ontwikkelingssamewerking
Nieuws, België -

Meer dan een vijfde van budget ontwikkelingssamenwerking geschrapt

Vorig jaar nam het Belgische budget ontwikkelingssamenwerking een diepe duik. In totaal werd 420 miljoen euro geschrapt. Het budget strandde op 0,47 procent van het BNI, ver onder de lang beloofde 0,7-norm. De echte hulp – zonder bijvoorbeeld de schuldkwijtschelding – zakte tot 0,38 procent. “De crisis kan niet telkens als excuus ingeroepen worden om onze engagementen tegenover het zuiden te breken,” zegt Bogdan Vanden Berghe van 11.11.11.

woensdag 12 juni 2013 10:56
Spread the love

In verschillende etappes ging er in 2012 420 miljoen af van het budget ontwikkelingssamenwerking. Bij elke besparingsronde bleek ontwikkelingssamenwerking een makkelijk slachtoffer.

Ook dit jaar wordt er verder bespaard. Voorlopig is er al 125 miljoen euro geschrapt. Dat is in totaal over twee jaar meer dan een vijfde van het budget.

Als je naar de ‘echte hulp’ kijkt, blijft er zelfs maar 0,38 procent over. Van de Oeso mogen uitgaven als kwijtschelding van commerciële schulden en de opvang van vluchtelingen in België wel worden meegeteld, maar 11.11.11 beschouwt dat niet als echte ontwikkelingssamenwerking. 

België zakte naar de negende plaats binnen de Oeso en moet zelfs een zwaar getroffen land als Ierland laten voorgaan.

“Met deze cijfers vragen we ons af hoe de Belgische regering zich aan haar beloften om de 0,7 procent te halen, zal houden”, zegt Bogdan Vanden Berghe, algemeen directeur van 11.11.11.

De besparingen komen er op een moment dat de crisis ook in de armste landen de noden doet stijgen. De besparingen hebben concrete gevolgen op het terrein, zegt 11.11.11. Geplande projecten kunnen niet doorgaan, noodhulporganisaties als Oxfam en Het Rode Kruis voelden de besparingen. Noodhulp aan Syrische vluchtelingen bleek eind 2012 niet belangrijk genoeg voor de Belgische regering.

Volgens 11.11.11 vertoont de Belgische ontwikkelingssamenwerking enkele structurele gebreken die haar telkens een makkelijk doelwit maken van besparingen.

“Er passeerden de voorbije zes jaar zes verschillende ministers op het departement Ontwikkelingssamenwerking. Daardoor ontbreekt een angetermijnvisie”, zegt Bogdan Vanden Berghe.

Er werd ook te weinig geanticipeerd op de groei van het budget. Daardoor heeft ontwikkelingssamenwerking moeite met de besteding van de budgetten. Als dan blijkt dat budgetten niet tijdig besteed werden, is het makkelijk om ze meteen te schrappen.

Er is ook koudwatervrees bij de administratie. “De administratie durft onvoldoende risico’s te nemen”, zegt 11.11.11.

“Er wordt ook veel gecontroleerd en soms zelfs dubbel werk gedaan. Maar die controle gebeurt vooral in Brussel, te weinig in de landen zelf. En de controle gebeurt vooral vooraf en te weinig achteraf”, zegt Bogdan Vanden Berghe. 11.11.11 stelt voor om onafhankelijke actoren in het zuiden zelf te ondersteunen in die waakhondfunctie.

11.11.11 pleit ook voor een overbruggingsfonds zodat geld kan overgeheveld worden tussen begrotingsjaren.

Het is onzeker dat ontwikkelingssamenwerking bij de volgende besparingsronde gespaard zal worden. Bogdan Vanden Berghe: “Nochtans is verder besparen geen optie. Ontwikkelingssamenwerking heeft echt zijn bijdrage gedaan. Het gaat al om een klein bedrag dat we uitgeven aan solidariteit met de armsten en zwaksten. Als je de fortuinen in de belastingparadijzen ziet, weet je dat niet iedereen evenveel bijgedragen heeft.”

Op de klimaattop van Kopenhagen beloofde ons land om bij te dragen aan een klimaatfonds. Dat zou de landen in het zuiden moeten helpen zich voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. “Nu wordt dat onder de 0,7 procent geschoven, maar dat is tegen de geest van het akkoord. Die hulp moet additioneel zijn”, zegt Bogdan Vanden Berghe.

take down
the paywall
steun ons nu!