Wereldnieuws: 4 agenten in Brussel begroeten hun vrouwelijke collega’s niet!

Wereldnieuws: 4 agenten in Brussel begroeten hun vrouwelijke collega’s niet!

vrijdag 21 juni 2013 13:55
Spread the love

Wel wel wel… In minstens twee Vlaamse kranten wordt over dit wereldschokkend gebeuren bericht: 4 (neen, niet 3 en ook niet 5)  agenten van de zone Brussel Noord weigeren pertinent om hun vrouwen  te begroeten. “Ze zouden vrouwen straal negeren omwille van hun geloof.”

Sorry hoor… maar is er daar dan geen een-beetje-leiding-gevende? Krijgt die dan zelfs zulk een bagatel niet op de kortste keren geregeld? Hoeveel examens heeft zulk een leiding-gevende dan met succes moeten afleggen om tot zoveel onkunde uit te groeien?

Hou u vast: er komt een intern onderzoek… Hoeveel uren zullen daar dan weer in kruipen? 

Ik vermoed dat elke – ook de kleinste v.z.w. – te Brussel al wel eens met dergelijk, wereldschokkend probleem geconfronteerd is geweest. En ik vermoed dat dit daar dan telkens op heel korte termijn tot een zinnige oplossing werd gebracht… en in die uitzonderlijke gevallen dat dit onmogelijk zal geweest zijn, ja… dan bestaan daar ook oplossingen voor, zelfs menselijke… die én de kerk/moskee én de spelregels overeind houden.

take down
the paywall
steun ons nu!