Vormingsplaatsen uitbouwen en de organisatie van de jongeren uit de Agricultura Familiar vanuit een waardering van het platteland. Dat is de doelstelling van een gemeenschappelijk initiatief van vakbond Fetraf-Sul/CUT en de universiteit UFFS. Hier in Laranjeiras do Sul (SC) (foto: Universidade Federal da Fronteira Sul).
Reportage, Nieuws, Economie, Milieu, Vakbonden, Sociale bewegingen, Brazilië, Duurzame landbouw, Chapecó, Laranjeiras do Sul, Universiteiten, Fetraf-Sul, Plattelandsvlucht, Agricultura familiar (AF), Curso juventude Semeando Terra Solidária, Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Vormingsprogramma -

Jongeren zaaien Terra Solidária

Enkele jaren vóór de oprichting van de vakbond Fetraf-Sul/CUT werd, eind jaren negentig, al begonnen met het vormingsprogramma Terra Solidária. Een vondst van een titel: 'solidaire aarde'. In de lijn van deze traditie Terra Solidária wordt nu een interessant multiplicatoreffect opgezet. Met 5.000 jongeren uit de drie zuidelijke deelstaten.

donderdag 20 juni 2013 16:20
Spread the love

Terra Solidária zou een synoniem kunnen zijn voor Wervel: Werkgroep voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw. Solidariteit en ecologie, waar ook Mundo B in Brussel voor staat (1).

Synergie

Uitgerekend de dag dat ik in Chapecó aankwam, was er een geanimeerd treffen van de organisatoren en lesgevers in het nieuwe project. Het gaat om een synergie van het ministerie van Agrarische Ontwikkeling, de vakbond Fetraf-Sul/CUT, de nieuwe universiteit Fronteira Sul en SEBRAE (2): Curso juventude Semeando Terra Solidária (Jongerencursus om een solidaire aarde te zaaien).

Naast de rijke inhoud van de 12 modules is vooral het activeren van jongeren innoverend. Ze worden opgeleid om de opgedane kennis te multipliceren bij hun achterban. In april 2013 startte de cursus die anderhalf jaar zal lopen. 120 jongeren – 30 per deelstaat – werden bereid gevonden om dit traject te doorlopen en om anderen in de opleiding mee te nemen.

In de tussentijd van hun cursusdagen zullen zij zelf de kennis in de gemeenten van hun regio doorgeven. Voor het volgen van de cursus en het mee opleiden, krijgen de 120 jongeren van de plaatselijke vakbonden een salário mínimo (minimumloon).

De doelstellingen van deze onderneming?

Tijdens het voorbije congres konden we regelmatig horen dat één van de grote zorgen momenteel is: de leegloop van het platteland, met vooral de jongeren die naar de stad trekken. Dus: een acuut gebrek aan opvolgers op de landbouwbedrijven en het voorheen zo dynamische leven op het platteland dat dreigt stil te vallen.

De cursus draait rond drie assen: agricultura familiar (gezinslandbouw) en campesinato; sociale organisatie – associaties en vakbondswerk; maatschappij en staat.

Algemene doelstelling: vormingsplaatsen uitbouwen en de organisatie van de jongeren uit de Agricultura Familiar, vanuit de affirmatie en waardering van het platteland. Met de bedoeling om de aanwezigheid op het platteland te verzekeren met inkomen, vorming en levenskwaliteit.

Meer specifiek: inzetten op de permanentie van jongeren op het platteland door hen te betrekken in de ‘políticas públicas‘; vormen van nieuwe leiders in de vakbonden en coöperaties en voor de economische organisatie van de Agricultura Familiar; het stimuleren van de jongeren om zich bij te scholen in de digitale wereld om zo met hun bedrijf beter te kunnen laten aansluiten bij de digitale mogelijkheden; kansen scheppen voor het runnen van het eigen bedrijf door middel van een methode om familiale productie-eenheden te beheren, met het oog op duurzaamheid, diversificatie en opname van aangepaste technologie; bevorderen van ruimtes om inkomen te genereren, terwijl diverse alternatieven worden geëxploreerd.

Universiteit en platteland ontmoeten elkaar

Een belangrijke partner in het hele proces is de nieuwe universiteit UFFS. Ze is het resultaat van een jarenlange strijd van volksorganisaties om een universiteit te krijgen in het zuiden van Brazilië, daar waar tot voor enkele jaren geen gelegenheid tot vorming was. (3)

De grond is aan beide kanten van de oceaan dichtgereden door zware machines. De chemische exportlandbouw verarmde verder het bodemleven. Laat deze jongeren de versteende bodem omwoelen en met hun handen bewerken. Stilaan zullen ze een solidaire aarde kunnen herscheppen. Dikwijls tegen beter weten in. Dat kregen ze van hun ouders mee.
 
Zullen ze vruchteloos wachten op een bedrijfsopvolger?

Luc Vankrunkelsven

Luc Vankrunkelsven is medewerker bij Wervel vzw (Werkgroep voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw) en publiceerde in 2012 het boek ‘Legal! Optimisme-realiteit-hoop’ (ISBN 9-789081-486828), gebaseerd op zijn reizen en contacten in Brazilië, over de gevaren en uitdagingen van het heersende socio-economisch ontwikkelingsmodel dat steunt op agrobusiness.

(Chapecó, 27 maart 2013)

Voetnoten:

(1) Mundo B (www.mundo-b.org): een internationaal kantoor in Brussel met een synergie van 40 (vooral) Europese organisaties, met 400 werknemers. Wervel (www.wervel.be) is in dit gebouw gehuisvest.

(2) Ministerie van Agrarische Ontwikkeling (MDA www.mda.gov.br), Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS www.uffs.edu.br), Fetraf-Sul/CUT en SEBRAE (www.sebrae.com.br) (Serviço de apoio ás micro en pequenas empresas / Ondersteuningsdienst voor micro- en kleine ondernemingen).

(3) Zie: ‘Een universiteit van en voor sociale bewegingen’ in ‘Legal! Optimisme–realiteit–hoop‘, Wervel, 2013.
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!