Referentieadres voor Antwerpse ‘Syriëstrijders’

zondag 16 juni 2013 14:34
Spread the love

Bart De Wever (N-VA)  baseert zijn nu bijna zes maanden jonge machtspositie op uitsluiting en het zaaien van verdeeldheid tussen de Antwerpenaren. Ook wat Syrië betreft zit hij op dezelfde lijn als Dewinter (VB) die de dramatische toestand daar misbruikt voor een provocerend PR-bezoekje. Beide rechtse extremisten zijn twee handen op één buik en mikken op dezelfde ‘bruine Vlaamse onderbuik’ waar in het vooral in deze stad stinkt.

Bart De Wever gaat de Antwerpse moslimjongeren die actief meevechten in Syrië, ‘ambtelijk schrappen’. Daardoor hebben ze geen officieel adres meer en verliezen ze volgens hem al hun sociale rechten zoals hun recht op een uitkering. De burgemeester wil hen duidelijk maken dat ze niet meer welkom zijn in ‘t Stad die niet van iedereen is.

Syrië is één van de landen in het midden oosten die zich na lange gewapende strijd van het kolonialisme bevrijd hebben. Waar de democratie moeizaam in opbouw is. President Assad vertegenwoordigt een reguliere staat die met geweld aangevallen wordt door rebellen, gesteund, bewapend door het westen. Een verder zetten van een brutale neo-koloniale politiek. Onder meer Rusland en China steunen Assad.

Eigenlijk vechten die jonge Belgische ‘jihadisten’ aan de kant van de door de VS en Israël voortgestuwde opstandelingen. Een militair ingrijpen van het westen aan de kant van deze ‘jihadisten’ is mogelijk en wordt voorbereidt. Obama zal lichte en zware wapens leveren aan een allegaartje van extremisten die sterk beïnvloedt worden door Al-Quaïda en de Taliban. Een regionale oorlog is in de maak. De wapen lobby juicht.

Gaat De Wever ‘onze jongens’ van het Belgische leger ook ‘ambtelijk schrappen’ wanneer ze in het kader van de NATO Syrië gaan ‘bevrijden’ en er misdaden tegen de mensenrechten plegen ? Worden, levend of dood, Antwerpse ‘jihadisten’ die in een soort vreemdelingenlegioen aan de kant van de NATO en westerse staten tegen president Assad vechten, weldra gedecoreerd in plaats van verwijdert uit het bevolkingsregister ?

SCHRAPPEN? MET BEHOUD VAN RECHTEN

De Wever kondigde vorige week aan dat hij er alles aan zou doen om te beletten dat deze ‘jihadisten’ nog in Antwerpen zouden rondlopen. ‘ Het ambtelijk schrappen van deze mensen valt volledig onder mijn bevoegdheid’, zegt hij. ‘Het is een lange procedure die intussen is opgestart. Bij verschillende controles stelden we vast dat ze niet meer in de stad wonen. Door ze te schrappen, hebben ze geen officieel adres meer.’ Moeten de rijke profiteurs die een gans jaar op de Balearen zitten en nooit in Antwerpen te zien zijn, niet dringend geschrapt ?

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) betwijfelt of het ambtelijk schrappen van Antwerpse jongeren die in Syrië strijden wel doeltreffend is. Maar een burgemeester heeft wel die bevoegdheid, beweert ze. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) wil 22 geradicaliseerde moslims die in Syrië zijn gaan strijden van het bevolkingsregister verwijderen.

Ook ex – CD&V gemeenteraadslid van Turkse afkomst en verdacht van symphatie voor de extreem rechtse Grijze Wolven Ergün Top heeft bedenkingen. Hij is advocaat van enkele ‘syriëstrijders. Top : ‘Ze verliezen nauwelijks sociale rechten, zei hij in “Peeters & partners” op Radio 1. ‘Behalve de OCMW-uitkering, behoud je rechten zoals stempelgeld of ziekte uitkering. De meeste jongens hebben ook de Belgische nationaliteit en die behoud je ook gewoon. Ook voor mensen die de Belgische nationaliteit niet hebben, verandert er weinig. Zelfs hun juridische verblijfsstatuut verlies je niet.’ (De Standaard)

POLITIEK MISBRUIK

Het is maar de vraag of dit schrappen uit het bevolkingsregister zo makkelijk kan als de Vlaams-nationalist meent en Milquet aanvaard. Ze behouden zeker in hun rijksregisternummer als landgenoot.

