Beste meneer De Nul – Antwoord

Beste meneer De Nul – Antwoord

zaterdag 22 juni 2013 14:13
Spread the love

Geen goesting om te werken dus laten we even ernstig ingaan op deze interessante bewering dat er geen goesting is om te werken. Heeft u daar cijfers van, van het reële aantal mensen dat werkloos is omdat ze niet willen werken? En zou u die cijfers dan eens willen toelichten? En wat verstaat u precies onder ‘niet willen werken’?

Ronald: Hij licht de cijfers toe…, van de 11m zijn er 6.1m die zouden kunnen werken, want de resterende 4.9M zijn ofwel kinderen, bejaarden, ziek of dergelijke. Dus hij heeft het hier ENKEL over diegenen die zouden KUNNEN werken. Wat meer “toelichting” heb je nodig? “Goesting” hebben is in deze context een woordspeling, een veralgemening, misschien daagt het…, in dit geval een bom van een woord ‘in order to make a point.’ Als beetje blogster/journalist zou je die techniek toch door en door moeten hebben; jullie passen het continue toe! Voor de duidelijkheid: het gaat hem erom dat er 3.1M voor een of de andere reden NIET werkt, maar dat wel zou kunnen doen.

Die alleenstaande moeder van 3 die een job als verkoopster weigert omdat ze geen opvang heeft of kan betalen voor haar kinderen en pas om 19u thuis zou zijn van haar werk, heeft die ‘geen goesting om te werken’? Een andere alleenstaande moeder die een job in een call center afslaat omdat ze zich voor de job drie uur moet verplaatsen, en dus in totaal 11 uur per dag van huis is, terwijl haar kinderen buiten de schooluren nergens terecht kunnen, heeft die ‘geen goesting om te werken’? Een arbeider van 53 jaar die nergens voor in aanmerking komt omdat hij z’n hele leven alleen maar auto-onderdelen heeft gefabriceerd en daar geen vraag meer naar is, heeft die ‘geen goesting om te werken’? Een Marokkaanse jongeman die in elk interimkantoor beleefd te horen krijgt dat hij niet in aanmerking komt voor de job, van zodra de klant zijn naam leest of hoort, heeft die ‘geen goesting om te werken’? Die duizenden ontdane mensen aan de poorten van Ford en Arcelor…waren die zo van slag en gebroken omdat ze ‘geen goesting hadden om te werken’? Die duizenden mensen die INBEV ‘moest laten afvloeien’, die waren ook vast te lui om te werken? Gelukkig kon er op deze eenvoudige en doordachte manier wel voldoende geld vrijgemaakt worden om de CEO van INBEV zijn zuurverdiende 135 miljoen Euro bonus uit te betalen. Wat een opluchting. Stel je immers voor dat een dergelijke onmisbare schakel in ons welvaartssysteem plots zou beslissen dat het gras elders groener was…nee, dat zou werkelijk rampzalig zijn. Zulks kan men niet laten gebeuren.

Ronald: Ah, de emotionele tour op gaan! Er ontbreken enkel nog foto’s van in tranen slaande mensen die grijpen naar hun partner voor troost. Nu zal ik uw eigen truuken van de foor ook eens toepassen: wat met die moeder met drie kinderen die haar, eveneens werkloze zus, moeder vraagt om op de kinderen te passen zodat zij kan bijklussen in het zwart? En de, ocharme, 53 jarige arbeider, die het te druk heeft met zijn nevenactiviteiten van het in zwart plaatsen van sanitair en verwarmingsketels zodat hij geen tijd heeft om aan opleidingen georganiseerd door zijn werk te beginnen! Maar heeft dan wel betaalde werkdagen vrij genomen om een taalcursus Chinees te volgen. Niet omdat die kennis nuttig zou zijn in het bedrijf waar hij werkt, maar louter omdat hij gemerkt heeft dat China een goede afzetmarkt (uiteraard niet aangegeven) is voor zijn postzegel verzameling, en dat de taal van ginder spreken een goede investering is om meer en voor een hogere prijs postzegels te verkopen aan Chinese collectioneurs. Begint het te dagen? Ja; dit zijn werkelijke voorbeelden gezien met mijn eigen ogen… Het erge is dat het niet bij een of twee rotte appels blijft, maar een wijdverspreid fenomeen is. Je weet zo goed als ik dat als je tijdens een dineetje een rondvraag doet, dat iedereen je een voorbeeld zal geven van iemand die zij persoonlijk kennen die fraudeert. Nu kunnen we het misschien bij het onderwerp houden; oh ja, die 3.1m die zouden kunnen werken maar het niet doen.

