Gedaan met de onzin?

woensdag 12 juni 2013 19:52
Spread the love

In een interview met De Tijd en L’Echo verklaarde kardinaal Godfried Danneels. “Ik vind het een positieve evolutie dat staten vrij zijn het burgerlijk huwelijk voor homo’s open te stellen als ze dat willen”. Wat is er aan de hand?

Volgens Jeroen Moens, woordvoerder van het aartsbisdom, heeft ook aartsbisschop  Léonard geen enkel bezwaar tegen de wettelijke verbintenis tussen homo’s. “Maar hij wil het geen huwelijk noemen”, laat hij weten. Wat gevoelig ligt, is de term. Voor de kerk is het huwelijk namelijk enkel en alleen bedoeld voor een man en een vrouw, en niet voor twee mensen van hetzelfde geslacht. “Laat ons zeggen dat Monseigneur Léonard een homoverbintenis onderschrijft”, aldus Moens, zo lezen we in een bericht van persagentschap Belga.

Weinig reactie

Je zou denken: dat gaat voor een regen aan commentaren zorgen vanuit de LHBT-beweging. Maar dat viel tegen. Koepelorganisatie çavaria bleef muisstil en Jean Marie De Meester, die aartsbisschop Léonard juridisch het vuur aan de schenen legde omwille van zijn homofobe uitspraken vond het zelfs niet nodig om het artikel te delen op zijn facebookpagina. Zijn de strijders moegestreden? Of vinden ze het de moeite niet?

Zizo Online bracht het nieuws met dit commentaar: “De impact van Danneels’ uitspraken zijn moeilijk in te schatten, evenals of ze op veel bijval in Rome kunnen rekenen. Danneels liep ook in het verleden al enkele jaren vooruit. Maar het creëert toch een voorzichtige opening. De kerk wereldwijd is wel degelijk gekant tegen een burgerhuwelijk van mensen van hetzelfde geslacht. Of staat er toch langzaam maar zeker een kentering aan te komen? Zo liet aartsbisschop Piero Marini, door Benedictus XVIweggepromoveerd, zich onlangs ontvallen dat ‘het tijd is om relaties tussen personen van hetzelfde geslacht te erkennen omdat veel stellen er onder lijden dat hun burgerrechten niet worden erkend.” Je kan daar nog aan toevoegen dat ook debisschoppenconferentie intussen een heel andere toon aanslaat dan we van Léonard gewend waren.

Een stroomversnelling? Of een storm in een glas wijwater? De recentste homofobe uitspraak van Léonard dateert van eind maart 2013. Toen  verkondigde hij in Le Soir dat homoseksuelen beter voor het celibaat en seksuele onthouding kiezen. Toen luidde het nog dat christenen moeten kiezen tussen een heteroseksuele relatie of celibatair leven. Vanwaar komt die plotse draai? Vermits ik niet in de goddelijke voorzienigheid of de Heilig Geest geloof zet ik een aantal mogelijke factoren op een rijtje.

Overal Strijd

Je zal maar tot paus verkozen worden en uit een van de landen komen waar het huwelijk in 2010  is opengesteld voor koppels van hetzelfde geslacht.  Dat overkwam deArgentijnse aartsbisschop Jorge Mario Bergoglio, momenteel verblijvend in Romeals Paus Franciscus. Hij had zich in zijn vaderland met hand en tand tegen die openstelling verzet met uitspraken als“Laten we niet naïef zijn, dit is niet slechts een politieke strijd, het is een poging Gods plan te vernietigen. Het is niet slechts een wet (een eenvoudig instrument), maar een poging van de vader van de leugen, die tracht de kinderen van God te verwarren en misleiden.”   Benieuwd of de uitspraak van zijn kardinaal Danneels hem zullen inspireren om hierop terug te komen.

Naar Frankrijk

In Frankrijk, één van de buurlanden van zowel België als Italië was de strijd voor de openstelling van het huwelijk volop aan het woeden toen Franciscus in maart 2013 verkozen werd. Een monsterverbond van katholieke gezagsdragers, extreem-rechtse groepjes, het Front National en de UMP van Sarkozymobiliseerde honderdduizenden mensen tegen het wetsvoorstel van de Franse regering. Een alerte LHBT-beweging liet zich echter niet doen en reageerde. Ik was mee met een van de solidariteitsdelegaties (foto) vanuit België en ik kan je verzekeren dat het geen tamme bedoening was.