Dus hebben ze recht op een referentieadres in de stad of elders. Hebben ze het recht om de betwistbare ‘straf’ van de schrapping binnen de kortste keren ongedaan te maken door met een vaste woonst een écht adres aan te vragen bij de bevolkingsdienst. En aldus al hun rechten in orde te maken, uitkeringen, stemrecht, mutualiteit, bankrekening,…

De administratieve ambtelijke schrapping is wettelijk gezien geen straf. Ze mag niet misbruikt worden om (politiek) ‘ongewenste elementen’ uit de stad te verdrijven. Wordt dat nu getolereerd dan kan een voor vele Antwerpenaren ‘ongewenst element’ als De Wever opposanten die hem niet aanstaan met deze maatregel vervolgen. Zoals hij nu al door misbruik van de GAS een politieke terreur voert. De Antwerpse burgemeester toont nogmaals zijn extreem rechtse, racistische smoel en zijn ordinair populisme.

Schrapping is een maatregel om een onduidelijke situatie qua woonst recht te zetten en een opstapje naar een normaal leven. Voor daklozen bijvoorbeeld. De overheid is verplicht om bij een schrapping een referentieadres bij het OCMW of een privé persoon toe te kennen. Ook aan die eventueel geschrapte Belgische ‘jihadisten’ die De Wever dakloos wil maken.

AHMED AZZOUZ : ‘VERKIEZINGSPRAAT…’

Vorige week was ik in naam van het Antwerpse Daklozen Aktie Komitee (DAK) ‘te gast’ op de hoofdzetel van het OCMW. Thema : referentieadres. De N-VA walm van OCMW-voorzitster Homans was er te snijden.

Onder meer dit OCMW en het bevolkingsregister zullen wettelijk verplicht zijn eventueel ambtelijk geschrapte ‘jihadisten’ politiek neutraal en zonder commentaar te helpen. Dat dit reeds lang ten koste van velen om willekeurige redenen niet gebeurt is met vele ervaringen te bewijzen.

Het Antwerpse OCMW is niet alleen een belangrijk instituut voor hulpverlening, maar ook een politiek wapen tegen ‘Anderen’ dat ondergeschikt is aan ‘integrale veiligheid’. Onder dit N-VA, CD&V, Open-VLD beleid meer dan ooit. De Wever zet dit ‘wapen’ met een verborgen agenda tegen ‘ongewensten’ in.

Zijn ‘stunt’ om misleide jongeren die in Syrië aanwezig waren of vochten, is zoals Ahmed Azzouz – vroegere compagnon van Dyab Abou Jahjah (AEL) , nu inspecteur Islamonderwijs – in De Standaard zegt : ‘‘… volgens mij verkiezingspraat. Als ze hier worden geschrapt uit het bevolkingsregister, kunnen ze nog altijd naar een andere stad. Ik heb toch nog niet gehoord dat de federale regering hen de toegang tot het land zal ontzeggen. Je kunt iemand die Belg is niet verhinderen om terug te keren naar België. Zelfs als ze in de gevangenis belanden, komt er een dag dat ze weer vrij zullen zijn.’ 

MINDER ‘VET’, GEVAARLIJKER

De hoofddoek…Waar wijst die discussie op ? Azzouz : ‘Dat we nog altijd in een wij/zij-verhaal leven. Dat is de grootste fout die deze samenleving maakt: dat moslims van de tweede, derde en vierde generatie nog altijd worden beschouwd als vreemdelingen. Hoe kun je nu verwachten dat iemand die over één kam wordt geschoren met een asielzoeker die pas is aangekomen, een positieve bijdrage wil leveren aan de maatschappij? Zodra jongeren het gevoel krijgen dat ze aanvaard worden als Vlamingen, zal dat een positief effect hebben. En zullen ze minder vatbaar zijn voor radicale boodschappen’.

Burgemeester Bart De Wever put populistische voordelen uit dat door hem versterkte wij/zij-verhaal, hij zaait bewust tweedracht. Hij gebruikt door een verwerpelijke ideologie beïnvloede jongeren die in Syrië gevaar lopen en sneuvelen om zijn Vlaams-nationalistische kas te spekken. Het gaat ‘maar’ om ‘vreemden’, niet om heilig ‘Vlaams bloed’.

N-VA is Vlaams Blok/Vlaams Belang ‘light’. Minder ‘vet’, gevaarlijker voor een verdraagzame samenleving, de gezondheid van de democratie, de werkelijke belangen van de Antwerpenaren. Zolang figuren als De Wever hier ‘rondlopen’ is deze stad in gevaar, is Vlaanderen en België bedreigt.

Lees : ‘Totale uitsluiting – Ambtelijk geschrapt’

https://www.dewereldmorgen.be/blogs/koen-calliauw/2013/06/09/totale-uitsluiting-ambtelijk-geschrapt

take down
the paywall
steun ons nu!