We laten ons niet verGASsen
Opinie, Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Piratenpartij, Gasboete -

We laten ons niet verGASsen

Sarah Van Liefferinge van de Piratenpartij schaart zich achter het verzet tegen de uitholling van de democratie door de verstrenging van de GAS-wet.

vrijdag 31 mei 2013 22:00
Spread the love

Ondanks hevig protest van het middenveld stemde de Kamer na een debat van vijf uur vóór de verstrenging van de GAS-wet. Hogere maximumboetes, een uitbreiding naar taakstraffen en plaatsverboden, meer GAS-gerechtigde ambtenaren, nu ook vanaf 14 jaar: lang leve de repressiestaat!

Indignez-vous

Collectieve verontwaardiging troef, want deze beslissing druist in tegen de visie van maar liefst 213 middenveldsorganisaties, waaronder ook de jongerenafdelingen van CD&V en SP.A. Wat is dit middenveld nog waard in de ogen van onze volksvertegenwoordigers, als ze de oproep tot dialoog niet eens beantwoorden? Verschillende burgemeesters sussen: “We stemmen wel voor, maar we zullen de wet niet toepassen in onze stad”. Hoe verkoopt een partijtop deze hypocriete boodschap in godsnaam aan haar toekomstige mandatarissen?

Ik wil het hier niet eens hebben over de willekeur waartoe deze wet leidt, over de rechtspraak die buiten justitie geplaatst wordt, over de onbenulligheden die vanaf nu geviseerd kunnen worden, over de buitenproportionele bedragen en verdoken belastingen die geïnd zullen worden, noch over politiek activisme dat reeds monddood gemaakt werd in de naam van GAS. Daar vloeide al genoeg inkt over.

De discussie die gevoerd moet worden gaat over veel meer dan GAS. Het ongenoegen reikt dieper, en betreft de schending van onze basisrechten en de grondslagen van onze democratie. We kampen met een systeemcrisis: een malaise op zowel politiek, economisch, ecologisch als sociaal vlak. Maar geen nood: onze politici komen met GAS aandraven. In onze naam dan nog wel, want dat is wat onze “representatieve democratie” impliceert.

Overlastig

Voorstanders van GAS halen een aantal argumenten aan om de wet te vergoeilijken: overlast, normvervaging, een gebrek aan respect en verantwoordelijkheidszin, een gevoel van straffeloosheid, enz. Dat er problemen zijn ontkent niemand. Vraag is enkel of GAS daar een gepast antwoord op biedt.

Want wat zijn de onderliggende oorzaken?

  • Ons rechtsapparaat faalt. Het is complex, log en duur. Een hervorming is broodnodig en wordt al 20 jaar besproken. De huidige voorstellen echter betekenen ook een afbouw van het recht op juridische bijstand. Way to go indeed.
  • Het aantal schoolverlaters in Vlaanderen is alarmerend hoog. Benieuwd hoeveel potentiële “hangjongeren” deze groep telt. Ons onderwijssysteem bestendigt sociale segregatie en ongelijkheid. Al 15 jaar spreekt men over hervormingen, maar eerder dit jaar werden deze opnieuw uitgesteld. Het status quo wordt bestendigd.
  • “Besparen, besparen, besparen” is het verhaal dat we tegenwoordig door Europa opgelegd krijgen: uitkeringen omlaag, pensioenleeftijd omhoog. Ook de jeugdwerking deelt in de bezuinigingsklappen. Ondertussen nemen werkloosheid en armoede alsmaar verder toe.

Maar geen nood mensen, de situatie is niet uitzichtloos: we hebben GAS!

En u?

Beste dames en heren volksvertegenwoordigers,

zo kan het niet langer. Vele burgers zijn hun vertrouwen in het politieke stelsel verloren. Geloven jullie echt dat een aanslag op onze burgerlijke vrijheden en de invoering van een controle- en repressiemechanisme in de openbare ruimte een structurele oplossing kan bieden? Het ontbreekt jullie aan een langetermijnvisie. Het is jullie taak om ons een duurzaam en rechtvaardig maatschappelijk toekomstproject voor te stellen, het nastreven waard.

Lieve dames en heren medeburgers,

onze democratie wordt steeds verder uitgehold en gereduceerd tot een zoveel-jaarlijkse “Grote Verkiezingsshow”. Partijen halen alles uit de kast om ons te paaien en dan mogen wij stemmen. Eenmaal dat gebeurd is, zijn we onze stem kwijt. Het is de hoogste tijd om kabaal te maken. We moeten op zoek naar bestuurlijke alternatieven en manieren om burgerinspraak te laten gelden. Inspiratie kunnen we ondermeer halen in IJsland, Finland, Zwitserland, en ook de EU doet pogingen om haar democratisch deficit aan te pakken. Een kant-en-klare oplossing bestaat niet. Maar het is tijd om actie te ondernemen. Dát is onze taak als burger, dát is verantwoordelijkheidszin.

Sarah Van Liefferinge, Piratenpartij

take down
the paywall
steun ons nu!