Verder geef je ook geen oplossingen, enkel klagen. Laten we nu over die alleenstaande moeder hebben. Enkel al de gedachte dat u het met haar eens bent dat ze beter zou blijven doppen dan werken is verwerpelijk! Omdat het haar financieel beter uitkomt om te doppen dan te werken moedig jij haar aan om maar te blijven doppen, en dat zonder gene! In de plaats zou ik toch meer hebben geschreven over de nood aan kinderopvang, zeker voor kansarmen! Verder had je het misschien kunnen hebben over meer na-schoolse activiteiten, zodat zij pas haar kinderen hoeft af te halen van school wanneer haar werkdag gedaan is.  Maar oplossingen aanreiken zijn kennelijk niet uw sterkste kant.

Kunt u ook eens preciseren wat u meent te moeten doen met al die overtollige ambtenaars die volgens u nutteloos zitten te wezen – want het zijn niet enkel de werklozen die nutteloos zijn, neen ook onder de werkenden bevindt zich nodeloos veel ballast – en dus dringend ontslagen moeten worden? Wat voor concrete jobs hebt u precies voor hen in petto? Papiertjes rapen in het park? Uw tuin schoffelen?

Ronald: Nu kaart je iets interessant aan, alhoewel u het enkel geschreven heeft als afleidingsmaneuver..,  maar je ontloopt de essentie; kijk naar de efficiency van ons ambtenaren. U zal het misschien niet snappen, maar veel anderen vragen zich wel af hoe het komt dat AL onze buurlanden MEER dienstverlening geven met MINDER ambtenaren en geld? Als je iets gaat schrijven moet je wel de onderliggende context begrijpen waarover het gaat, en nee, bovenstaande clichés voldoen niet. Maar misschien begint er weer iets bij u te dagen?

U maakt zich duidelijk zorgen over onze welvaart. Ontroerend, zoveel betrokkenheid. Maar was het niet zo dat die welvaart waar u zo tuk op bent al een paar jaar afbrokkelt, en dan druk ik het nog optimistisch uit? En ligt dat volgens heel wat vooraanstaande economen niet mede aan de overmoedige speculaties en de inhaligheid van de bedrijfswereld, met hun monsterwinsten en monsterbonussen? Nu heb ik nog nergens iemand horen beweren dat die hele legers werklozen verantwoordelijk zouden zijn voor de instorting van onze economie, dat zij het zijn die onze welvaart bedreigen. Maar het is uiteraard best mogelijk dat die economen er kilometers naast zitten. U bent tenslotte een man van de wereld en veel beter op de hoogte van die dingen.

Ronald: En u bent kennelijk de man van de kleine kantjes en zal nooit snappen hoe de economie in elkaar zit. Men maakt keuzes; ofwel hebben we een open economie met zijn voor en nadelen, of een gesloten economie met zijn voor en nadelen. Dat zijn beleidskeuzes, maar ik ben bereid één maand loon te wedden indien ik geen toestel, hifi, pc of kledingsstuk bij u thuis kan vinden die gemaakt is in China, Bangladesh, India, Filipijnen of Indonesia. Klagen hoe erg het is dat dis of dat fabriek sluit in België, maar vrolijk de goedkoopste wasmachine of tuinslang kopen die gemaakt is…  Ja, je bent een hypocriet.

