Verslag, Nieuws, Samenleving, België, Armoede, Kinderarmoede, Sociale uitsluiting, Armoede en sociale uitsluiting, Netwerk tegen Armoede -

Armen nemen reeds 10 jaar het woord

Reeds 10 jaar geleden werd met het armoedecreet een historische stap gezet richting participatie aan het Vlaamse beleid van mensen in armoede. Meteen werd ook het Netwerk tegen Armoede (voluit het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen) opgericht. Een verjaardag om terug te blikken op 10 jaar pionierswerk, maar ook om kritisch vooruit te kijken.

zondag 23 juni 2013 09:51
Spread the love

Vanuit vragen van mensen in armoede  werd een politiek panelgesprek georganiseerd  met Maggie De Block (Open VLD),  Mie Branders (PVDA), Cindy Franssen (CD&V), Liesbet Homans (N-VA), Ingrid Lieten (SP.A) en Mieke Vogels (Groen).

Zowel Maggie De Block, Ingrid Lieten als Liesbet Homans stuurden hun kat, wat al een teken aan de wand was! Op de meest prangende vraag en  verzuchting, namelijk welke structurele oplossingen we in de nabije toekomst mogen verwachten, kwam dan ook geen  duidelijk  antwoord!

Eens te meer bleef het bij de eeuwigdurende belofte dat de politiek zal luisteren naar wat de vereniging waar armen het woord nemen te vertellen hebben. Met een algemeen ongenoegen van de aanwezigen tot gevolg.

take down
the paywall
steun ons nu!