Sibel Edmonds

“NAVO-vliegtuigen verscheepten regelmatig heroïne van Afghanistan naar België”

Dit beweert FBI-klokkenluider Sibel Edmonds, door de gerenommeerde American Civil Liberties Union (ACLU) omschreven als "de persoon die het meest de mond werd gesnoerd in de geschiedenis van de Verenigde Staten". Volgens haar is België een essentiële schakel in operatie-Gladio B: de steun aan terroristische en criminele netwerken in Centraal-Azië.

zaterdag 8 juni 2013 19:37
Spread the love

 

Wie is Sibel Edmonds?

Klokkenluider Sibel Edmonds heeft explosieve informatie onthuld over de steun die de Amerikaanse overheid geeft aan internationale terroristische netwerken en de georganiseerde misdaad. De regering heeft de beschuldigingen ontkend maar toch buitengewoon veel moeite gedaan om haar het zwijgen op te leggen. Velen hebben haar beschuldigingen afgedaan als fantasieën. Haar naam zou hier even bekend moeten zijn als die van Julian Assange.

Een aantal van haar meest ernstige beschuldigingen werden geverifieerd door twee journalisten van de Britse krant Sunday Times, die beweren dat haar onthullingen bevestigd werden door hoge ambtenaren van het Pentagon en MI6 (Britse inlichtingendienst) in een vierdelige serie die moest worden gepubliceerd in 2008.

The Sunday Times-journalisten beschreven hoe de serie op onverklaarbare wijze werd gesupprimeerd onder druk van niet bekendgemaakte ‘belangengroepen’ die, zo suggereren ze, “geassocieerd waren met het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken”.

In haar recent boek Classified Woman: The Sibel Edmonds Story, beschrijft Edmonds, een voormalig vertaalster voor het FBI, hoe het Pentagon, de CIA en het ministerie van Buitenlandse Zaken intieme banden hebben onderhouden met al-Qaeda-militanten tot minstens in 2001. Haar memoires, vorig jaar gepubliceerd, beschuldigen hoge regeringsfunctionarissen van nalatigheid, corruptie en samenwerking met al-Qaeda op het vlak van illegale wapensmokkel en drugshandel in Centraal-Azië.

In interviews begin maart met de bekende schrijver en onderzoeksjournalist Nafeez Mosaddeq Ahmed, columnist van onder andere The Guardian, zegt Edmonds dat Ayman al-Zawahiri, huidige hoofd van al-Qaeda en voormalig adjunct van Osama bin Laden, tussen 1997 en 2001 regelmatig bijeenkomsten had op de Amerikaanse ambassade in Bakoe, Azerbeidzjan, met ambtenaren van het Amerikaanse leger en inlichtingendiensten, als onderdeel van een operatie die ‘Gladio B’ genoemd werd.

Al-Zawahiri, aldus Edmonds, en verschillende leden van de familie Bin Laden en andere moedjahedien, werden met NAVO-vliegtuigen naar verschillende delen van Centraal-Azië en de Balkan gevlogen om daar te kunnen deelnemen aan door het Pentagon gesteunde destabilisatie-operaties.

Schieten op de boodschapper

Edmonds studeerde strafrecht en psychologie aan de George Washington en George Mason-universiteit. Twee weken na de terreuraanslagen op 9/11, leverde de kennis van het Turks, Farsi en Azerbeidzjaans haar een FBI-contract op in het Washington DC kantoor. Ze werd belast met het vertalen van zeer geheime inlichtingen over operaties tegen terreurverdachten in en buiten de VS.

“Edmonds kreeg bewijzen onder ogen dat het Amerikaanse leger en de inlichtingendiensten samenwerkten met islamistische militanten gelieerd aan al-Qaeda en dat ambtenaren van het FBI die bewijzen toedekten”

In de loop van haar opdracht kreeg Edmonds bewijzen onder ogen dat het Amerikaanse leger en de inlichtingendiensten samenwerkten met islamistische militanten gelieerd aan al-Qaeda en dat ambtenaren van het FBI die bewijzen toedekten. Toen Edmonds daarover ging klagen bij haar superieuren, werd haar familie bedreigd en werd ze ontslagen.

Haar beschuldigingen van spionage tegen haar FBI-collega’s werden uiteindelijk onderzocht door het Justice Department’s Office of the Inspector General, die weinig details vrijgaf in zijn 2005 rapport wegens “classified information”, maar uitte toch scherpe kritiek op het FBI, omdat die de beschuldigingen niet deftig had onderzocht.

Experts van andere inlichtingendiensten geloven dat Edmonds gestuit was op een criminele samenzwering in het hart van het Amerikaanse rechtssysteem.

Vijf jaar geleden verklaarde Edmonds aan de Sunday Times dat een ongeïdentificeerde senior state department official op de loonlijst stond van Turkse agenten in Washington, en de VS inlichtingendiensten nucleaire en militaire geheimen doorspeelde.