Paris_44749_10200391273932348_.jpg

Homofobie blijft een rechts fenomeen

Clément Méric_0001.jpg

Extreem-rechts liet zich in deze beweging opmerken op een manier die we hier al een tijdje niet meer kennen met als trieste orgelpunt de moord op de 19-jarigeClément Méric(antifascistisch activist en homo, hier rechts op de foto tijdens een manifestatie tegen homofobie) door een bende skinheads op 5 juni. Toen was de opening van het huwelijk reeds gestemd. De tegenbeweging bestaat dus uit méér dan homofobie. 

David Paternotte maakte voor zijn doctoraat in de politieke wetenschappen een thesis over de openstelling van het burgerlijk huwelijk. In een interview met het PVDA-weekblad Solidair zegt hij:  “Sommige rechtse krachten hebben de kwestie duidelijk politiek gerecupereerd, zowel bij de UMP als bij extreem rechts, om hun troepen te mobiliseren. Voor de UMP is het een gouden kans om de rangen te sluiten, nu ze intern overhoop liggen over de opvolging van Sarkozy. Ze hebben zich daarop gestort om het ongenoegen te richten tegen de regering die dat dossier de eerste maanden slecht heeft aangepakt.”Alice Vande Voorde van Comac merkte op: “Men mag zich terecht afvragen wie er belang bij had dit debat zo lang te rekken. Er bestond immers geen twijfel over dat de volledige (overwegend linkse) regering deze wet wou doorvoeren.  Het getalm en het geschipper tussen steun aan het project en het in vraag stellen ervan was prominent aanwezig.  Was dit de bedoeling, zodat men het gebrek aan resultaten in andere dossiers en het gebrek aan ruggegraat van de regering kon verbergen?”
 

ILGA_map_2013_A4.jpg

De vlek wordt groter

Getalm of niet, de wet is er door in Frankrijk.  Eerder werd dat gerealiseerd in  Nederland, Spanje, België, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Portugal, IJsland, Uruguay, Argentinië, Canada en Zuid-Afrika. Mensen met hetzelfde geslacht mogen in bepaalde staten in de VS trouwen. Ook inMexico-Stad, het Mexicaanse Quintana Roo en hetBraziliaanse Alaqoas is het homohuwelijk geen probleem. Die landen vormen intussen al een flinke vlek op de wereldkaartondanks de schrijnende en mensonterende toestanden in zeer veel landen waar LHBT-rechten nog niet gerealiseerd zijn.

Verzet in België

Jean Marie De Meester_598440_1.jpg

In België reageerde de LHBT-beweging nogal flauwtjes op de homofobie van de kerk. Maar er was wèl de poster ‘Onzin is besmettelijk’ van çavaria (in beide landstalen!) en de juridische stappen van advocaat Jean Marie De Meester van wie ik intussen volgende reactie kreeg: “De uitspraken van Leonard en Danneels kwamen natuurlijk volledig toevallig twee dagen nadat mijn klacht tegen hen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Antwerpen werd behandeld

.Leonard_Sticker_Mikpunt001.png 

Er werd door mij een prejudiciële vraag gesteld aangaande de toepassing van de non-discriminatiewet van 2007. De uitspraak wordt eind deze maand behandeld. Hoedanook verwelkom ik de gewijzigde standpunten van beiden. Ze tonen aan dat maatschappelijke en mogelijk gerechtelijke druk toch kunnen werken om religies te bewegen om hun standpunten over bijvoorbeeld homoseksualiteit en homohuwelijk bij te stellen. Indien Leonard zijn uitspraak herroept over het abnormaal zijn van holebi’s ben ik bereid mijn klacht in te trekken. Iedereen heeft namelijk recht op een tweede kans voor zover hij of zij inziet dat hij of zij fout was en tot inkeer komt.”  Jean Marie werd bij zijn actie ondersteund door meer dan honderd vrijwillig(st)ers van Immanent die met stickers en ballonnen voor de nodige animatie zorgden.  Ik heb naar in totaal 115 mensen en organisaties stickers en/of ballonnen verstuurd. 

