N-VA over transfers
N-VA, Financiële transfers, Transfers -

N-VA over transfers

vrijdag 21 juni 2013 09:40
Spread the love

De federale structuur in ons land is geëvolueerd van dotaties aan de gefederaliseerde entiteiten, naar een structurele financiering waarbij voor de besteding van de middelen criteria eigen aan elk beleidsdomein worden gehanteerd. Het komt aan de regeringen en aan het parlement toe om deze criteria actueel te houden en te verfijnen.

N-VA wil blijkbaar terug naar een systeem van dotaties, een ziekte die vandaag maakt dat de Europese Unie bij elke begrotingsopmaak geconfronteerd wordt met lidstaten die hun prioriteit beperken tot de volledige terugkeer van hun dotatie naar het eigen volk.

Een duidelijke en bikkelharde opstelling is nog wat anders dan een goed bestuur organiseren.

take down
the paywall
steun ons nu!