we het over alcohol en tabak hebben. De dalende trend in het cannabisgebruik is echter minder nadrukkelijk aanwezig.

Om onze doelstellingen effectief te bereiken, moet er volgens mij nog meer op cannabis ingezet worden. Vandaar dat we binnen enkele maanden met een gloednieuwe campagne starten, waarin cannabisgebruik als ongewoon gedrag wordt voorgesteld.

Is het misschien aangewezen om cannabis te legaliseren?

Voorstanders stellen dat bij de legalisering van cannabisgebruik, de kwaliteitscontrole van cannabis veel beter en grondiger zou gebeuren. Ook criminele organisaties, die zich momenteel in het zwarte circuit begeven, zullen daardoor minder aanwezig zijn.

Het argument van de tegenpartij luidt dat een legalisering ervoor zal zorgen dat cannabis zo binnen de samenleving genormaliseerd wordt. De overheid geeft dan immers het foute signaal dat het mag. Deze verschuiving past echter niet in onze ontradingsstrategie, waardoor de legalisatie van cannabis voor ons geen optie is.

Hoe staat u dan tegenover het heersende gedoogbeleid?

Een echt gedoogbeleid is iets heel eigenaardigs. Je zegt namelijk: ‘Het mag niet, want het is strafbaar. Maar als ge het doet, kan er toch niemand op reageren’.

In België redeneren we dat Justitie moet bijdragen aan een gezamenlijke ontradingsstrategie, waarin de beperkte middelen van justitie en politie ingezet worden om te strijden tegen de meest belangrijke strafbare feiten. Ons gedoogbeleid richt zich dus in de eerste plaats op de productie van drugs en de buitenlandse drugshandel die zich bijvoorbeeld via de haven van Antwerpen afspeelt. Op eenvoudig cannabisgebruik moeten we wel consequent reageren, maar het is meestal niet nodig om de bazooka boven te halen of de gebruiker onmiddellijk naar de gevangenis te sturen.

Hoe pakt de Vlaamse Overheid de drugproblematiek bij jongeren aan? Of wordt daar geen specifieke aandacht aan besteed?

We focussen ons zowel op de omgeving als op het individu. Jongeren kunnen op de website van de CAD op een interactieve manier te weten komen of ze al dan niet met een drugprobleem kampen. Onze medewerkers zullen ook jongeren benaderen, ze op de gevaren van druggebruik wijzen en eventueel begeleiding aanbieden.

Met scholen, jeugdhuizen en jeugdbewegingen proberen we afspraken te maken. Elke secundaire school in Vlaanderen moet een drugbeleid hebben waarin bijvoorbeeld aangegeven wordt hoe de school moet reageren wanneer er drugs worden ontdekt. Daarover zijn verschillende leerpakketten gemaakt, die vervolgens aan scholen worden aangeboden.

Een goed preventiebeleid veronderstelt eigenlijk dat we heel close zijn met wereld waarin jongeren leven. Een boekje of foldertje alleen zal weinig uithalen.

© 2013 – C.H.I.P.S. StampMedia – Valerie Van Nuffel, foto: Pauline Poelmans

take down
the paywall
steun ons nu!