Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Stampmedia, Gemeentelijke adminisitratieve sancties -

Beschamend, honteux, beschämend

Ondanks massaal protest vanuit de samenleving, keurde het parlement het fel omstreden wetsvoorstel rond de GAS-boetes goed. Een klap in het gezicht van menige organisatie.

vrijdag 31 mei 2013 15:00
Spread the love

213 organisaties uit het middenveld  — goed voor miljoenen leden — hadden onze volksvertegenwoordigers opgeroepen tégen het wetsvoorstel rond de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) te stemmen. Kranten als ‘De Morgen’ sprongen mee op de barricades, individuele journalisten uitten hun bedenkingen en experts uit allerlei domeinen pleitten voor een herziening van het systeem. Helaas, het wetsvoorstel raakte vlotjes goedgekeurd, ondanks de tegenstemmen van bepaalde verkozenen.

Meestal probeer ik mijn woorden te wikken en te wegen, maar vandaag niet. Onze volksvertegenwoordigers – een term die na vandaag ironischer dan ooit klinkt – verdienen geen fluwelen handschoenen. De goedkeuring van het wetsvoorstel is een schande en ik schaam mij voor de regering waardoor ik als Belg vertegenwoordigd word. Het protest rond de GAS, zelfs voor het goedgekeurde voorstel, was immens. Nooit was een maatschappelijk draagvlak voor een wet zó onbestaande. En wat doet u, beste parlement? U snoert de oogkleppen aan en, met de vingers in de oren, jaagt u het wetsvoorstel erdoor. Fuck het middenveld. Fuck de burgers.

Idioten

Burgemeester van Mechelen, Bart Somers (Open Vld), houdt ons voor een bende idioten. In ‘De Standaard’ doet hij het protest van de hand met: “Het parlement heeft toch een democratisch draagvlak? Dat zal vandaag wel beslissen.” Ja, beste heer Somers, het parlement is ooit verkozen met de bedoeling ons te vertegenwoordigen zoals het hoort. Wanneer het dat niet doet, door de oproep te negeren van mensen die de partijen in dat parlement gezet hebben, dan verliest het elk draagvlak. Jammer genoeg kunnen we tijdens hun termijn geen volksvertegenwoordigers ontslaan, want anders zou u snel merken hoe groot uw democratische draagvlak nog is. Wees gerust, dat verbleekt — en u waarschijnlijk ook — bij het draagvlak dat er is tegen GAS.

Louis Tobback (sp.a), burgemeester van Leuven, maakt het al even bont. Op Radio 1 uitte hij enkele bedenkingen bij de GAS-boetes — die “tot op het randje van de schreef gaan en de rechtsstaat in het gevaar brengen” — en gaf hij aan de nieuwe GAS-boetes niet te zullen invoeren in Leuven. Maar mocht hij in het parlement zitten, dan zou hij “het voorstel zeker stemmen”. Is het enige dat telt nu écht de partijlijn? Wordt elk moreel besef geamputeerd bij de eedaflegging? Wat een bende watjes zijn onze verkozenen als ze over zoiets als een parallel rechtssysteem niet op tafel durven slaan en zeggen “Stop, laten we hier toch eens over nadenken”?

Als klap op de vuurpijl: het interview met de Gentse burgervader Daniël Termont (sp.a) in ‘De Morgen’ dat langs alle kanten rammelt. Hij noemt er de GAS-boetes, en ik citeer: “Ronduit ondemocratisch, belachelijk en totaal irrelevant.” En toch zou hij vóór het wetsvoorstel stemmen. Ja, u mag die zin best enkele keren opnieuw lezen. Ik verslikte mij ook even in mijn koffie. Hij vindt dat ondemocratische en belachelijke systeem nodig, omdat “justitie haar werk niet doet”. Excuseer? Dus omdat justitie er niet in slaagt bepaalde feiten te vervolgen, moet de democratie opgeschort worden? Om nog maar te zwijgen van zijn idee – dat hij opeens verstandig genoeg ontkent – ook 10-jarigen te onderwerpen aan de GAS. Beste burgervader, u bent het etiket democraat en socialist compleet onwaardig.

Politieke erfenis

De hautaine superioriteit waarmee het protest verworpen werd, is gortig. Frauderende bankiers worden uitgenodigd op het parlement of in de Senaat en mogen hun zaak bepleiten. De Vlaamse Jeugdraad, die adviezen uitbracht met de beste bedoelingen, kreeg zelfs geen uitnodiging. Populistisch? Misschien. Maar deze GAS-wet is eveneens populisme pur sang. “Kijk! We pakken de criminaliteit hard aan!” Ja, inderdaad, broodjesterroristen en hondenpoepextremisten. Tezelfdertijd krijgt een diamantreus een boete van 160 miljoen euro voor het verduisteren van 2 miljard. Vergeef mij dat ik de billijkheid van het geheel weiger in te zien.

Eddy Eerdekens, hoofdredacteur van Knack.be, verwijst in een opiniestuk naar de politieke erfenissen van eerdere regeringen, zoals het homohuwelijk, abortus en euthanasie. Zaken om fier op te zijn. Beste regering, wat wordt uw verwezenlijking? Een uitgeholde rechtsstaat met ambtenaren die boetes kunnen uitschrijven naargelang hun humeur, en 14-jarige kinderen die een plaatsverbod of taakstraf kunnen krijgen voor de meest banale zaken.

Beste parlementairen, na vandaag weiger ik jullie nog te beschouwen als mijn vertegenwoordigers. Jullie zijn elk democratisch draagvlak, mijn stem en mijn respect kwijtgespeeld.

Beschamend, honteux, beschämend.

© 2013 – C.H.I.P.S. StampMedia – Gunther Malin

take down
the paywall
steun ons nu!