Zijn we tevreden?

Vandaag Pionier_Jan Beddeleem0001.jpg

We beginnen de resultaten te zien van al die strijd.  Jean Marie merkte al op dat er nog wel een en ander moet goedgemaakt worden. De uitspraken van Léonard over homo’s en mensen met hiv (de beruchte immanente gerechtigheid)  zijn nog niet vergeten. Voor vele gelovigen mag het wel iets méér zijn. Jan Beddeleem, activist bij WISH, de organisatie die vele contacten heeft met katholieken en moslims uit Afrika, doet opmerken: 

dat ze moeten spreken over het sacrament van het huwelijk in plaats van de civiele maatschappij de levieten te lezen dat ze ‘een nieuw woord’ moeten gebruiken.  De droom van Léonard over een kleine kerk met strikte geloofsvoorschriften waarin voor homokoppels geen mogelijkheid is om hun relatie bevestigd te zien is legitiem in een land als België. Daar vormen de  katholieke gelovigen een kleine minderheid als je ze telt  op basis van het naleven van de strikte geloofsvoorschriften.” Jan ziet een groot verschil met andere delen van de wereld: “Maar Europa is al lang niet meer het zwaartepunt als het over de levende kerk gaat, Léonard en Danneels hebben een morele verantwoordelijkheid om juist daar openheid voor homokoppels en voor seksuele diversiteit te promoten, maar daar staan ze ver af.” En dat is gevaarlijk, besluit Jan Beddeleem:“Terugplooien op concepten die enkel moreel verantwoord zijn in een gesloten minderheidskerk getuigt niet van een lange termijn visie. In vele landen is er buiten de geloofsgemeenschap geen veilige plek voor wie zijn seksuele geaardheid openlijk wil beleven conform zijn gevoelens, er wacht de meerderheid enkel marginalisering.”

Tshepo Cameron Modisane & Thoba Calvin Sithol,aged 27, married 2013 in KwaZulu-Natal.jpg

In Afrika speelt de acceptatie door de gelovige gemeenschap nog een zeer belangrijke rol. Dat bleek nog op 7 april toen in het Zuid-Afrikaanse dorp KwaDukuza een zeer speciale plechtigheid plaats vond: het eerste huwelijk tussen twee mannen (Tshepo Modisane enThoba Sithole) volgens de traditionele Afrikaanse Zulutraditie.

Çavaria: grote stap vooruit 

cavaria,leonard,huwelijk,afrika

Koepelorganisatie çavaria is vooral tevreden. Woordvoerder Yves Aerts:  “Çavaria is vanzelfsprekend verheugd over het nieuwe standpunt van Danneels en Léonard. Vooral voor katholiek-gelovige holebi’s betekent dit een grote stap vooruit. Dat de katholieke Kerk dit geen ‘huwelijk’ wil noemen is haar zaak. Voor çavaria geldt er een scheiding van kerk en staat, en dus heeft de visie van deze kerkelijke verantwoordelijken haar rechten in het maatschappelijk debat, maar hebben we evenzeer het recht er een andere visie op na te houden.”

Debat gaat verder

Het zal nog veel tijd en boterhammen vergen eer we zover zijn. Het feit dat de katholieke kerk het ‘fenomeen‘ homoseksualiteit buiten de eigen religieuze sfeer wil houden is geen goede zaak voor heel wat holebi’s en transgenders die proberen hun geloof en hun seksualiteit te verzoenen en al dan niet vrijwillig in hun geloofsgemeenschap blijven.  Dat gaat zowel over christenenin Afrika als moslims in Europa en de Arabische wereld.  Toonaangevende figuren in de katholieke en de moslimwereld (zie het uitstekende artikel van Mehdi Hasan, die bevestigt dat homofobie in zijn gemeenschap hardnekkig is) het onderwerp snijden het onderwerp aan en dat is een goede zaak voor het debat, zowel in de religieuze gemeenschappen als in de LHBT-beweging.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!