Jonge demonstranten eisen 'tarifa zero' (gratis openbaar vervoer) bij protesten dinsdag in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia (foto: Valter Campanato - Agência Brasil).
Opinie, Nieuws, Economie, Vakbonden, Sociaal protest, Mobiliteit, Brazilië, Politiegeweld, Openbaar vervoer, Openbare dienst, Recht op vrije meningsuiting, Sociale dialoog, Centrais sindicais do Brasil, Tariefverhogingen -

Braziliaanse vakbonden pleiten voor snelle onderhandelingen met alle betrokken partijen

Al ruim een week wordt er dagelijks betoogd door tienduizenden mensen in tientallen Braziliaanse steden. Het protest begon uit ontevredenheid met de tariefverhogingen bij het openbaar vervoer, maar groeide al snel uit tot een algemeen ongenoegen over het beleid van de Braziliaanse regering. Het brutale optreden van de oproerpolitie wekte grote verontwaardiging. Vijf grote vakbondscentrales roepen op tot dialoog.

donderdag 20 juni 2013 13:00
Spread the love

De voortdurende strijd tegen de verhoging van de tarieven bij het openbaar vervoer in de steden over het hele land is een duidelijke uiting van de grote ontevredenheid die er leeft bij de werknemers en de gewone mensen die dagelijks worden blootgesteld aan onmenselijke omstandigheden in het openbaar vervoer (bussen, voorstadstreinen, metro, etc…).

Vooral in grote steden wordt de situatie stilaan onhoudbaar. De recente prijsverhogingen zijn absurd, vooral als we kijken naar de service die er tegenover staat. Tenslotte gaat het hier om een essentiële openbare dienst waarvan iedereen gebruik moet kunnen maken.

Niet langer toegeven aan minachting door overheid

Maar veel meer dan een reactie tegen de tariefverhogingen laten de aanhoudende demonstraties zien dat de werknemers, de studenten en de Braziliaanse samenleving als geheel, niet langer willen toegeven aan de minachting die door de overheid wordt tentoongespreid in kwesties zoals het ontbreken van een degelijk stedelijk mobiliteitsbeleid en de dringend noodzakelijke verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer.

In die zin beschouwen de Braziliaanse vakbonden de recente protesten als absoluut legitiem en democratisch. De virulente repressie door de politiediensten tegen vreedzame betogers is onacceptabel, degradeert het grondwettelijke recht op vrije meningsuiting en haalt het oude adagium van onder het stof dat bevoegdheden die te maken hebben met zaken van maatschappelijk belang behandeld worden alsof het alleen een zaak van openbare orde en dus van de politie is.

De vakbonden die dit manifest ondertekenen, spreken hun steun en sympathie uit voor de strijd tegen de tariefverhogingen bij het openbaar vervoer, tegen het politiegeweld, en voor het fundamentele recht om vreedzaam te demonstreren.

Dialoog en onderhandelingen

De vakbonden roepen alle betrokken partijen op om kanalen te creëren voor dialoog en onderhandelingen om gezamenlijk een uitweg proberen te vinden voor het probleem van mobiliteit in de grote steden, die zo sterk het leven van de arbeidersklasse beïnvloedt.

Het is essentieel dat vreedzame demonstraties moeten kunnen plaatsvinden voorafgaand aan de noodzakelijke onderhandelingen met de deelstaatregeringen en de betrokken gemeentebesturen over de tarieven en de gebruiksvoorwaarden aangeboden aan de gebruikers van het openbaar vervoer, als fundamentele openbare dienst, in heel Brazilië.

(São Paulo, 17 juni 2013)

Central Única dos Trabalhadores (CUT)
Força Sindical
União Geral dos Trabalhadores (UGT)
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB)
Nova Central Sindical dos Trabalhadores (NCST)

(vertaling uit het Portugees: Jan Van Criekinge)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!