Edmonds sprak ook over een parallelle organisatie in Israël, met kantoren in Washington, die met de Turken samenwerkte in de illegale wapenverkoop en de overdracht van nucleaire technologie aan de hoogste bieder.

Al-Qaeda: vijand of vriend?

Hoewel algemeen wordt erkend dat de CIA Bin Ladens netwerken in Afghanistan creëerde en sponsorde tijdens de Koude Oorlog, beweren Amerikaanse regeringsfunctionarissen dat deze banden werden verbroken nadat de Sovjet-Unie instortte in 1989.

Maar volgens Edmonds is dit verhaal onjuist. “Niet alleen Bin Laden, maar verschillende ‘Bin Ladens’ werden door de Amerikaanse inlichtingendienst nog in de late jaren 1990 tot en met 2001 naar Azië heen en weer gevlogen”, vertelt ze, “met inbegrip van Ayman al-Zawahiri”.

“In de late jaren 1990 tot 9/11, hadden al-Zawahiri en andere moedjahedien regelmatig ontmoetingen met hooggeplaatste Amerikaanse functionarissen in de Amerikaanse ambassade in Bakoe om daar de Balkan-operaties van het Pentagon met de moedjahedien te organiseren,” zegt Edmonds. “We hadden steun voor onze operaties in de Balkan uit Pakistan en Saoedi-Arabië, maar de VS overzag en leidde hen.”

Gladio B: terreur creëren

Edmonds vertelt dat de Pentagon-operaties met de islamisten een ‘uitbreiding’ waren van het originele ‘Gladio’-programma dat deel uitmaakte van een Europese-NAVO geheime operatie die al in de jaren 1940 begon. Een officiële Italiaanse parlementaire onderzoekscommissie bevestigde dat de Britse MI6 en de CIA een netwerk van geheime paramilitaire legers, bemand door fascistische elementen en nazi-collaborateurs, hadden opgezet. Die geheime legers voerden terreuraanslagen uit in West-Europa, waarvan dan communisten beschuldigd werden. De Italiaanse militaire inlichtingendienst noemde dit de ‘strategie van de spanning’.

“Je moest burgers, mensen, vrouwen, kinderen, onschuldige mensen, onbekende mensen, niet betrokken in enige politieke activiteit, terroriseren”, aldus Gladio-agent Vincenzo Vinciguerra tijdens zijn proces in 1984. “De reden was heel simpel. We moesten deze mensen dwingen … zich te wenden tot de staat om meer veiligheid te eisen.”

Operatie Gladio is wel bekend en goed gedocumenteerd. Edmonds betoogt dat dezelfde strategie in de jaren 1990 door het Pentagon nieuw leven werd ingeblazen in een nieuw gebied, namelijk Azië. “In plaats van neonazi’s, gebruikte het Pentagon moedjahedien die onder leiding stonden van verschillende Bin Ladens, evenals al-Zawahiri”

De laatst bekende Gladio-bijeenkomst vond plaats in het Allied Clandestine Comittee van de NAVO (ACC) in Brussel in 1990. Terwijl Italië de centrale locatie was voor de voormalige Europese activiteiten, zegt Edmonds dat Turkije en Azerbeidzjan de belangrijkste kanalen waren voor een compleet nieuwe, andere set van activiteiten in Azië, met veteranen van de anti-Sovjet-campagne in Afghanistan, de zogenaamde ‘Afghaanse Arabieren’ die waren opgeleid door al-Qaeda.

Deze nieuwe Pentagon-geleide operaties kregen codenaam ‘Gladio B’

Youssef Bodansky, voormalig directeur van de Congressional Task Force on Terrorism and Unconventional Warfare, haalde Amerikaanse inlichtingenbronnen aan in een artikel voor Defense and Foreign Affairs: Strategic Policy, en bevestigde dat er “gesprekken waren tussen de Egyptische terroristische leider dr Ayman al-Zawahiri en een Arabisch-Amerikaanse gezant, die zowel namens de CIA als de Amerikaanse regering optrad. Hij verwees naar een ‘aanbod’ aan al-Zawahiri in november 1997, in opdracht van de Amerikaanse inlichtingendiensten, die aan zijn islamisten de vrije hand zouden verlenen in Egypte, als ze steun zouden geven aan de Amerikaanse troepen in de Balkan.

In 1998 leidde Al Zawahiri’s broer Muhammed een elite-eenheid van het Kosovo Bevrijdingsleger tegen Serviërs tijdens het conflict in Kosovo en had naar verluidt direct contact met de NAVO-leiding.

België draaischijf in heroïnesmokkel?

