Gouverneur schorst vreemdelingentaks Menen
Nieuws, België - Dries Pattyn

Gouverneur schorst vreemdelingentaks Menen

De West-Vlaamse provinciegouverneur Carl Decaluwé schorst de vreemdelingentaks in Menen, na een klacht van onder meer de Liga voor Mensenrechten. De retributie zou strijdig zijn met de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor vreemdelingen. Eerder maakte de omstreden Antwerpse vreemdelingenretributie, om diezelfde reden, reeds het voorwerp uit van een schorsing door gouverneur Cathy Berx.

maandag 17 juni 2013 16:19
Spread the love

Het betwiste besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2013 betreffende de zogenaamde vreemdelingentaks in Menen voorzag een forse stijging in de retributie voor de eerste inschrijving van niet EU-burgers van 15 naar 100 euro. Zowel gemeenteraadslid Caroline Garreyn, als de Liga voor Mensenrechten hebben bij de provinciegouverneur klacht ingediend tegen dit besluit.

De gouverneur nam kennis van beide klachten en schorste het besluit van de gemeenteraad. De beslissing steunt op de overweging dat de taks niet in overeenstemming is met de wet van 1968, inzake de retributies op de afgifte van documenten aan vreemdelingen. Deze wet bepaalt dat de retributie die gevraagd wordt bij afgifte, vernieuwen, verlengen of vervangen van een verblijfsvergunning, niet hoger mag zijn dan wat de gemeente aan haar eigen inwoners vraagt voor een identiteitskaart.

Deze schorsing komt er kort na de beslissing van Antwerps gouverneur Cathy Berx om een gelijkaardig besluit van de Antwerpse gemeenteraad over het heffen van een retributie op de eerste inschrijving van nieuwkomers van vreemde origine aan het vreemdelingenloket, te schorsen. Zij steunde deze beslissing eveneens op de strijdigheid met de wet van 1968, alsook op de Europese regelgeving inzake het vrij verkeer en verblijf van Europese burgers.

Indien de interpretatie van de wet van 1968 door de West-Vlaamse provinciegouverneur stand houdt, lijkt – behoudens wetswijziging – de deur definitief gesloten voor alle soortgelijke taksen.

Dries Pattyn

Dries Pattyn is advocaat en bestuurslid van de Liga voor Mensenrechten.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!