Een typische zandstorm raast over de landen rond de Perzische Golf
Midden-oosten, Nieuws, Politiek, NAVO, Uranium, Kernwapens, Israël, VS, Iran, Kernenergie, Verarmd uranium, Kernoorlog, Radioactiviteit - Antoine Uytterhaeghe

De waanzin van een kernaanval op Iran

Hoe waanzinnig is de oorlogsdreiging tegen Iran? Een Israëlische of Amerikaanse luchtaanval om de Iraanse kerninstallaties te bombarderen, zou volgens het Canadese Centre for Research on Globalization de hele Golfregio virtueel onleefbaar maken.

woensdag 29 mei 2013 12:00
Spread the love

Winden

Tijdens de lente- en zomermaanden zijn er in de Perzische Golf krachtige windstormen, gekend onder de namen Shamal en Sharqi, die van het noorden en noordoosten over de woestijnzandvlakte richting Saoedi-Arabië razen. Deze hevige winden gaan gepaard met zandstormen in de hele regio. Deze zandstormen teisteren de steden en bedelven zelfs de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyad geregeld onder een dikke laag woestijnzand.

De winden hebben een snelheid van 30 tot 300 km per uur en maken een circulaire beweging waardoor ze ook het zuiden van de Golf – dus ook de Golfstaten – teisteren. Op jaarbasis kennen de Golfstaten, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Koeweit en Saoedi-Arabië honderden van deze woestijnstormen. Meestal komen ze vanuit het noord-noordoosten en dus vanuit Iran, Koeweit, Irak en soms vanuit Turkije.

Verarmd uranium

De recente ervaring met de grote nucleaire ramp van Fukushima doet vele wetenschappers geloven dat de desastreuze gevolgen van de nucleaire ramp nog van lange duur zullen zijn voor de burgers en het milieu.

Een luchtaanval op de nucleaire reactors van Bushehr in Iran die veel krachtiger zijn dan deze in Fukushima en op de verschillende uraniumverrijkingsinstallaties en wapenopslagplaatsen van Iran, zou de nucleaire brandstof doen exploderen en in de atmosfeer verspreiden. Ook mag men niet uitsluiten dat deze aanvallen op de nucleaire inplantingen van Iran met projectielen van verarmd uranium uitgevoerd zullen worden, zoals de VS deed tijdens de oorlog tegen Irak en waarvan de Iraakse burgers nog steeds de gevolgen dragen.

Het Israëlische en Amerikaanse voornemen om de Iraanse nucleaire installaties middels luchtaanvallen uit te schakelen, zal onvermijdelijk leiden tot een ware genocide.

Verarmd uranium is een concentraat van het zware uranium. Het is een radioactief en chemisch afvalproduct uit de kernenergiesector. Het heeft een halfwaardetijd van 4,5 miljard jaar. Het blijft dus nog miljarden jaren schadelijk. De projectielen met verarmd uranium zijn veel harder en kunnen door pantser dringen. De VS gebruikte dit soort munitie voor het eerst tijdens de Golfoorlog, later ook tijdens de interventie in Joegoslavië en opnieuw in de Iraakse oorlog.

Verarmd uranium heeft een lage alfastraling die bij blootstelling in het lichaam de ingewanden besmet, kanker en genetische afwijkingen veroorzaakt. Het staat wetenschappelijk vast dat, gezien de lange halfwaardetijd, het leefmilieu gedurende jaren radioactief besmet wordt, met alle gevolgen voor opeenvolgende generaties van dien.

Gevolgen

De nucleaire ramp en de milieucatastrofe als gevolg van een dergelijk militair ingrijpen zal in vergelijking met Chernobyl en Fukishima veel groter zijn. De nucleaire gevolgen zullen enorm zijn, waarbij duizenden onschuldig burgers van het leven beroofd worden in het eerste jaar na de aanval. Hun aantal zal in de daarop volgende decennia blijven stijgen.

De radioactieve neerslag zal zich in de eerste dagen en weken verspreiden over de Arabische woestijn gedreven door de bovenvermelde woestijnwinden en het ganse gebied besmetten met de radioactieve zandkorrels. Geen enkel land of waterbron zal gespaard blijven. Hierdoor wordt de levensverwachting voor de bewoners in alle Golfstaten heel onzeker. Ook de Perzische Golf loopt het gevaar radioactief besmet te worden en zo een tweede dode zee te worden.

De halveringstijd van cesium-137 is iets meer dan 30 jaar, van strontium-90 ongeveer 29 jaar. Het plutonium-239, het gevaarlijkste van de radioactieve substantie, heeft een levensduur van meer dan 24 duizend jaar. De vernietiging van het Iraanse uranium, dat het doelwit van de aanval zal zijn en het grootste percentage van de radioactieve neerslag zal veroorzaken, heeft een levensduur van miljoenen jaren naargelang het type van het gebruikte uranium U-235 of U-238.

Nadat het land bestookt werd met projectielen van verarmd uranium, is in Irak vastgesteld dat het drinkwater en de bodem aangetast zijn en dat het drinken of inademen van besmette radioactieve partikels kan leiden tot onder andere kanker, leukemie of misvorming bij geboorte.

Het Israëlische en Amerikaanse voornemen om de Iraanse nucleaire installaties middels luchtaanvallen uit te schakelen, zal dus onvermijdelijk leiden tot een ware genocide.

Regio

Mogen we er vanuit gaan dat men dit alles weet in de militaire hoofdkwartieren? Dat Israël, Washington en de NAVO aan blufpoker doen om zo de druk op de onderhandelingen over het Iraanse kernprogramma op te drijven? Hierbij kunnen ze alvast op de hulp van onze gevestigde media rekenen, waarin er wordt gezwegen over de mogelijke gevolgen van een eenzijdige Israëlische of Amerikaanse operatie. De Israëlische dreiging met een luchtaanval is niet nieuw. Al jaren dient het als respons op het bedreigen van het voortbestaan van Israël.

In deze context moeten we ook vaststellen dat de Golf-monarchen de alliantie van Israël, VS en de NAVO steunen. Voor hen is de bedreiging van Tel Aviv en Washington een rookgordijn om de regering in Teheran bang te maken in de hoop dat Iran zal toegeven aan de dictaten van de VS en de NAVO. De Golf-monarchen zijn zich er genoeg van bewust dat, zelfs wanneer Iran een kernwapen zou ontwikkelen waarvan er tot op heden geen enkel bewijs voorhanden is, Iran met kernwapen minder gevaarlijk is dan bombardementen op de Iraanse kerninstallaties die immers hun eigen ondergang tot gevolg zouden kunnen hebben.

Ook Israël dat op 1.100 km van Iran ligt en regelmatig met sterke winden en zandstormen uit de Arabische woestijn geconfronteerd wordt, zal de consequenties ondergaan van de radioactieve neerslag ten gevolge van een luchtaanval op de Iraanse nucleaire sites. De vraag werpt zich op of deze waanzinnige redenering van het Westen om Iran aan te vallen en zodoende de hele Golfregio en onze planeet te besmetten met radioactief afval, niet de aanleiding kan en zal zijn voor nieuwe conflicten?

Hoe lang nog kan onze elite en kunnen onze gevestigde media dit reële gevaar voor de burgers verzwijgen?

Dit artikel werd overgenomen van www.uitpers.be.

Bron: Bombing Iran’s Nuclear Facilities would leave the Entire Gulf States region virtually Uninhabitable

take down
the paywall
steun ons nu!