Sibel Edmonds: “Hoewel de FBI routinematig en nauwlettend toezicht hield op de communicatie van de diplomatieke kanalen van alle landen, waren vier landen vrijgesteld van dit protocol : het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Azerbeidzjan en België, de zetel van de NAVO. Geen enkel ander land was vrijgesteld, ook niet goede bondgenoten zoals Israël of Saoedi-Arabië. Dit komt omdat deze vier landen volledig geïntegreerd waren in de zogenaamde Pentagon-geleide Gladio B-operaties.”

Edmonds wil niet speculeren over de doelstellingen van deze ‘Gladio B’-operaties, maar oppert de volgende mogelijkheden: 1) het consolideren van de Amerikaanse macht in de voormalige Sovjet-invloedssfeer om eerder onaangeboorde strategische energiebronnen en minerale reserves voor de Amerikaanse en Europese bedrijven te vrijwaren, en 2) het terugdringen van de Russische en Chinese macht en 3) de uitbreiding van de lucratieve criminele activiteiten, met name illegale wapenhandel en drugshandel.

“Volgens Sibel Edmonds is het geen toeval dat de opiumhandel snel gegroeid is onder de voogdij van de NAVO in Afghanistan”

Terrorisme-expert Loretta Napoleoni schat de totale waarde van deze criminele economie op ongeveer 1,5 biljoen dollar per jaar, waarvan het grootste deel “terechtkomt in westerse economieën – de VS en Europa – waar het wordt gerecycleerd als een essentieel element van de cashflow van deze economieën.”

“Het is geen toeval dat de opiumhandel snel gegroeid is onder de voogdij van de NAVO in Afghanistan”, zegt Edmonds: “Ik weet heel zeker dat NAVO-vliegtuigen routinematig heroïne verscheepten naar België, waar het goedje vervolgens zijn weg vond naar Europa en naar het Verenigd Koninkrijk. Zo ook werd heroïne verscheept naar distributiecentra in Chicago en New Jersey. FBI contraspionage en DEA (Drug Enforcement Agency) operaties hadden bewijzen gevonden van deze drugshandel bij hun toezicht op een brede waaier van personen, waaronder hoge functionarissen in het Pentagon, CIA en het State Department.”

Censuur

“We interviewden een aantal actieve ambtenaren van het Pentagon die het bestaan bevestigden ??van de Amerikaanse sponsoring van moedjahedien-netwerken in Centraal-Azië vanaf de jaren 1990 tot 2001,” aldus een Sunday Times-bron.

“Die moedjahedien-netwerken waren verweven met een hele reeks van criminele ondernemingen, met inbegrip van drugs en wapens. Het Pentagon bevestigde Edmonds’ beschuldigingen tegen specifieke VS-functionarissen, en ik interviewde ook een MI6-officier die bevestigde dat de VS de operaties van de moedjahedien in die periode sponsorde.”

Edmonds beschrijft hoe, dankzij de inspanningen van de Amerikaanse regering om haar tot zwijgen te brengen, ze geen andere optie had dan haar verhaal neer te schrijven. Dit resulteerde in een boek, Classified Woman: The Sibel Edmonds Story, dat moest worden voorgelegd aan een FBI-panel voor beoordeling. Volgens de geldende wetgeving moest het FBI binnen 30 dagen een ??beslissing nemen over wat er zou mogen worden onthuld of wat geredigeerd zou moeten worden.

In plaats daarvan ontving Edmonds’ advocaat ongeveer een jaar later een brief van de FBI om haar te informeren dat het agentschap nog steeds bezig was met de revisie van het boek, en legde haar een publicatieverbod op.

In de brief stond te lezen: “De zaken waarover Edmonds schrijft kunnen ‘classified information’ bevatten. Goedkeuring voor publicatie van het manuscript door de FBI kan slechts worden gegeven nadat alle wijzigingen door de FBI zijn aangebracht. Tot dan krijgt mevrouw Edmonds geen toestemming om haar manuscript te laten lezen aan redacties, literaire agenten, uitgevers, recensenten. Het blijft mevrouw Edmonds verboden om het manuscript openbaar te maken of te publiceren.”

Sibel Edmonds heeft het boek vorig jaar dan maar in eigen beheer uitgegeven. Geen enkele uitgever wou het risico van publicatie op zich nemen.

Besluit

Het verhaal over de steun aan al-Qaeda is natuurlijk niet nieuw. Ook in Libië en nu in Syrië zijn er steeds meer aanwijzingen dat al-Qaeda-strijders bewapend worden en ingezet door westerse mogendheden en hun vazalstaten in het Midden-Oosten.

De beschuldigingen aan het adres van België zijn bijzonder zorgwekkend en ernstig genoeg om te worden onderzocht. Welke onderzoeksjournalist en/of parlementariër is bereid om zijn/haar tanden te zetten in de eventuele betrokkenheid van België bij heroïnesmokkel en operatie-Gladio B?

Of zullen we onze kop in het zand steken terwijl boven onze hoofden misschien een criminele politiek wordt bedreven die het daglicht niet mag zien? Classified information?

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!