Schakels naar werk in het Brussels gewest
Interview, Brussel, Lokaal, Werkgelegenheid, Jongerenwerkloosheid, Opleidingsbeurs -

Schakels naar werk in het Brussels gewest

BRUSSEL – Donderdag 6 juni 2013 vindt voor de vijfde keer de Opleidingsbeurs van Brusselse opleidingsinitiatieven plaats. In de Ancienne Belgique (AB) kunnen werkzoekenden terecht met al hun vragen over opleiding en werk. DeWereldMorgen.be sprak met Marlies Luts en Karlien Winnelinckx, beiden werkzaam bij Tracé Brussel, organisator van deze beurs.

maandag 3 juni 2013 19:28
Spread the love

Wat doet Tracé Brussel?

Karlien Winnelinckx (KW): “Tracé Brussel wil Brusselaars aan een job, een gepast traject naar werk of een beroepsopleiding helpen. We werken hiervoor samen met verschillende Nederlandstalige begeleidingsdiensten, opleidingspartners en werkervaringsprojecten. En ondersteunen die organisaties daar ook in!”

Marlies Luts (ML): “Daarnaast runnen wij, samen met VDAB en Actiris, drie Werkwinkels: in Schaarbeek, in Anderlecht en in Brussel-stad. Consulenten begeleiden werkzoekenden op maat. Werkgevers kunnen er ook terecht om er een geschikte kandidaat te vinden.”

KW: “Het feit dat we op een kruispunt zitten met de verschillende politieke bevoegdheden, gemeenschappen en gewesten maakt het zoeken naar werk en het organiseren van opleidingen tegelijk boeiend, maar soms wel complex. Prioritaire aandacht gaat uit naar werk zoeken voor de Brusselse werkzoekende in het Brussels gewest of in de Rand.”

Tracé Brussel overkoepelt de Nederlandstalige initiatieven in Brussel. Is er een evenknie aan Franstalige zijde?

KW: “Tracé Brussel promoot opleidingen, zoekt uit welke nieuwe opleidingen mogelijk en gewenst zijn in het kader van wijkcontracten, probeert partners te ondersteunen, en zet naast opleidingen ook in op socio-professionele inschakeling.”

“De realisaties op het terrein gebeuren in samenspraak met lokale partners. Daarnaast zijn er uiteraard de hoofdspelers Actiris (Brusselse inschakeling en arbeidsbemiddeling) en VDAB (Vlaamse beroepsopleiding) die hun institutionele opdrachten uitvoeren in het Brusselse gewest.”

“Aan Franstalige zijde wordt beroepsopleiding georganiseerd door Bruxelles Formation, in samenwerking met tal van Franstalige partners en NGO’s. Daarnaast zijn er nog de 9 missions locales die op gemeentelijk vlak talloze inschakelingsinitiatieven op zich nemen. Nieuw zijn ook de jobhuizen/maisons de l’emploi aangestuurd vanuit lokaal en regionaal beleid.”

Tracé Brussel richt zich dus veeleer naar Nederlandstaligen?

KW: “We onthalen inderdaad Nederlandstalige Brusselaars, maar ook ruimer, alle Brusselaars met interesse om Nederlands te leren of die reeds Nederlands aan het leren zijn. Vaak komen deze mensen via Basiseducatie Brusseleer of via de Centra Volwassenenonderwijs (CVO). Uiteraard vinden ook via het Onthaalbureau bon tal van inburgeraars hun weg naar de Werkwinkel.”

Projecten die Tracé Brussel samen met partners uitwerken. Geef daar eens een concreet voorbeeld van?

ML: “Een concreet project is het uitvoeren van extra beroepsopleidingen en bijscholingsmodules die worden georganiseerd met extra middelen in het Brusselse gewest. Deze extra financiële middelen komen van de Vlaamse overheid via VDAB bij Tracé Brussel terecht.”

“Brusselse partners zoals INTEC Brussel, Groep INTRO en JES bieden opleidingen in de sectoren Horeca, zorg, informatica en bouw. Een ander project wordt gerealiseerd met New Deal-middelen van het gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Met deze middelen wordt naast opleidingen in diverse sectoren ook de leertijd van Syntra Brussel verder uitgebouwd.”

KW: “Vergeten we ook niet het project ‘Jump naar Werk’ dat focust op het informeren van schoolgaande jongeren in de overstap naar de arbeidsmarkt.”

De opleidingsbeurs: wat is de bedoeling?

ML: “De bedoeling is werkzoekenden kennis te laten maken met het aanbod aan Nederlandstalige Brusselse opleidingsorganisaties, werkgelegenheidsinitiatieven en begeleidingsdiensten. Via de opvolging van geïnteresseerde bezoekers door onze partners wil de Opleidingsbeurs een startmoment zijn voor de werkzoekende om een actieve stap te zetten naar de arbeidsmarkt en competenties te ontwikkelen.”

KW: “Met deze beurs willen we voor de Brusselse werkzoekende het Nederlandstalig aanbod op één plek samenbrengen. Uiteraard vertrekken we vanuit de vraag van de werkzoekende. Vandaar ook een warm onthaal met de nodige begeleiding en het duidelijk naar voren brengen van het grote aantal organisaties. Dat is erg belangrijk. Meer dan ooit wordt ingezet op een persoonlijk onthaal van bezoekers, vandaar ook 1.400 tevreden bezoekers vorig jaar.”

Hoe proberen jullie de Brusselse werkzoekende te bereiken?

ML: “Naast de beurs brengen we ook via een website de Nederlandstalige partners in inschakeling, begeleiding en opleiding onder de aandacht. Surf binnenkort maar eens naar de website www.schakelsnaarwerk.be!”

take down
the paywall
steun ons nu!