Op de Groenplaats op een bank in het zonnetje, vreedzaam ... niet volgens de burgemeester van A (foto commons.wikimedia.org)
Opinie, Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Antwerpen, Dossier N-VA - Els Deheusch

Shame on you, mijnheer De Wever, shame on you!

Een moeder van vijf op uitstap in Antwerpen werd samen met twee van haar kinderen opgepakt door de politie terwijl zij inkopen deed op de Groenplaats en kreeg eveneens een GAS-boete, omdat ze stond te kijken wat er gaande was. Zij is verontwaardigd over zoveel willekeur. Het resultaat is dat zij zich volledig achter de strijd van de betogers tegen Monsanto schaart.

donderdag 30 mei 2013 19:45
Spread the love

Beste Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen,

Gisteren zag ik op Terzake uw verklaring over de betoging tegen Monsanto van zaterdag laatstleden … Ofwel bent u door uw korpschef niet goed ingelicht, ofwel bent u van uw eerste leugen nog niet gebarsten. U mag zelf kiezen welke optie u het beste uitkomt.

Op zaterdag was ik toevallig aanwezig op de Groenplaats met mijn zoon en dochter, toen de demonstranten tegen Monsanto, van de Melkmarkt richting Groenplaats gingen. Voorheen zagen we al heel wat politieactiviteit op en rond de Groenplaats, dus eigenlijk verwachtten we ons aan iets. Toen een honderdtal vredelievende en keuvelende mensen de hoek om kwamen, hebben we nog schertsend de opmerking gemaakt: “Er is meer politie, dan demonstranten”!

Toen dan diezelfde groep mensen door een veel te grote politiemacht als schapen in een hoek werd gedreven, ben ik opgestaan van mijn bankje in de zon om te gaan kijken wat er nu eigenlijk aan de hand was. De groep demonstranten werd immers ingesloten door een politiemacht zonder enige aanwijsbare reden.

In uw verklaring gisteren op Terzake zei u dat de demonstranten zinnens waren de betoging verder te zetten in de Nationalestraat. Niets is minder waar … Zij hebben nooit die intentie gehad, noch de indruk gewekt om dit te willen doen … Daar kunnen camerabeelden en veel verontwaardigde toeschouwers van getuigen … Deze mensen werden echter zonder reden aangehouden …

Eén van de politieagenten vond dat mijn aanwezigheid hem verhinderde zijn werk uit te voeren en hij verzocht me om weg te gaan. Toen bedacht hij zich en vroeg mij of ik bij de groep hoorde. Ik was enigszins verbouwereerd, anderzijds voelde ik tot in ieder gen (niet gemanipuleerd waarschijnlijk) een solidariteitsgevoel in me opkomen met deze mensen, die onrechtmatig behandeld werden. Dus antwoordde ik: “Ik behoor bij iedereen, ik ben immers een wereldburger.”

Dat laatste woord was voldoende voor deze agent om mij bij de groep te duwen. Mijn zoon en mijn dochter zijn me dan maar gevolgd, tenslotte hadden wij een familieuitstap op deze zonnige zaterdag.  Wat is Antwerpen toch een leuke toeristische plaats  … 

Na een tijdje te verwijlen in de groep en met enkele mensen een babbeltje te hebben geslagen, wilden wij terug ons weegs gaan. Wij wilden immers de zoo van Antwerpen nog een bezoekje brengen, doch wij mochten de groep niet meer verlaten. Op deze manier werd ik samen met mijn twee meerderjarige kinderen aangehouden, zonder ook maar aan de demonstratie deel te hebben genomen …

Omdat ik vind dat u in uw beoordeling wat betreft het veroorzaken van overlast, met verschillende maten en gewichten werkt neem ik ineens de vrijheid om drie manifestaties met elkaar te vergelijken :

  1. de anti-Monsanto-betoging;
  2. de demonstratie van misnoegde voetbalfans;
  3. uw eigen zegetocht na uw verkiezingsoverwinning van vorig jaar.

