Actie op Groenplaats tegen besparingen: “We kleuren Antwerpen sociaal”
Reportage, Nieuws, België, Lokaal -

Actie op Groenplaats tegen besparingen: “We kleuren Antwerpen sociaal”

Antwerpen -- Zo'n 850 sympathisanten van het Antwerpse platform van sociale middenveldorganisaties hielden woensdag een actie aan de Groenplaats waarbij ze het stadsbestuur opriepen om niet te besparen in het sociaal beleid. Twee dagen voor de actie ontvingen de Antwerpse sociale organisaties een brief van het stadsbestuur waarin een besparing werd aangekondigd van zeven miljoen euro.

woensdag 19 juni 2013 22:44
Spread the love

“De armoede piekt. Alsmaar meer mensen vallen uit de boot en u bespaart op de rug van de zwaksten. Is dit de kracht van verandering?”, riep Diane Moras van het Netwerk waar armen het woord nemen verontwaardigd uit. En ze kreeg luid applaus van het publiek.

Met de actie ‘We kleuren Antwerpen sociaal’ wilden de sociale organisaties initieel meer duidelijkheid vragen aan het stadsbestuur omdat ze sinds februari in onzekerheid zaten of er ook bij hen bespaard zou worden. Twee dagen geleden kregen ze de koude douche en deelde het stadsbestuur droogweg mee dat er voor 2014 zeven miljoen euro zal geknipt worden in het budget voor sociaal beleid. 

Een bonte mix van jong en oud, werknemers, sympathisanten en leden van sociale organisaties en vakbonden kleurden de Groenplaats uit protest tegen de aangekondigde besparingen van het stadsbestuur. De organisaties zijn boos omdat de besparingen er worden ingeramd zonder enig overleg.

En de besparingen zijn niet min. Volgens Ludo Horemans van Samenlevingsopbouw was er aanvankelijk sprake van tien procent maar sommige organisaties krijgen te maken met twintig, vijftig procent besparingen of zien zelfs heel hun budget plotsklaps wegvallen.

Het zijn vooral de organisaties die rond kansarmoede en diversiteit werken die hun middelen aanzienlijk zien slinken. De organisaties zijn misnoegd en vragen zich af welke visie achter zulke besparingen zit. Hoe kan je zo hard besparen bij die organisaties die zorgen voor een gezond sociaal weefsel in de stad, klinkt het boos. De organisaties vragen dringend overleg met het stadsbestuur.

DeWereldMorgen.be

Volgens Ludo Horemans van Samenlevingsopbouw zijn deze besparingen nutteloos. “Sociaal beleid is geen kost maar een investering in de toekomst, een investering in ons sociaal kapitaal, daarom moet er net meer in geïnvesteerd worden in plaats van minder. Het stadsbestuur kondigt aan dat er een budgetruimte van 247 miljoen euro vrijkomt voor economische investeringen. Men kan toch gemakkelijk een deel sociaal investeren en de rest in de economie steken”, aldus Horemans

We polsten bij enkele organisaties in het Antwerps platform of ze ook getroffen zijn en waarom ze mee actie voeren.

DeWereldMorgen.be

David De Vaal is directeur van het Antwerps integratiecentrum De8:

“We maken deel uit van het platform omdat we ons zorgen maken nu de besparingen vooral gebeurt op de kap van de meest kwetsbare mensen. De8 heeft voornamelijk Vlaamse middelen maar sinds enkele jaren hebben we samen met de stad een aantal projecten opgestart. En die subsidies zullen nu helemaal wegvallen. Het gaat in totaal over 168.000 euro. Het zijn voornamelijk projecten rond erkende vluchtelingen en mensen zonder papieren. We moeten deze projecten dus helemaal stopzetten.”

“Wat er juist achter zit is onduidelijk maar men is de integratiesector aan het hervormen en centraliseren op Vlaams niveau. Maar in Antwerpen en Gent komt de integratiesector onder lokaal bestuur. We stonden altijd open voor een gesprek met de stad over welke vorm het dan in Antwerpen zal krijgen en we willen daar heel graag partner in zijn vanuit onze expertise en 40 jaar ervaring.”

“Maar als dit nu een voorafspiegeling is van wat er staat aan te komen als heel ons budget bij de stad komt dan zijn we er nogal ongerust over. Vooral omdat we er momenteel niet in slagen om in gesprek te gaan met het stadsbestuur over het soort beleid en onze rol daarin.” 

“Gisteren is er gezegd dat het geen kaasschaaf is maar een beleidskeuze. Dan merken we dat er meer dan gemiddeld bespaard wordt op alles wat intercultureel middenveld betreft. Ik vraag me dan af welke keuze ze maken. Ik leid er alleen uit af dat het op dit moment voor de stad geen prioriteit is om te investeren in een positieve omgang met de mensen en dat men eerder keuzes maakt die meer in de richting van het repressieve liggen.”

DeWereldMorgen.be

Tino Ruyters is directeur van de vzw Free Clinic (een organisatie die werkt rond druggebruik)

“Bij Free Clinic zijn er geen besparingen op til maar we zitten ook in het platform en zijn solidair met de andere organisaties die wel getroffen worden. We kunnen ons achter de eisen van dit platform scharen en vinden het ook niet correct dat het stadsbestuur de keuze maakt om te besparen op sociaal beleid.”

“We zien dat ons publiek evengoed nood heeft aan voorzieningen waarin nu bespaard wordt. We betreuren het dat het stadsbestuur de keuze maakt om minder te investeren in het sociale terwijl er juist extra nood is omdat de reeds zwakkere groepen in onze samenleving door de crisis nog harder getroffen wordt.” 

“We vragen aan het stadsbestuur om niet te besparen in de sociale sector en zelfs eerder extra te investeren, zeker als er ruimte blijkt te zijn. En dat het stadsbestuur in dialoog gaat met het middenveld om samen het sociaal beleid in deze stad uit te stippelen uitgaande van de reële noden die er zijn.”

DeWereldMorgen.be

Diane Moras is coördinator Antwerps Platform Generatiearmen:

“Wij kregen het bericht dat we 120.000 euro moeten inleveren. Dat is twintig procent van onze stedelijke middelen. En het ergste is dat we gewoon niet weten in welke richting we moeten besparen omdat we de verwachtingen van het stadsbestuur niet kennen.”

“In ons armoedeplatform zitten vooral organisaties die bottom up werken, organisaties die mensen opnieuw een plek willen geven in de samenleving. Voor sommigen is het een laatste strohalm om toch nog aansluiting te vinden met de samenleving. Als dat wegvalt dan zijn we op weg naar de creatie van een onderklasse die niet meer meetelt en waar we geen connectie meer mee hebben.”

“Het is normaal dat een nieuw bestuur een nieuwe visie heeft maar bespreek het met ons dan kunnen we kijken hoe we onze accenten kunnen aanpassen. We willen gerust mee nadenken wat het stadsbestuur belangrijk vindt en welke rol we daarin kunnen spelen.”

Controle en repressie

De conclusie van de aanwezigen is unaniem: de beleidskeuze van het stadsbestuur wijst niet in de richting van een warme solidaire samenleving maar zet eerder in op meer controle en repressie.

Maar het Antwerpse platform van middenveldorganisaties blijft strijdlustig: “We zullen verder mobiliseren tegen de stemming van de begroting van 2014 in september. En we gaan de gemeenteraadsleden proberen duidelijk maken dat op sociale zaken besparen niet kan”, aldus Horemans. Hij riep andere organisaties op om het platform te vervoegen.

take down
the paywall
steun ons nu!