U verwijt onze overheid ook een gebrek aan inzicht. Ik wilde het woord domheid niet gebruiken, omdat u het vast zo niet bedoelde. Wilt u dan beweren dat de overheid nog enige macht, enige controle heeft over onze economie? Want dat zou dus betekenen dat de overheid werkelijk invloed heeft over het reilen en zeilen van de multinationals, over de beurs, het bankwezen, over alle facetten van ons economische bestel, zowaar een hoopvolle gedachte. Maar nu had ik begrepen uit debacles alla Ford Genk en Arcelor-Mittal dat onze overheid machteloos staat wanneer een topbedrijf iets beslist. Dat men in deze geglobaliseerde economie gewoon z’n zin doet aan de top van een wereldbedrijf. Of heb ik dat ook verkeerd begrepen? Ik ben dan ook geen topeconoom of CEO, maar een bescheiden burger met  een gemiddeld inzicht in dergelijke complexe kwesties.Ik zie wereldwijd democratische overheden spartelen als vissen op het droge om een zweem van controle terug te winnen op een losgeslagen en onbeheersbaar geworden economie, maar misschien is dat maar schijn, of marxistische propaganda? Je weet het niet, met al dat linkse journaille. Misschien moeten we die openbare omroep ook maar afschaffen. Het kost handenvol geld en wat krijgt een mens ervoor terug? Als ze in Griekenland zonder kunnen, dan kan dat hier ook. 

Ronald: Sukkel! Dat de Griekse omroep werd afgeschaft ligt aan een simpele reden; het was een monster geworden; “According to government officials, operating costs at ERT are three to seven times higher than at other Greek television stations and it has three to six times more employees. At the same time, its three channels combined have about half the viewers of an average commercial station.” WSJ-11/06/2013

Lijkt mij ook geen goede reden om iets ‘goed’ af te schaffen, baby met het badwater weggooien, maar als ik het goed lees was de baby al lang geleden verdronken en bleef er enkel nog troebel water over…  Eenzelfde verhaal bij Ford, GM en Arcelor Mittal; de overheid doet er alles aan om werken (daar ging het toch over) duur te maken. Wanneer een staat meer dan 50% beslag legt op werkende mensen, en er blijven er maar de helft over die werken, dan kan je het plaatje toch voor de rest zelf inkleuren? Als jij het nu niet snapt zal ik er een kleuter bijhalen…

Ik vermoed dat u veeleer bedoelt dat de overheid haar invloed moet aanwenden bij die lagen van de samenleving die een kordate hand nodig hebben: de werklozen. En dus niet bovenaan, bij het neusje van de zalm, de elite, de gulle gevers van deze uitgebalanceerde samenleving, zij die instaan voor onze welvaart: de bedrijven. Die tweede groep moet men uiteraard rustig z’n werk laten doen: winst creëren en met die welverdiende winst in alle vrijheid, blijheid doen wat men wil. Die eerste groep moet dus ‘geactiveerd’ worden om die tweede groep in stand te houden. Heb ik het zo goed? Corrigeer me vooral wanneer ik de bal hopeloos missla.

Ronald: Het is niet genoeg dat je kan schrijven zonder fouten, maar de inhoud moet er ook zijn. Sensatie berichten, cliche’s, natuurlijk is dat gemakkelijk om te schrijven, zeker als je dan een verontwaardigend toontje bezigt, EN;, je moet er niets voor op na te checken of het factueel correct is.

In 2005 betaalden de Belgen de hoogste belastingen gemeten als een percentage van hun inkomen: 55%  Dankzij paars is dat naar 50% gedaald, en “Wie een brutoloon heeft van 1700 euro bruto per maand ontvangt netto 1303 euro. Maar bij hogere inkomens neemt de kloof tussen het nettoloon en de totale loonlasten sterk toe. Bij een brutoloon van 5000 euro ontvangt een alleenstaande werknemer netto zo’n 2600 euro. Dat is dus de helft minder. De totale loonkosten voor de werkgever lopen hier op tot 6500 euro.” Trend 09/06/12

Dus wie betaald er dus ‘de’ belastingen in België? Al zeker niet de 3.1m die NIET werkt, (integendeel, er zijn er die geld krijgen van de belastingsdienst, zonder maar één Euro te hebben betaald..) en duidelijk niet de werknemers met lage lonen. Daagt er iets? U hebt weer gewonnen! Het zijn de werknemers en bedrijven die 80% van de belastingen betaald, niet de lage inkomens. Dus als je het wil hebben over ‘sterke schouders’ die het meest moeten dragen, wel; ze doen het al! Maar jij wil de citroen nog meer uitknijpen kennelijk?