Tijdens de op het laatste nippertje aangevraagde demonstratie van voetbalfans op en rond de Grote Markt, ging het er erg luidruchtig aan toe. Er werden vuurtjes gestookt op de Grote Markt en dronkemansliederen gezongen. Na afloop van hun protest lag de Grote Markt bezaaid met blikjes bier … Later op de avond is een harde kern – en hier kan je daadwerkelijk spreken over een ‘harde kern’ – de Sinksenfoor op stelten gaan zetten door gevechten uit te lokken met Beerschotsupporters. 

Mijn bedoeling is zeker niet om andere groeperingen met GAS-boetes op te zadelen … Maar enige vergelijking is hier wel op zijn plaats. Tegen deze mensen hoor ik u tijdens het journaal zeggen : ‘Ik begrijp het…’

Nou, mijnheer de burgemeester, u vermeldt in een interview met de Gazet van Antwerpen op 27 mei laatstleden: “We evalueren ieder geval apart.  Maar er zijn grenzen aan gedogen.  Als mensen ingaan tegen de richtlijnen van de politie, zal er worden opgetreden.”

Blijkbaar werkt u met verschillende maten en gewichten, de anti-Monsanto-demonstratie is van begin tot einde begeleid door uw politiediensten van de Groenplaats tot aan het Centraal station én terug! Deze manifestatie is rustig verlopen, er is geen enkel incident geweest, niet voor, niet tijdens, niet na de betoging. 

Het is flagrant onjuist te beweren dat de actievoerders verder wilden gaan naar de Nationalestraat en volgens u daardoor de richtlijnen van de politie voor de derde keer negeerden.  Camerabeelden kunnen het tegendeel aantonen, mijnheer Bart De Wever. Toch hebt u de beslissing tot aanhouding genomen, werden we uiteindelijk gedeporteerd en kregen we een nummer op onze handen geschreven … gelukkig moesten we niet onder de douche !

Hallucinant en onredelijk! En dan krijgen we op de hoop toe nog de mededeling dat we een GAS-boete cadeau krijgen … U mag mij eens uitleggen welke overlast wij bezorgd hebben … Mensen die door hun nek uit te steken en zo hun argeloze medeburgers willen behoeden voor een potentieel gevaar worden door u en uw politieteam als criminelen behandeld, aangehouden en in de cel gezet!

En inderdaad, de manifestatie was niet aangevraagd. Maar even een persoonlijk vraagje. Was de zegetocht van uw partij en uzelf na de laatste verkiezingen, waarbij u van de kaaien aan het Zuiderzicht, langs de Hoogstraat en de Kloosterstraat naar de Grote Markt bent gestapt – dat zijn trouwens ook belangrijke winkelwandelstraten -, was die zegetocht wel aangevraagd aan het stadsbestuur?

Ik ben altijd hoopvol wanneer mensen voor verandering pleiten, maar als die verandering erop uitdraait mensen monddood te maken en/of er geprobeerd wordt ze te ontmoedigen, door ze te behandelen als criminelen, omdat hun gedachtengoed niet in je kraam past, dan ben ik niet meer mee. 

Al uw pogingen om het verzet in de kiem te smoren hebben het tegenovergestelde effect. Net dankzij uw restricties zijn de op zichzelf staande demonstranten zich aan het verenigen, waardoor het verzet nog sterker zal zijn … De publieke opinie, dat wil zeggen de entourage van elke manifestant op zich, reageert met diepe verontwaardiging.

Daarvoor wens ik u mijn dank uit te spreken, mijnheer Bart De Wever, hoe meer u ons onrechtmatig behandelt, hoe meer mensen gewonnen zijn voor de anti-Monsanto-gedachte, hoe meer kansen we krijgen om het grote publiek mee te delen waar het hier werkelijk om gaat!

De voetbalhetze was als een geschenk in onze schoot geworpen … U weet duidelijk niet de juiste keuzes te maken wat overlast betreft. U bent dan ook nog niet lang burgemeester en leren moeten we allemaal…

Els Deheusch, verontwaardigde moeder van vijf kinderen

take down
the paywall
steun ons nu!