Toekomst ACW-professionelen?

Toekomst ACW-professionelen?

zaterdag 1 juni 2013 21:15
Spread the love

De “herbronning “ en de reorganisatie van de BEWEGING doet me als KWB’er, ACV’er en plaatselijk ACW-voorzitter volgende bedenking maken:

De Dexia-dividenden zijn opgedroogd m.a.w. de inkomsten waarmee de professionele ondersteuning van lokale afdelingen gebeurde zijn minimalistisch geworden.

De “Beweging” zal keuzes moeten maken. Voor welke activiteiten zullen we onze professionele medewerkers inzetten en voor welke niet meer.

Dat deze ACW-personeelsleden zeer zinvol bezig zijn daar twijfel ik geen seconde aan. Als vrijwilliger heb ik echter geen zicht op het gehele plaatje van hun activiteiten.

Van Eén ding ben ik echter zeker , als men de beweging wil laten verder bestaan is de basiswerking meer dan fundamenteel. Het ACW als koepel , als platform, als binding tussen de deeltakken heeft een enorme diversiteit aan activiteiten en acties, hierin onderscheidt deze werking zich van de deeltakken. Deze laatsten zijn specifiek op één doel gericht: de CM op gezondheid, de vakbond op arbeid gerelateerde zaken enz.. van het ACW wordt verwacht dat ze de totale activiteitenkoepel covert. Omwille van die diversiteit is een professionele ondersteuning van de vrijwilligers op vooral gemeentelijk niveau zeer belangrijk.

Ik geloof in het feit dat een arbeidersbeweging van onderuit groeit en bloeit vandaar dat de ondersteuning van de plaatselijke activiteiten een conditio sine qua non  zijn om in de toekomst nog te wegen op het (plaatselijk) beleid , het begin van de democratie. Momenteel zijn er goede afdelingen mindere en zwakke gemeentelijke kernen, allemaal hebben ze die steun nodig, de sterkeren om te verbeteren en te blijven motiveren de zwakkeren om zelfvertrouwen te geven.

Persoonlijk denk ik dat er ACW-professionelen ook bezig zijn met de specifiek partijpolitieke bindingen te bestendigen en te verbeteren , misschien kan hier bespaard worden om voluit te gaan voor de o zo noodzakelijke ondersteuning van de vrijwilliger.

Volledigheidshalve moet ik  het feit dat de ACW personeelsleden nog altijd voor 100% gemotiveerd zijn  als een bijna wonderlijk gegeven bestempelen, ze blijven er voor gaan ook al is voor hen de toekomst hoogst onzeker. Als basisvrijwilliger geef ik hen een dikke pluim!!!

take down
the paywall
steun ons nu!