Rechtvaardige fiscaliteit is de enige echte oplossing
Opinie, Nieuws, Economie, Politiek, ACV, Vermogensbelasting, Imf, Fiscale fraude, Christine Lagarde, AB InBev, Eerlijke fiscaliteit, Meerwaardebelasting, LSFUS-Keb-Holding, UCB - Guido Deckers, ACV-propagandist

Rechtvaardige fiscaliteit is de enige echte oplossing

Volgens een studie van André Decoster en Pieter Vanleenhove van de KU Leuven, in samenwerking met Xavier Flawine van de Universiteit Luik, zou elk kind dat geboren werd in 2010 tijdens zijn leven 181.000 euro moeten betalen om de kosten van de vergrijzing op te vangen en de staatsfinanciën in evenwicht te houden. Ze zouden dus veel langer moeten werken dan de huidige generaties. Inderdaad, tenzij de fiscaliteit wordt aangepast.

vrijdag 31 mei 2013 09:30
Spread the love

Wat zijn de mogelijke oplossingen ?

Om ons het bovengenoemde bedrag van 181.000 euro te kunnen voorstellen, wordt ter vergelijking in enkele kranten geschreven dat je met dit bedrag bijvoorbeeld een appartement kan kopen.

Volgens de berekeningen in de studie zouden de staatsinkomsten bij een ongewijzigd beleid tot maximaal 53,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) toenemen. Aan de hand van het huidige bbp-cijfer betekent dit dat de inkomsten zouden stijgen tot 196,3 miljard euro. Daar tegenover zouden de uitgaven tot liefst 64,8 procent van het bbp stijgen. Aan de hand van het huidige bbp- cijfer betekent dit dat de uitgaven zouden stijgen tot 238,6 miljard euro. Dat is dus een verschil van 42,3 miljard euro.

Om aan dat bedrag te geraken, wordt in de media vooral benadrukt dat de kinderen van vandaag véél langer moeten blijven werken. Vergeet men hier geen andere maatregelen? Zouden we met een rechtvaardige fiscaliteit al niet veel kunnen oplossen?

42 miljard, dat is evenveel als het vermogen van de 10 rijkste families van België. De oplossing: een vermogensbelasting die jaarlijks 6 miljard euro kan opbrengen!

Door de zwarte economie in ons land, verliest de overheid jaarlijks zo’n 30 miljard aan belastingen. De oplossing: de fraude terugdringen tot op het niveau van onze directe buurlanden. Jaarlijks kan dit 8 miljard euro opbrengen.

De 1.000 meest winstgevende bedrijven kregen in 2011 een belastingkorting van 24 miljard. Dat is meer dan het bedrag dat de regering Di Rupo tot nu toe heeft bespaard via indexmanipulatie, loonstop, vermindering van de uitkeringen, duurdere gezondheidszorgen en afbouw van openbare diensten. De oplossing: een rechtvaardige vennootschapsbelasting die voor voldoende inkomsten zorgt.

België is het enige land in Europa dat meerwaarden zo goed als niet belast. Door de verkoop van aandelen realiseerden AB InBev, LSFUS-Keb-Holding en UCB in 2011 samen een meerwaarde van 17,3 miljard euro. Als deze zouden belast worden aan het tarief van de vennootschapsbelasting, dan zou de overheid 5,8 miljard euro rijker zijn. De oplossing: invoering van een meerwaardebelasting.

De kloof tussen rijk en arm

Door enkel de nadruk te leggen op langer werken, wordt  een veel groter probleem verzwegen! Namelijk: de kloof tussen rijk en arm! “Op wereldvlak bezit 0,5% van de bevolking 35% van de rijkdommen. We moeten meer aandacht besteden aan een betere verdeling, en de regeringen ook”. Hier is niet het ACV aan het woord, maar Christine Lagarde, de baas van het IMF.

Omdat een andere wereld mogelijk is.

Guido Deckers

Nationaal ACV-propagandist.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!