Dus eigenlijk komt het erop neer dat u aan de overheid – die u wenst terug te schroeven – vraagt om zich vooral niet met u te bemoeien, maar wel met die onderste lagen van onze beschaving. Van hen bij de hand te nemen en hen te leiden waar u ze wil hebben. Alleen is het me niet helemaal duidelijk waar dat dan mag wezen? Ik neem aan dat u ze niet allemaal aan het werk wenst te zetten in uw baggerbedrijf? U had vast al een concrete invulling in gedachten voor het lege bestaan van deze nuttelozen der aarde? En een intelligent man als u heeft vast ook al een oplossing bedacht voor de triviale praktische bezwaren die zo nu en dan opduiken in de levens van deze mensen: obstakels in de vorm van kinderen, geen diploma’s, achterhaalde vaardigheden, handicaps, ziektes, … obstakels die hen verhinderen hun steentje bij te dragen als ‘geëngageerde burger’ (u neemt het me vast niet kwalijk dat ik er even mevrouw Rutten bijhaal).

Ronald: Het “eigenlijke” wat hij vraagt is dat die 3.1m mensen van hun gat afkomen en in gang schieten om iets te doen met hun leven. De overheid schiet te kort met kinderen opvang, opleiding, scholen, maar mensen moeten zelf verantwoordelijkheid nemen als ze kiezen voor een doctoraat ‘kunst en geschiedenis van de middeleeuwen.” Als ze dan verbaast zijn dat ze geen werk vinden dan moet een overheid, na een poosje uitkeringen te betalen, hen duidelijk maken dat ze bij Mc Donalds werknemers zoeken… Rekenen is trouwens ook niet uw sterke kant zeker? 11 m Belgen totaal, waarvan hij het over 6.1m kunnen werken, dus wat is 11 – 6.1m? Juist, 3.9m kinderen, bejaarden, zieken en gehandicapten. Heb je dat echt niet begrepen, of probeer je dat maar te verdoezelen met populistische uitspraken?

Maar weer, enkel zaken aanklagen zonder oplossingen te bieden is soooo boring…, dus misschien kon je ook geschreven hebben over naschoolse opvang, extra lessen voor zwakkere groepen, kindercrèches die langer open blijven, taalbaden, opleidingen, levenslang leren. Zomerkampen zodat kinderen uit kansarme omgevingen blootgesteld worden aan hoe het anders kan.

Ik begrijp dat u een drukbezet man bent met veel en loodzware verantwoordelijkheden, maar ik wil u toch met aandrang verzoeken ons deze plannen in detail uit de doeken te doen zodat wij, plichtsgetrouwe burgers die we wensen te zijn, u ter wille kunnen zijn en met u kunnen meedenken en waken over uw…excuseer, onze welvaart.

Ronald: Tenslotte komt uw schrijven over als de zoveelste excuusbrief om iets NIET te doen. Je denkt progressief te zijn, maar eigenlijk ben je reactionair. Je wil het status quo behouden omdat je schrik hebt van wat er misschien zal komen. Beetje thuis zitten, nu en dan een artikel voor de krant schrijven, moet wel een leuk leventje zijn? Maar mijn excuses, het is mijn recht niet een karikaturen te maken van uw wereldbeeld, maar u zelf vind dat kennelijk, want uw schrijven druipt af van de karikatuur die u meent te zien in Dhr De Nul. Shame on you!

  1. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Income_Taxes_By_Country.svg

take down
the paywall
steun ons nu!