Antwerps stadsbestuur pleegt hold-up op middelen van het district Borgerhout
Opinie, Nieuws, Lokaal, Antwerpen, District Borgerhout, Antwerps stadsbestuur - Marij Preneel, Roger Koreman

Antwerps stadsbestuur pleegt hold-up op middelen van het district Borgerhout

Het Borgerhoutse districtscollege is niet te spreken over de plannen die de stad heeft om het geld uit de zogenaamde spaarpotten van de districten af te pakken.

dinsdag 18 juni 2013 20:31
Spread the love

Districten krijgen jaarlijks een dotatie van de stad. Maar het is perfect te verklaren waarom een district als Borgerhout dat geld niet ieder jaar volledig opgebruikt en een deel in reserve houdt.

Het is ongehoord dat schepen Koen Kennis doet alsof de spaarpotten van de districten vetpotten zijn. Hij suggereert dat de districten slecht besturen als ze nog geld overhouden. Van een schepen bevoegd voor decentralisatie én voor begroting had ik toch wel iets meer vakkennis en intellectuele eerlijkheid verwacht.

Er zijn drie redenen waarom een district een ‘spaarpot’ heeft. Ten eerst spaart een district om grotere projecten te financieren. Zo is er in Borgerhout 500.000 euro voorzien voor de heraanleg van het Laar. Sparen voor een grote aankoop, dat doet toch iedere goede huisvader en –moeder?

Ten tweede zorgt de lange doorlooptijd van ‘projecten openbaar domein’ – voor de heraanleg van een straat moet je minstens twee jaar rekenen – dat budgetten twee, soms drie jaar na elkaar in de begroting moeten worden ingeschreven. Zo verschuift het budget van het ene jaar naar het andere, waardoor het lijkt alsof er een overschot is. De heraanleg van het fietspad aan de Gitschotellei is een eerste keer ingeschreven in 2011 maar wordt pas nu, in 2013, voltooid.

Een derde reden waarom de districten een reserve aanleggen, is dat de stadsdiensten maar een beperkt aantal ‘projecten openbaar domein’ kunnen uittekenen per jaar. De districten hebben een lange waslijst van straten die ze willen aanpakken, maar de capaciteit van de stadsdiensten om projecten uit te tekenen en op te volgen, is te beperkt. Het geld wordt voorzien, maar het project wordt pas het jaar nadien opgestart. Zo ontstaat er een flessenhals.

We begrijpen niet waar het stadsbestuur naartoe wil, en hoe Borgerhout de meerjarenbegroting moet rond krijgen.

Conclusie: het nieuwe stadsbestuur had meer bevoegdheden en meer middelen aan de districten beloofd, maar doet precies het omgekeerde: het pakt het geld af van de districten. Het is nog maar de vraag of het juridisch allemaal klopt. Het gemeentedecreet schrijft immers voor dat de districtsraden steeds vooraf advies moeten uitbrengen over de manier waarop de financiering van de districten moet verlopen. Dat advies is in elk geval nooit gevraagd.

“Wat het Antwerps stadsbestuur doet, is ongehoord.  Het is alsof je als ouder de spaarpot van je kinderen openbreekt en leegmaakt”

Het district Borgerhout dreigt het geld dat het opzij heeft gelegd voor een groot project als het Laar te verliezen. Ga dat maar eens uitleggen aan de bewoners die al jaren uitkijken naar een nieuw plein.

Marij Preneel en Roger Koreman

Marij Preneel (Groen) is districtsvoorzitter van Borgerhout ; Roger Koreman (SP.A) is districtsschepen van onder andere begroting in Borgerhout.

take down
the paywall
steun ons nu!